Są już znane wyniki egzaminu ósmoklasisty – co teraz muszą zrobić uczniowie
Zdjęcie: Pixabay.com

Są już znane wyniki egzaminu ósmoklasisty – co teraz muszą zrobić uczniowie

Dziś o godzinie 10 Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wstępne wyniki przeprowadzonego w maju br. egzaminu ósmoklasisty. Można je sprawdzić na stronie CKE - Informacje wstępne o wynikach egzaminu ósmoklasisty w 2022 r.

 

Jak znaleźć swoje wyniki z egzaminu

Swoje indywidualne wyniki każdy ze zdających może sprawdzić na specjalnie do tego przeznaczonej stronie internetowej w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU na indywidualnym koncie zdającego. Dane do logowania się do tego serwisu uczniowie otrzymali w swoich szkołach.
 
Aby się do niego zalogować, uczeń musi mieć login (PESEL ucznia) i hasło, które otrzymał od dyrektora swojej szkoły. W przypadku problemów z zalogowaniem, należy skorzystać z opcji „Nie pamiętam hasła". Wówczas na powiązany z kontem adres e-mail zostanie wysłane nowe hasło.
 
Później należy wybrać egzamin i kliknąć pole z jego nazwą. Następnie pokażą się procentowe wyniki egzaminu. Chcąc sprawdzić poprawne i niepoprawne odpowiedzi, należy kliknąć na konkretny egzamin.
 
870 pexels andy barbour 6684209
 

Zaświadczenie o rezultatach egzaminu – 8 lipca

8 lipca uczniowie otrzymają zaświadczenia o szczegółowych ‎rezultatach egzaminu ósmoklasisty. W dokumencie znajdą wynik procentowy (odsetek punktów zaokrąglony do liczby całkowitej zdobyty z danego przedmiotu) oraz wynik na skali ‎centylowej z każdego przedmiotu.
 
W wynikach procentowych mamy obraz tego, ile punktów uczeń zdobył za rozwiązane zadania z każdego przedmiotu na egzaminie. Wynik centylowy określa natomiast, jaki odsetek jego rówieśników otrzymał taki sam lub niższy wynik z danego przedmiotu.
 

Pierwszy tak poważny egzamin

Egzamin dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych odbywał się w dniach 24-26 maja i obejmował sprawdzenie wiedzy z języka polskiego, matematyki i nowożytnego języka obcego (większość uczniów wybrała angielski). Dla większości uczniów to pierwszy tak poważny egzamin w życiu.
 
870 pexels cottonbro 7395449
 
Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę i otrzymać świadectwo. Jest przeprowadzany w formie pisemnej. Nie można go jednak nie zdać, ale jego wyniki, wraz ze świadectwem szkolnym ukończenia szkoły podstawowej, stanowią podstawę do przyjęcia uczniów do szkół średnich. Im są lepsze tym większe szanse ucznia na dostanie się do wybranej szkoły.
 

Jak wygląda dalszy proces rekrutacji do szkół średnich?

Zaświadczenie ze szczegółowymi wynikami egzaminów, które każdy z ósmoklasistów otrzyma 8 lipca, wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami, kandydaci do szkół ponadpodstawowych muszą złożyć w swojej szkole pierwszego wyboru. Nieprzekraczalny termin na to jest różny w zależności od części kraju, np. w Warszawie i Poznaniu upływa on 13 lipca.
 
Następnie 20 lipca komisje rekrutacyjne ogłoszą listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów. Przez kolejny tydzień, w dniach 21-27 lipca, kandydaci zakwalifikowani do wybranych szkół będą musieli potwierdzić wolę rozpoczęcia w nich nauki poprzez złożenie oryginałów wymaganych dokumentów.
 
Listy osób przyjętych i nieprzyjętych do szkół ogłoszone zostaną 28 lipca.
 

Pół miliona uczniów

 
870 pexels andy barbour 6683676
 
Jak podaje CKE, w tym roku do egzaminu przystąpiło ponad 502 600 uczniów (spośród 518 000 wszystkich uczniów klas ósmych – co stanowi ok. 97 proc.) z prawie 12 600 szkół, w tym 6 150 uczniów-obywateli Ukrainy.
 
Ok. 478 100 uczniów rozwiązywało zadania w arkuszach w wersji standardowej, 24 800 uczniów rozwiązywało zadania w arkuszach w formach dostosowanych. Natomiast do egzaminu w terminie dodatkowym z każdego przedmiotu przystąpiło po ok. 3 500 uczniów.
 

Średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów

Z języka polskiego ósmoklasiści uzyskali średnio 60 proc., z matematyki – 57 proc., z języka angielskiego – 67 proc., z języka niemieckiego – 50 proc., z rosyjskiego – 65 proc., z francuskiego – 80 proc., z hiszpańskiego – 81 proc., a z włoskiego – 89 proc. punktów możliwych do zdobycia.


Wyniki uczniów z Ukrainy

W obecnym roku szkolnym egzamin zdawali również uczniowie z Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło ok. 6 150 uczniów z Ukrainy. Średnio z egzaminu z języka polskiego otrzymali 22 proc., z matematyki – 34 proc., z języka angielskiego – 44 proc., z języka rosyjskiego – 89 proc.


Wyniki egzaminu w zależności od płci uczniów

Z egzaminem ósmoklasisty lepiej poradziły sobie dziewczęta. Średnio uzyskały wynik z języka polskiego na poziomie 65 proc., a chłopcy na poziomie 55 proc.

Język angielski uczennice zdały na poziomie 68 proc., język niemiecki – 53 proc. Takie same średnie wyniki uzyskali chłopcy i dziewczęta na egzaminie z matematyki. Średnio uzyskali z niego 57 proc.


Ilu uczniów ma najwyższe wyniki

 
870 pexels zen chung 5537499
 
Wyniki najwyższe, tj. od 90 do 100 proc., uzyskało:

język polski – 14 289 uczniów (3,0 proc.),
matematyka – 87 603 uczniów (18,3%),
język angielski – 166 154 uczniów (35,3%),
język niemiecki – 1 129 uczniów (11,2%).

Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do egzaminu w maju, napisali go w terminie dodatkowym, tj. 13-15 czerwca br.
 
Szczegółowe informacje dotyczące wyników tegorocznego egzaminu ósmoklasisty będą dostępne 19 września br.
Więcej informacji o wstępnych wynikach można znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
 
CZYTAJ TAKŻE:
 
 
 
 
Oprac.: wit
Źródło: CKE/cke.gov.pl, MEiN/gov.pl, rmf24.pl,
Zdjęcia: Pixabay.com, Pexels.com
Fixed Bottom Toolbar