Kim są osoby wyróżnione Odznaką Honorową Rzecznika Praw Dziecka za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka
Zdjęcie: materiały organizatorów

Kim są osoby wyróżnione Odznaką Honorową Rzecznika Praw Dziecka za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka

Wczoraj podczas III Ogólnopolskiego Kongresu „Wychowanie trwa wiecznie - Rodzina źródłem dobra” Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak nagrodził osoby i instytucje Odznaką Honorową Rzecznika Praw Dziecka za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka.
 
Opisujemy kim są wyróżnieni i jakimi działaniami zasłużyli sobie na ten honor.
 
400 KADR scena 3 2022 06 06 78
 

1. Związek Dużych Rodzin 3+

Prezes Zarządu - Radosław Waszkiewicz, prawnik, współzałożyciel Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus", od początku obecny we władzach Związku, autor statutu ZDR3+, główny konsultant prawny Zarządu.
 
Organizacja działająca na rzecz interesów społecznych i ekonomicznych rodzin wychowujących dzieci, w tym rodzin wielopokoleniowych. Od 2007 r. aktywnie wpływa na kształt polskiej polityki rodzinnej. Formułuje opinie na temat powstających ustaw i rozporządzeń. Jest uczestnikiem debat na tematy związane z polityką rodzinną na różnych szczeblach.
 

2. Szymon Grzelak

Dr psychologii, założyciel i prezes Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej oraz European Institute for Integrated Prevention, badacz i praktyk z 30-letnim doświadczeniem specjalizujący się w tematyce wychowania, profilaktyki problemów młodzieży, edukacji w sferze miłości i seksualności. Twórca modelu profilaktyki zintegrowanej i programów profilaktycznych (m.in. Archipelag Skarbów, Gwiazda Mocy). Autor licznych ekspertyz i raportów dla Senatu RP, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Edukacji Narodowej i innych instytucji państwowych. Od 28 lat żonaty, ojciec czterech córek. Główne publikacje: Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży (ORE, 2015), monografia naukowa Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Aktualny stan badań na świecie i w Polsce (2009), Jak wspierać uczniów po roku epidemii (raport dla MEiN, 2021) poradnik dla rodziców Dziki ojciec (2009).
 

3. Bogna Białecka

 
400 KADR BB 2022 06 06 46
 
Psycholog, prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii, autorka kilkunastu już poradników psychologicznych w zakresie wychowania i relacji, redaktor portalu dla młodzieży www.pytam.edu.pl ukierunkowanego na rozwój kompetencji emocjonalnych, społecznych i profilaktykę uzależnień, portalu dla rodziców www.rodzice.co, oraz portalu ukierunkowanego na pomoc osobom uzależnionym od pornografii: www.sos.pytam.edu.pl. W ramach prac fundacji w latach 2020 -2022 pod jej kierownictwem zostały przeprowadzone 3 badania stanu zdrowia psychicznego polskich dzieci i nastolatków, na łącznej grupie 6000 osób.
 

4. Joanna Krupska

Psycholog, działacz społeczny, od lat zaangażowana w działania wspierające rodziny, w sposób szczególny rodziny wielodzietnie. Jest jedną z inspiratorek i współzałożycielek ruchu społecznego, który przerodził się w organizację pozarządową Związek Dużych Rodzin 3+, skupiającą obecnie nieomal 8 tysięcy polskich rodzin wielodzietnych. Od momentu powołania tej organizacji, aż do roku 2020 Joanna Krupska stała na czele tej organizacji wyznaczając jej cele i kierunki działania. Dzięki między innymi jej inicjatywie powstało wiele rozwiązań legislacyjnych wspomagających duże rodziny oraz doraźnych działań pomocowych.
 
600 KADR 2022 06 06 26

Od dwóch lat Joanna Krupska jest przewodniczącą Rady Krajowej Związku Dużych Rodzin 3+ i jednocześnie zaangażowała się w bardziej bezpośrednią pomoc rodzinom poprzez wykorzystanie swojego potencjału doświadczeń i wykształcenia psychologicznego i terapeutycznego. Prowadzi warsztaty komunikacji w parach kierowane szczególnie do rodziców wielodzietnych. Jest aktywnym członkiem Rady Rodziny przy KPRM. Wspiera inicjatywę certyfikacji Samorządów Przyjaznych Rodzinie.
 

5. Janusz Wardak

 
400 KADR WARDAKOWIE fot ELA
 
Jeden z założycieli i prezes Stowarzyszenia Akademia Familijna. Autor wykładów, warsztatów i artykułów, poświęconych wychowaniu i małżeństwu. Inicjator kampanii „Mniej ekranu, więcej rodziny”. Był wicedyrektorem szkoły dla chłopców „Żagle” Stowarzyszenia „Sternik” w Warszawie. Aktualnie jest mówcą, doradcą edukacyjnym i wydawcą. Członek Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.
 

