Wolność to jedna z podstawowych wartości cywilizacji zachodniej, istotna dla każdego człowieka i fundament istnienia społeczeństw z naszego kręgu kulturowego. To możliwość stanowienia o sobie, podejmowania decyzji, swobodnego wyboru. Wokół tematu wolności zbudowany został program 8. edycji Kongresu 590, który odbędzie się w dniach 21-22 czerwca 2023 w Warszawie, w którym uczestniczyć będą także przedstawiciele Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie.

 
870 Dzialaj z nami
 

Główne tematy dyskusji

Agresja Rosji na Ukrainę i trwająca tam od ponad roku wojna spowodowała zmiany geopolityczne, które powodują nowe zdefiniowanie pojęcia wolności, wskazując ogrom zagrożeń i uświadamiając nam istotę koordynacji działań krajów i sojuszy jako jedynej drogi obrony wspólnych wartości gwarantujących prawo każdego narodu do niepodległości.
 
W trakcie kilkudziesięciu paneli 8. edycji Kongresu 590 „Przestrzenie wolności” poruszone zostaną aktualne tematy najważniejsze w obszarze gospodarki, bezpieczeństwa, nauki i kultury. Zostały one nakreślone poprzez aktualną sytuację Polski oraz krajów wolnego świata. Koncentrować się będą główne wokół nowych wyzwań, szans rozwojowych, wyznaczenia nowych kierunków działania, a także zacieśnianiu relacji gospodarczych i politycznych pomiędzy Polską i krajami, dla których wartością nadrzędną jest wolność.
 
Wydarzenie jest skierowane do wszystkich firm: od startupów, przez mikro, małe, średnie, po duże przedsiębiorstwa.
 
870 TYTUL 2023 06 05
 

Kongres został podzielony na 10 obszarów tematycznych:

 

1. Polityka

Relacje polityczne w obliczu wojny na Ukrainie pokazały skomplikowaną mozaikę interesów geopolitycznych. Poza ideą silnego Trójmorza jako fundamentu wzajemnego bezpieczeństwa w regionie wspieranym przez NATO, kluczowa jest ciągła redefinicja polityki globalnej. Pytania o geopolityczny punkt ciężkości Europy to jedna z ważnych kwestii w obliczu najbliższej przyszłości naznaczonej kolejnymi etapami wojny.
 

2. Energetyka i ekologia

Zmiany klimatyczne, zawirowania polityczne oraz wojna na Ukrainie wywołały refleksję związaną ze źródłami pochodzenia energii, co przekłada się na zmianę metod jej wytwarzania zwłaszcza w rejonie Trójmorza. Kluczowym staje się energia jądrowa jako główny element zaopatrzenia energetycznego kraju, stabilizującą rynek zasilany z alternatywnych źródeł.
 

3. Bezpieczeństwo i obronność

Wzrost realnego zagrożenia Polski uświadamia konieczność błyskawicznych zmian w sposobie myślenia o bezpieczeństwie, nakazując szybką weryfikację dotychczasowych ustaw, procedur i innych narzędzi zwiększających poczucie bezpieczeństwa obywateli oraz skłania do rewizji postaw obywatelskich. Pytania takie jak: Ile kosztuje pokój; jak wzmocnić siłę obronną kraju przy szerokim wsparciu społeczeństwa; jak lepiej edukować młodzież poprzez kształtowanie postaw patriotycznych i zwiększanie poziomu umiejętności obronnych – wymagają natychmiastowej odpowiedzi.
 

4. Gospodarka

W obliczu trwającej wojny na Ukrainie i związanych z nią wyzwań, dobra kondycja polskiej gospodarki i jej rozwój to podstawowy cel. Co zrobić, aby przedłużające się obciążenia wynikające z działań wojennych nie zachwiały stabilnym i rozwijającym się systemem. W jaki sposób stymulować rozwój gospodarki Polski, lidera gospodarczego regionu Trójmorza w obecnej sytuacji geopolitycznej oraz państwa mającego ambicję posiadania dużej i nowoczesnej armii.
 
