flaga ukraina p
Pomoc rodzinom z Ukrainy, udzielana jest w całym kraju. Nie zawsze jednak orientujemy się na czym ona konkretnie polega, jakie problemy dotykają ukraińskich uchodźców i w jaki sposób pomagają im polscy specjaliści. Dlatego też udaliśmy się do...

Wiele miejsca na łamach Polskiego Forum Rodziców poświęcamy sprawom rodzin ukraińskich, które uciekły przed rosyjską agresją do Polski. Pomoc rodzinom z Ukrainy udzielana jest w całym kraju. Na czym konkretnie polega i w jaki sposób realizują ją polscy...

Dominika Wielkiewicz   Dorosłość kojarzy nam się z wieloma cechami wśród których pojawiają się choćby odpowiedzialność, zdrowy rozsądek, umiejętność adekwatnego reagowania i rozwiązywania problemów. Czasami słyszy się głosy, że dorosły człowiek...

Dominika Wielkiewicz   „Wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje, przeżyje wraz z dzieckiem wiele natchnionych chwil, łzawym wzrokiem nieraz patrzeć będzie...

Dominika Wielkiewicz   24 lutego 2022 roku rozpoczęła się wojna na Ukrainie, która (niestety) trwa do dziś. Od ponad roku ukraińscy żołnierze na froncie toczą walkę o swoją wolność i niezależność, a uchodźcy toczą codzienną walkę o nowe, w miarę...

Dominika Wielkiewicz   Według danych straży granicznej od początku wojny w Ukrainie do Polski przybyło ponad 10,656 mln uchodźców, a do Ukrainy wróciło ponad 8,768 mln osób. To nie był wybór, a ucieczka przed wojną w poszukiwaniu bezpiecznego...

Dominika Wielkiewicz   Migracje ludności na świecie to zjawisko stare jak świat. Ludność zawsze przemieszczała się w poszukiwaniu lepszego miejsca do życia tam, gdzie była możliwość zapewnienia bytu jednostce i całej grupie społecznej. Z całym...

Dominika Wielkiewicz   Otaczająca nas codzienność bywa różna. Każdy dzień przynosi nowe sytuacje, zdarzenia i emocje z nimi związane. Czasami działają one na nas jak motywatory i pozwalają nabrać rozpędu do działania, a innym razem powodują tak...

Dominika Wielkiewicz   Słowa. Codziennie wypowiadamy ich setki, jeśli nie tysiące. Wydaje nam się to czynnością tak oczywistą jak oddychanie. Zapewne możliwość prowadzenia z kimś rozmowy nie jest dla nas niczym trudnym, jednak słowa, choć są...

Na skutek zmian politycznych i gospodarczych w Europie ostatnich kilkudziesięciu lat relacje Polaków i Ukraińców weszły na zupełnie nowy poziom. Wielu naszych wschodnich sąsiadów przyjechało do Polski w poszukiwaniu pracy i lepszego życia. Rosyjska...

Witold Tkaczyk   Polska – wobec fali uchodźców z terenu Ukrainy wywołanej rosyjska agresją - prowadziła początkowo głównie działalność humanitarną, która nie miała nic wspólnego z planowaniem migracji. Była bowiem reakcją na zaistniałą sytuację...

Witold Tkaczyk   Uchodźcy wojenni z Ukrainy, którzy masowo przekroczyli polsko-ukraińską granicę mogli liczyć na pomoc swoich zachodnich sąsiadów. W akcje pomocy włączyli się pojedynczy obywatele, organizacje społeczne, wspólnoty parafialne...

Witold Tkaczyk   Zarówno I Rzeczpospolita, jak i Polska międzywojenna były krajami wielonarodowymi. Po wojnie i drastycznej zmianie granic PRL stał się państwem jednorodnym narodowo, mniejszości stanowiły w nim ułamki procenta. Obecnie, a zjawisko...

Witold Tkaczyk   Stykamy się z nimi na co dzień. Obserwujemy, słuchamy, rozmawiamy, nawiązujemy kontakty, przyjmujemy do pracy. Jeszcze niedawno nie byli aż tak widoczni. Teraz, w obliczu wojny i wielkiej emigracji, Ukraińcy są obecni niemal w...

Wraz z wybuchem wojny w Ukrainie 24 lutego 2022 roku miliony ukraińskich obywateli przekroczyło polską granicę. Na terenie Polski szukali bezpiecznego schronienia, azylu w jednym z najtrudniejszych momentów w historii swojego kraju. Wśród osób, które...