flaga ukraina p
Kryzys na rynku energetycznym jest faktem. Państwa gorączkowo gromadzą zapasy surowców energetycznych, nie wiadomo jednak czy zapewnione zostaną ciepło i energia elektryczna bez ograniczeń. Nawet jeśli to nastąpi i tak należy się przygotować na jeszcze większe rachunki za energię. Już teraz proponowane, a nawet dekretowane są oszczędności. Co się w...

Dzieci i młodzież coraz częściej doświadczają kryzysów psychicznych. Potwierdzają to zarówno dane policyjne, jak i statystyki telefonów zaufania. Specjaliści z telefonów zaufania są często ostatnią deską ratunku dla dziecka w kryzysie.   Dramatyczne statystyki W ubiegłym roku Komenda Główna Policji zarejestrowała 1469 prób samobójczych wśród...

Powszechnie wiadomo, że stosowanie używek (picie alkoholu, palenie tytoniu, przyjmowanie leków psychotropowych i narkotyków) przez młodego człowieka może mieć negatywny wpływ na jego zdrowie i rozwój oraz prowadzić do zachowań niezgodnych z porządkiem społecznym. Wyniki badań wskazują na silny związek między używaniem substancji psychoaktywnych a...

O tym, że dostęp osób nieletnich do treści pornograficznych stanowi istotny problem nie tylko dla moralności publicznej, ale także dla zdrowia fizycznego i psychicznego oraz generuje zagrożenie dla właściwych zachowań społecznych, mówią opinie wielu specjalistów. Problem nasilił się jeszcze w związku z coraz łatwiejszym dostępem niepełnoletnich do...

Z roku na rok w Polsce przychodzi na świat coraz mniej dzieci. Jeśli nic się nie zmieni, to w 2050 r. seniorzy w wieku 65+ lat będą stanowić aż 32,7 proc. mieszkańców naszego kraju, czyli blisko 1/3 społeczeństwa.   Demografowie bija na alarm, a rządzący próbują ratować sytuację programami społecznymi i rodzinnymi. Ujemny przyrost naturalny może...

Kongres 590 Niedziela 300 x 300 2