870 FOT 1 2023 06 05 14
 

5.Rolnictwo i żywność

Zmiany klimatyczne wpłynęły znacząco na kształt i kierunek rozwoju produkcji rolnej w kierunku ekologii. To proces nieustających poszukiwań, wyzwań oraz szans, również dla Polski. Nasza obecność w Unii Europejskiej oraz inne punkty widzenia i priorytety wymagają debaty, która ochroni nasze interesy. Rolnictwo zawsze, a obecnie w szczególności jest obszarem strategicznym wymagającym najwyższej troski i uwagi.
 

6. Technologia

Poruszenie w świecie technologii, jaki wywołało udostępnienie Chat GPT, spowodowało ponowne zainteresowanie rozwojem sztucznej inteligencji. Technologia ta będzie miała, a w wielu obszarach już ma, znaczący wpływ na rozwój gospodarczy. Wykorzystanie SI w przemyśle i usługach, a także obronności zmieni sposób w jaki realizowany był dotychczasowy model rozwoju technologicznego.
 

7. Transport i logistyka

Transport i logistyka to krwioobieg gospodarki każdego kraju. Polska konsekwentnie rozbudowuje sieć połączeń transportowych z krajami UE. Największym wyzwaniem obecnie będzie integracja transportowa Ukrainy z Polską, ze szczególnym uwzględnieniem połączenia basenów Morza Bałtyckiego i Czarnego oraz pełna automatyzacja i wykorzystanie sztucznej inteligencji przy jednoczesnej stopniowej eliminacji transportu opartego na węglowodorach.
 

8. Społeczeństwo

Rodzina jako fundament silnego społeczeństwa i stabilnej gospodarki w obliczu problemów demograficznych, wymagającej sytuacji ekonomicznej, i geopolitycznej to kluczowe wyzwania społeczne przed jakimi stoi Polska dziś. Pozycja kobiet na rynku pracy, kwestie zdrowia fizycznego i psychicznego oraz poszukiwania najszybszych sposobów wyjścia z niesatysfakcjonującego stanu znajdą się w centrum uwagi debatujących.
 
870 2023 06 05 10
 

9. Nauka

Umiędzynarodowienie nauki znacząco wpływa na wzmocnienie pozycji polskich badaczy na świecie, a ośrodki B+R w Polsce w coraz większym stopniu zainteresowane są nawiązywaniem współpracy międzynarodowej oraz rekrutacją wybitnych naukowców nie tylko z Polski. Polski przemysł stoi zatem przed wyzwaniem jak najbardziej efektywnie wykorzystać potencjał naukowy w perspektywie kolejnej rewolucji technologicznej tj. sztucznej inteligencji czy technologii kwantowych aby włączyć się do wyścigu.
 

10. Kultura

Kultura stanowi podstawowy element świadomości silnego społeczeństwa. Ochrona dziedzictwa kulturowego i historii staje się obowiązkiem państwa i obywateli dla kształtowania przyszłych pokoleń i mocnych więzi społecznych opartych na humanistycznych wartościach. Wzajemne poznanie dziedzictwa krajów i narodów regionu Trójmorza to warunek konieczny do pełnego zrozumienia wartości płynących z historii i kultury.
Kongres 590 to kluczowe wydarzenie gospodarcze w kraju, odbywające się od 2016 r., które swoją obecnością uświetniają najważniejsze osoby w państwie: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciele Rady Ministrów, a także wybitni eksperci, przedstawiciele świata polityki oraz liderzy opinii.
 
870 logo 590 2023 06 05
 
Nazwa Kongresu 590 pochodzi od prefiksu kodu kreskowego, którym oznaczane są towary wprowadzone do obrotu w Polsce.
 
Organizatorami wydarzania są Kongres 590 sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Instytut Gospodarki Narodowej.
 
„Przestrzenie wolności”
8. edycja Kongresu 590
Warszawa, Tor Służewiec
21-22 czerwca 2023
 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 600 517 856
 
Patronat Honorowy Kongresu 590 objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Więcej informacji na stronie Kongresu 590.
 
CZYTAJ TAKŻE:
 
 
 
 
 
Oprac.: wit
Źródło: Kongres 590
Zdjęcia: Kongres 590
 
870 Dzialaj z nami