Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych trwa – co winien teraz zrobić ósmoklasista?
Zdjęcie: Pexels.com

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych trwa – co winien teraz zrobić ósmoklasista?

Znane już są wyniki przeprowadzonego w maju br. egzaminu ósmoklasisty. 1 lipca Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wstępne rezultaty egzaminów. Indywidualne wyniki może sprawdzić każdy uczeń logując się na swoje konto na specjalnie do tego przeznaczonej stronie internetowej w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU.
 
 

Jak wygląda dalszy proces rekrutacji do szkół średnich?

 
870 pexels andy barbour 6684334
 
W maju ósmoklasiści musieli wybrać konkretną szkołę do dalszego kształcenia poprzez system elektroniczny. Podawali ją na pierwszym miejscu (tzw. szkoła pierwszego wyboru), ale mogli też wybrać i podać 5 innych szkół („rezerwowych”), gdyby nie dostali się do tej pierwszej, wymarzonej przez nich szkoły. W takim przypadku system przydzieli ich do kolejnej placówki według listy. Ostatnim etapem rekrutacji, jeśli chodzi o składanie dokumentów, jest złożenie wyników egzaminu ósmoklasisty. Nie kończy to jednak jeszcze całego procesu rekrutacji.
 

Świadectwo, wyniki egzaminu i ostatnie korekty

 Obecnie można wprowadzać do systemu informacje na temat tego, jakie oceny otrzymało się na świadectwie oraz podane 1 lipca wyniki egzaminu ósmoklasisty. Należy to uczynić do 12 lipca (w Wielkopolsce, w innych regionach terminy mogą się różnić - np. w Warszawie upływa on 13 lipca). Do tego dnia uczeń może jeszcze dokonać we wniosku zmian szkół, do których kandyduje.
 
870 pexels karolina grabowska 8106690
 
Zaświadczenie ze szczegółowymi wynikami egzaminów każdy z ósmoklasistów otrzyma 8 lipca. Zaświadczenie to, wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami, kandydaci do szkół ponadpodstawowych muszą złożyć w swojej szkole pierwszego wyboru.
 

Komisja poda listy, należy potwierdzić wolę rozpoczęcia nauki w danej szkole

Następnie 20 lipca komisje rekrutacyjne ogłoszą listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów. Przez kolejne dni (np. w Wielkopolsce do 1 sierpnia godz. 15.00), kandydaci zakwalifikowani do wybranych szkół będą musieli potwierdzić wolę rozpoczęcia w nich nauki poprzez złożenie oryginałów wymaganych dokumentów. w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.
 
870 student 6969807 1280


W sierpniu będzie już wszystko wiadomo

Listy osób przyjętych i nieprzyjętych do szkół ogłoszone zostaną – w zależności od regionu – w końcu lipca, lub na początku sierpnia.
 
Terminy poszczególnych etapów rekrutacji mogą się nieznacznie różnić – należy je sprawdzić na stronie danego kuratorium oświaty - np. dla Poznania I Wielkopolsk TUTAJ, 
 
a dla Warszawy i Mazowsza TUTAJ.
 
CZYTAJ TAKŻE:
 
 
 
Oprac.: wit
Źródło: CKE/cke.gov.pl, MEiN/gov.pl, strefaedukacji.pl
Zdjęcia: Pixabay.com, Pexels.com 
Fixed Bottom Toolbar