Należy wzmocnić #PrawaRodziców

beach 1867271 1280Premier Mateusz Morawiecki wyraził poparcie dla postulatu Fundacji Mamy i Taty, aby rodzice mieli większą kontrolę nad treściami przekazywanymi dzieciom w trakcie szkolnych zajęć dodatkowych. 

Fundacja Mamy i Taty w czerwcu 2019 r. przedstawiła obywatelski projekt zmiany prawa oświatowego. Nowelizacja przepisów pozwoli rodzicom kontrolować treści, jakie są przekazywane dzieciom w trakcie dodatkowych zajęć w szkołach.

Główne założenie projektu to uzupełnienie artykułu 86. ustawy Prawo oświatowe. Po nowelizacji każdy podmiot, który chce prowadzić dodatkowe zajęcia w szkole, będzie musiał przedstawić prospekt informacyjny o programie zajęć. Dyrekcja szkoły oraz rodzice zyskają dzięki temu dokładniejszą wiedzę i kontrolę nad tym, czego uczone są dzieci.


– Po wprowadzeniu zmian to rodzice będą mieć decydujący głos w kwestii uczestnictwa ich dzieci w zajęciach dodatkowych. Co więcej, organizacje przygotowujące tego typu zajęcia będą zobowiązane przedstawić pełny materiał audiowizualny, konspekt zajęć, literaturę przedmiotu oraz osoby prowadzące. Projekt ma bardzo duże poparcie społeczne – powiedział Marek Grabowski, prezes Fundacji Mamy i Taty.


Projekt zmiany prawa oświatowego wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Marek Grabowski, prezes Fundacji Mamy i Taty, przedstawił premierowi Mateuszowi Morawieckiemu wyniki badań przeprowadzonych przez Maison and Partner. Wynika z nich, że 94 procent Polaków uważa, iż rodzice powinni mieć wgląd w treści i materiały przekazywane dzieciom i młodzieży podczas zajęć edukacji seksualnej.


– Wyniki badań mnie nie dziwią. To naturalne, że rodzice powinni mieć wgląd w program nauczania na zajęciach dodatkowych. Udział rodziców w decydowaniu o treściach przekazywanych ich dzieciom jest niezbędny. Rodzina jako podstawowa komórka społeczna musi być wolna od narzucanych ideologii – powiedział Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów. 


Obecna na konferencji prasowej Dorota Bojemska, przewodnicząca Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaapelowała do parlamentarzystów i kandydatów na prezydenta, aby opowiedzieli się, czy kwestia wolności rodziców w wychowaniu dzieci jest dla nich ważna. 


– Na świecie toczy się obecnie cywilizacyjno-prawny spór o to, kto powinien mieć prymat w wychowaniu dzieci. Polski rząd i polski prezydent konsekwentnie stoją na stanowisku, że na pierwszym miejscu powinni stać rodzice – powiedziała Dorota Bojemska, przewodnicząca Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Na konferencji z udziałem Premiera byli też obecni przedstawiciele Związku Dużych Rodzin Trzy Plus, którzy poruszyli temat homeschoolingu i jego ważnej roli w podnoszeniu jakości edukacji oraz poszerzaniu podmiotowości rodziców w wyborze dróg wychowania dzieci.


– Żeby homeschooling rozwijał się, są potrzebne dobre uregulowania prawne. Postulujemy, aby znieść rejonizację dotyczącą homeschoolingu oraz aby dotacja dla rodziców wynosiła 8/10 dotacji szkolnej, zamiast obecnych 6/10. Chcielibyśmy także, aby przepisami o homeschoolingu objęte zostały rodziny polonijne – powiedziała Joanna Krupska, Prezes Związku Dużych Rodzin Trzy Plus.

za: Fundacja Mamy i Taty
zdjęcie ilustracyjne: pixabay.com 
#prawarodziców

Fixed Bottom Toolbar