W dniu dzisiejszym Prezes Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie dr hab. prof. UAM Michał A. Michalski skierował list do Ministra Edukacji i Nauki dr hab. prof. KUL Przemysława Czarnka.
 

Prawo Oświatowe na drodze legislacyjnej

Tematem listu są dalsze działania i prace Ministerstwa Edukacji i Nauki nad nowymi zapisami w ustawie Prawo Oświatowe, które gwarantowałyby rodzicom realizację ich prawa do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, o którym jest mowa w artykule 48 Konstytucji RP..
 
Nowelizacja ustawy została 13 stycznia br przegłosowana przez Sejm, jednak 2 marca br Prezydent RP Andrzej Duda odmówił jej podpisania i skierował do ponownego rozpatrzenia przez Parlament „z uwagi na wątpliwości dotyczące przede wszystkim gwarancji poszanowania praw i roli rodziców niepełnoletnich uczniów w procesie decydowania o organizatorach i treści zajęć dodatkowych oraz roli i zadań kuratora oświaty lub specjalistycznej jednostki nadzoru”.
Wcześniej o podpisanie ustawy apelowały do Prezydenta RP organizacje skupione m. in. w Społecznej Koalicji na rzecz Edukacji, Nauki i Wychowania, a o jej zawetowanie wnosiła opozycja i organizacje lewicowe.
 

Zapewnić dzieciom bezpieczną przestrzeń dla rozwoju

Jednocześnie prezes M.A. Michalski podziękował w liście ministrowi za „zaangażowanie na rzecz zmian w ustawie Prawo Oświatowe” oraz poparł „dalsze starania w celu finalizacji tej ważnej dla milionów polskich rodziców i dzieci sprawy”.
 
„Wyrażamy zarazem przekonanie, że tak, jak dziś w obliczu wojny wszyscy staramy się zadbać o fizyczne i egzystencjalne bezpieczeństwo milionów uchodźców z Ukrainy, tak samo w wymiarze polskiego systemu edukacji jest konieczne zapewnienie bezpiecznej przestrzeni dla rozwoju intelektualnego i psychicznego każdego dziecka, które znajduje się pod opieką przedszkola i szkoły” – napisał w liście dr hab. prof. UAM Michał A. Michalski.
 
O sprawie nowelizacji ustawy Prawo Oświatowe pisaliśmy na naszych łamach wielokrotnie, m.in.:
 
 
870 List do Min. P. Czarnka
 
 
oprac.: wit
źródło: IWoRiS
zdjęcie: IWoRiS