6. Paweł Woliński

W latach 2010-2016 Prezes Zarządu Fundacji Mamy i Taty i organizator kampanii społecznych „Rozwód? Przemyśl to.” (2011), „Pomyśl o dziecku” (2013), „Rozmowa to wychowanie” (2014), „Nie odkładaj macierzyństwa na potem” (2015). Od 2010 do 2017 roku członek zarządu Związku Dużych Rodzin 3+ odpowiedzialny za projekt samorządowych Kart Dużej Rodziny, a następnie członek zespołu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz współautor koncepcji ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.
 
Członek Międzynarodowej Rady Programowej Inicjatywy tato.Net., współorganizator kampanii społecznej „Zawsze można być lepszym ojcem” (2017). Jako przedstawiciel międzynarodowej organizacji rzeczniczej CitizenGO, organizator kampanii społecznej „Oto człowiek” (2018) - na rzecz dzieci z wadami genetycznymi oraz „Od początku” (2019) - na rzecz wsparcia kobiet w nieplanowanej ciąży. Od 2020 roku członek Rady Rodziny przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Współtwórca strategii „Polska Szczęśliwych Rodzin” oraz „Gmina Szczęśliwych Rodzin”.
 

7. Ewa Kazimierczak

Założycielka i Prezes Zarządu Fundacji Każdy Ważny. Odpowiada za komunikację zewnętrzną, organizację zajęć grupowych oraz wsparcia indywidualnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Od 8 lat współprowadzi grupę rozwoju osobistego dla młodzieży #YOLO oraz Miejską Wioskę, czyli poranne spotkania z empatią. Swoje doświadczenia w budowaniu relacji zdobywa wciąż i nieustannie podczas licznych warsztatów, kursów, konferencji, własnej terapii oraz studiów w specjalizacji mediacje rodzinne na Naukach o Rodzinie (obecnie na ostatnim roku). Wiedzę konfrontuje z rodzinną codziennością, gdzie jest żoną oraz mamą 3 dzieci.
 
400 KADR odzn scena 2022 06 06 49
 

8. Edyta Pawlus-Sapeta i Marcin Sapeta

Zawodowa Rodzina Zastępcza
 
 

9. Stowarzyszenie Odpowiedzialny Gdańsk

Prezes zarządu - Marek Skiba, doradca Poradnictwa Rodzinnego Archidiecezji Gdańskiej, nauczyciel Naturalnego Planowania Rodziny (NPR), diakonia społeczna Ruchu Światło-Życie.

Stowarzyszenie od lat jest czynnym obserwatorem i uczestnikiem działań Urzędu Miejskiego w Gdańsku, prowadzących do wdrożenia w mieście zapisów Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Sprzeciwia się szkodliwym zapisom sprzyjającym seksualizacji dzieci, zwalczaniu tradycyjnej rodziny i wchodzeniu w kompetencje rodziców w zakresie wychowania dzieci zgodnie ze swoimi wartościami.
 

10. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie Zgromadzenia Sióstr Serafitek w Białce Tatrzańskiej

Podstawową misją Domu jest wszechstronna pomoc dzieciom, które nie są w stanie samodzielnie zaradzić swoim potrzebom życiowym, pomoc w wychowaniu opartym na zasadach chrześcijańskiej miłości, zaspokojenie potrzeb osobowych, bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych, społecznych i religijnych, udział w czynnościach związanych z ich codziennym życiem. Dom jest placówką pobytu stałego dla 83 chłopców, przeznaczoną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.
 
- Docenienie pracy i osiągnięć osób i organizacji na rzecz ochrony praw dzieci to jeden z naszych podstawowych obowiązków – powiedział Mikołaj Pawlak – Rzecznik Praw Dziecka. - Jest dziś tak wielu nagrodzonych, bo przerwa spowodowana pandemią nie pozwoliła ich wcześniej uhonorować, a godnych nagrodzenia jest tak wielu – dodał rzecznik.
 

Organizatorami wydarzenia są: Rzecznik Praw Dziecka, Fundacja Życie, Kolegium Jagiellońskie - Toruńska Szkoła Wyższa, współorganizatorami Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. a partnerami Lasy Państwowe i Związek Dużych Rodzin 3 Plus.

Patronat Honorowy nad Konferencją objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Patronami medialnymi Konferencji są: TVP2, Polska Agencja Prasowa, Sieci, Polskie Forum Rodziców

 

870 logotypy 2022 06 06 5

 
 
Oprac.: wit
Źródło: materiały organizatorów, własne
Zdjęcia: Elżbieta Lachman, materiały organizatorów
Fixed Bottom Toolbar