Nagrody za ochronę praw dzieci przyznane
Zdjęcie: materiały organizatorów

Nagrody za ochronę praw dzieci przyznane

W pierwszym dniu III Ogólnopolskiego Kongresu „Wychowanie trwa wiecznie” odbywającego się pod hasłem „Rodzina źródłem dobra” nagrodzono osoby i instytucje szczególne zasłużone w pracy na rzecz dzieci i ochronie ich praw.
 
Odznaki honorowe Rzecznika Praw Dziecka za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka wręczył Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak. Wśród laureatów znalazła się psycholog Bogna Białecka – prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii (na zdjęciu poniżej po prawej, w rozmowie z redaktor naczelną Polskiego Forum Rodziców Elżbietą Lachman).
 
870 BB i EL n
 
- Docenienie pracy i osiągnięć osób i organizacji na rzecz ochrony praw dzieci to jeden z naszych podstawowych obowiązków – powiedział Mikołaj Pawlak – Rzecznik Praw Dziecka.
 

Wśród nagrodzonych znaleźli się:

Joanna Maria Krupska – prezes Związku Dużych Rodzin 3+, który skupia 8 tysięcy rodzin wielodzietnych;
Bogna Białecka – prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii, psycholog, autorka poradników psychologicznych;
Ewa Kaźmierczak – prezes Fundacji Każdy Ważny;
dr Szymon Grzelak – prezes Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej;
Janusz Wardak – prezes Akademii Familijnej;
Paweł Woliński – menager zaangażowany w projekty społeczne na rzecz rodziny, do 2016 r. prezes Fundacji Mamy i Taty;
Edyta Pawlus-Sapeta i Marcin Sapeta – zawodowa rodzina zastępcza dla czwórki dzieci;
Stowarzyszenie Odpowiedzialny Gdańsk (nagrodę odebrał prezes Marek Skiba);
Członkowie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie Zgromadzenia Sióstr Serafitek w Białce Tatrzańskiej (placówka pobytu stałego dla 83 chłopców);
Związek Dużych Rodzin 3 plus – organizacja, która od 2007 r wpływa na kształt polityki rodzinnej, uczestniczy w debatach, walczy ze stereotypem rodziny wielodzietnej postrzeganej jako patologia.
 
400 kadr BB 2022 06 06 43
 
 
- Jest dziś tak wielu nagrodzonych, bo przerwa spowodowana pandemią nie pozwoliła ich wcześniej uhonorować, a godnych nagrodzenia jest tak wielu - powiedział M. Pawlak.
 
- Każdy z was mobilizował nas do zmian. Dziękuję wam za te inspiracje. Wiele działań – jak np. te z Gdańska – ma ciąg dalszy i nie odpuścimy tych tematów - dodał rzecznik praw dziecka.
 

Czym jest Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka

 
600 KADR poz ODZNAKA RPD 2022 06 08
 
To polskie odznaczenie resortowe, ustanowione 15 lutego 2013 rozporządzeniem Prezydenta RP, które jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw dziecka.
 
Zasady nadawania
 
Odznaka może być nadawana obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw obcych, organizacjom lub instytucjom mającym siedzibę na terytorium RP lub za granicą za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw dziecka.
 
Odznakę nadaje Rzecznik Praw Dziecka z własnej inicjatywy lub na wniosek:
 
- ministra lub kierownika urzędu centralnego;
- terenowego organu administracji rządowej lub organu jednostki samorządu terytorialnego;
- rektora uniwersytetu lub innej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie ochrony praw dziecka;
- organizacji pozarządowej, której statutową działalnością jest ochrona praw dziecka;
- kierownika przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego RP.
 
Odznaka jest jednostopniowa i może być nadana tej samej osobie tylko raz. 
 
Odznakę wręcza Rzecznik Praw Dziecka lub osoba przez niego upoważniona.
 
Insygnia
 
Odznakę stanowi wykonany w metalu srebrzony i oksydowany medal o średnicy 32 mm, z zaznaczoną obustronnie krawędzią, z uszkiem i kółkiem do zawieszenia. Na stronie licowej widnieje ujęte na wprost przedstawienie portretowe Janusza Korczaka okolone wypukłym przerwanym u dołu napisem majuskułowym w języku łacińskim: INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI (OBROŃCY GODNOŚCI DZIECI). Na stronie odwrotnej, okolonej wypukłym majuskułowym napisem: RZECZNIK PRAW DZIECKA przerwanym u dołu wypukłym monogramem z liter RP, widnieje pośrodku stylizowany wizerunek drzewa z młodym pędem u dołu.
 
Odznaka zawieszona jest na wstążce z rypsu jedwabnego szerokości 36 mm w kolorze lapis lazuli, z dwoma karmazynowymi prążkami szerokości 3 mm w odległości 10 mm od krawędzi oraz paskiem koloru białego o szerokości 10 mm pośrodku.
 
Odznakę nosi się na lewej piersi, po orderach i odznaczeniach państwowych. 
 

Organizatorami wydarzenia są: Rzecznik Praw Dziecka, Fundacja Życie, Kolegium Jagiellońskie - Toruńska Szkoła Wyższa, współorganizatorami Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. a partnerami Lasy Państwowe i Związek Dużych Rodzin 3 Plus.

Patronat Honorowy nad Konferencją objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Patronami medialnymi Konferencji są: TVP2, Polska Agencja Prasowa, Sieci, Polskie Forum Rodziców.

870 logotypy 2022 06 06 5

 
 
autor: wit
źródło: własne, brpd.gov.pl
zdjęcia: Elżbieta Lachman, materiały organizatorów, brpd.gov.pl
Fixed Bottom Toolbar