Matematyka nie taka straszna - dziś drugi dzień egzaminu ósmoklasisty
Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay.com

Matematyka nie taka straszna - dziś drugi dzień egzaminu ósmoklasisty

Egzamin z matematyki dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych trwał dzisiaj, 25 maja 2022 roku, od godz. 9.00 do godz. 10.40. 
 
TUTAJ można pobrać arkusz egzaminacyjny, który został udostępniony przez CKE po zakończeniu egzaminu. 
 
Tegoroczne zadania matematyczne zostały ocenione przez zdającą egzamin młodzież jako niezbyt trudne.
 

Tematy zadań matematycznych

 
700 kadr mat 2022 05 25
 
W arkuszu egzaminacyjnym znalazły się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Pojawiły się m.in. zadania dotyczące działań na pierwiastkach, potęgach i procentach oraz zadania z geometrii (figury płaskie i przestrzenne). Należało też zastosować twierdzenie Pitagorasa, obliczyć prędkość, wyliczyć prawdopodobieństwo i wykazać się znajomością działań na osi liczbowej.
 
Ze względu na to, że z powodu pandemii przez długie miesiące nauka w szkołach odbywała się zdalnie, wprowadzono zasadę, według której egzamin odbył się zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi, a nie zgodnie z podstawą programową. W związku z tym uczniowie mieli mniej zadań do rozwiązania, a materiał, który musieli przyswoić został nieco okrojony. Podstawowe zmiany polegały na:
 
- Za rozwiązanie zadań uczeń może uzyskać maksymalnie 25 punktów (zamiast 30);
- Zmniejszona została także liczba zadań otwartych z 6 do 4;
- Ograniczono zakres materiału (np. brak było zadań dotyczących dowodów geometrycznych, zmniejszono wymagania, jeżeli chodzi o działania na pierwiastkach i geometrię przestrzenną).
 
870 numbers 4014181 1280
 
W przypadku egzaminów ósmoklasisty nie obowiązuje próg punktowy. Nawet otrzymując minimalną liczbę punktów uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły podstawowej na podstawie wystawionych na koniec roku ocen. Jednak im lepszy wynik egzaminu, tym większe szanse dla kandydatów na dostanie się do wybranej szkoły średniej.
 
Oficjalne wyniki egzaminów podane zostaną 1 lipca 2022 roku.
  
Jak podaje CKE, w tym roku do egzaminu przystąpiło ponad 502 600 uczniów z prawie 12 600 szkół
 
Oprócz tego do egzaminu przystąpiło także około 7 150 uczniów z Ukrainy. 
 
Dodatkowym terminem egzaminu dla uczniów, którzy z jakichś względów nie mogli dziś do niego przystąpić jest 14 czerwca 2022 (wtorek) godz. 9.00.
 
Jutro o godz. 9.00 egzamin z języka angielskiego (lub innego języka nowożytnego). Będzie trwał 90 minut.
  
 
kadr 870 student 7036660 1280
 
 
Oprac.: wit
Źródło: strefaedukacji.pl, CKE
Zdjęcia: Pixabay.com, Pexels.com
Fixed Bottom Toolbar