Do You speak English? Dziś ostatni dzień egzaminu ósmoklasisty
Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay.com

Do You speak English? Dziś ostatni dzień egzaminu ósmoklasisty

To już ostatni dzień egzaminu ósmoklasisty. Test z języka angielskiego trwał dzisiaj, 26 maja 2022 roku, od godz. 9.00 do godz. 10.30. Można było też pisać egzamin z innego języka nowożytnego (francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego), ale 97 proc. uczniów wybrało angielski.
 
TUTAJ można pobrać arkusz egzaminacyjny, który został udostępniony przez CKE po zakończeniu egzaminu. 
  

Tematy zadań z języka angielskiego

 
870 KADR 2022 05 26
 
W arkuszu egzaminacyjnym znalazło się kilkanascie zadań, otwartych i zamkniętych, takich jak:
 
- słuchanie ze zrozumieniem (pytania do nagrań),
- czytanie ze zrozumieniem (pytania do tekstu np. uzupełnianie luk),
- tworzenie wypowiedzi (np. napisanie e-maila do kolegi/koleżanki z Wielkiej Brytanii opisującego awarię telefonu komórkowego).
 
Jak podaje CKE, spośród ponad pół miliona uczniów, którzy przystąpili w tym roku do egzaminu ósmoklasisty, ponad 97 proc. wybrało język angielski. Uczeń zdaje ten język, którego uczył się w ramach obowiązkowych zajęć w swojej szkole.
 
870 english 4729683 1280
 
Oficjalne wyniki egzaminów podane zostaną 1 lipca 2022 roku.
 
Dodatkowym terminem egzaminu dla uczniów, którzy z jakichś względów nie mogli dziś do niego przystąpić jest 15 czerwca 2022 (środa) godz. 9.00.
 

Obliczanie punktów z egzaminu

Punkty z egzaminu obliczane są według podanego poniżej algorytmu. Za trzy egzaminy obligatoryjne można otrzymać łącznie 100 punktów. Algorytm jest następujący:
 
1. Liczbę punktów procentowych za egzamin z języka polskiego oraz z matematyki należy pomnożyć przez 0,35,
2. natomiast punkty za egzamin z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3 (100 proc. x 0,3 = 30 punktów).
 
Egzamin ósmoklasisty odbył się na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie podstawy programowej. Dlatego też limity punktowe są w praktyce mniej groźnie niż by się to wydawało. Tak naprawdę egzaminu ośmioklasisty nie można nie zdać - nie ma bowiem ustalonego progu punktowego, którego nieprzekroczenie powoduje niezaliczenie egzaminu.
 
Tego ile należy otrzymać punktów, by dostać się do wybranej przez siebie szkoły ponadpodstawowej, uczniowie dowiedzą się dopiero po zakończeniu całego procesu rekrutacji.
  
 
870 english 2724442 1280
 
 
Oprac.: wit
Źródło: strefaedukacji.pl, CKE
Zdjęcia: Pixabay.com, Pexels.com
Fixed Bottom Toolbar