Społeczna Koalicja na rzecz Edukacji, Nauki i Wychowania
Zdjęcie: IWoRiS

Rodzice zrzeszeni w Społecznej Koalicji na rzecz Edukacji, Nauki i Wychowania apelują do prezydenta o podpisanie ustawy oświatowej

Goszczący dzisiaj w Kancelarii Prezydenta RP, w ramach prowadzonych przez głowę państwa konsultacji społecznych, przedstawiciele organizacji rodzicielskich i oświatowych ze Społecznej Koalicji na rzecz Edukacji, Nauki i Wychowania, zaapelowali do prezydenta Andrzeja Dudy o podpisanie uchwalonej przez Sejm ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, zwanej roboczo „Lex Czarnek”, dającej rodzicom kontrolę nad treściami serwowanymi ich dzieciom w szkołach. Wręczyli też adresowany do Prezydenta RP list, podpisany przez kilkanaśie organizacji prorodzinnych skupionych w Społecznej Koalicji. Co w tej sytuacji zrobi głowa państwa?

Prof. Michalski: Zmiany prawa na lepsze

- Spotkanie w Kancelarii prezydenta uważam za udane - powiedział nam dr hab. prof. UAM Michał Michalski, prezes Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie. - Jednocześnie cieszymy się, że udało się na nim merytorycznie omówić główne aspekty proponowanych zmian w prawie oświatowym - dodał naukowiec.

Podkreślił, że przedstawiciele Społecznej Koalicji na rzecz Edukacji, Nauki i Wychowania, wśród których znaleźli się eksperci z zakresu edukacji, badacze oraz praktycy zaprezentowali argumenty pokazujące z wielu stron zasadność poprawy funkcjonowania szkół i organizacji zajęć dodatkowych, której od dawna oczekują polscy rodzice.

= Spotkanie przebiegało w bardzo życzliwej atmosferze i z realną troską o jak najlepszy kształt polskiej edukacji oraz bezpieczeństwo dzieci i młodzieży - podsumował prof. M. Michalski.

Pełną treść listu Społecznej Koalicji na rzecz Edukacji, Nauki i Wychowania adresowanego do głowy państwa publikujemy TUTAJ.

8700 image000000

Na zdjęciu: grupa uczestników spotkania w Kancelarii Prezydenta RP z listem do głowy państwa. Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie reprezentował prof. UAM dr hab. Michał Michalski, prezes Instytutu (pierwszy z lewej)

Przypomnijmy, że po uchwaleniu przez Sejm nowelizacji Prawa oświatowego i odrzuceniu senackiego weta, środowiska rodziców nie kryły radości z takiego obrotu sprawy, o czym pisaliśmy w artykule Rodzice oczekują na podpis prezydenta pod zmianami w ustawie oświatowej.

– Wprowadzone w nowelizacji ustawy oświatowej zapisy stwarzają zapory, dzięki którym do szkół nie przedostanie się to, czego odpowiedzialni rodzice by sobie nie życzyli – oceniła Hanna Dobrowolska, ekspertka oświatowa z Warszawy, autorka podręczników szkolnych i członek SDP.

Dr hab. Michał Michalski, profesor UAM w Poznaniu i prezes Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie zauważył wówczas, że „stajemy przed realną szansą zmiany prawa na lepsze”.

– Cieszę się bardzo, że praca wielu organizacji o osób realnie troszczących się o dobro dzieci i młodzieży zaowocowała dziś konkretną zmianą prawa – stwierdził ekspert IWORiS.

Decydują rodzice

Zwolennicy wprowadzenia w życie nowych zapisów z największą radością przyjęli ten, według którego kurator, jako organ nadzoru pedagogicznego, będzie musiał otrzymać informacje na temat treści przekazywanych dzieciom w szkole przez organizacje zewnętrzne. Tym samym minister nauki i edukacji zyska prawo sprzeciwu, gdyby dochodziło do sytuacji, że wspomniane treści będą demoralizowały uczniów.

– Nie będzie decydował w każdym przypadku o wejściu organizacji pozarządowej. O tym będą decydować rodzice. Rada rodziców będzie opiniować i ta konsultacja z radą rodziców będzie obowiązkowa, obligatoryjna po to, żeby rodzice decydowali o tym, jaka organizacja pozarządowa może być w szkole – informowaliśmy w artykule „Lex Czarnek”, czy rodzice zyskają wpływ na oświatę?.

Spójrzmy na zapis: dyrektor szkoły lub placówki po uzyskaniu pozytywnej opinii odpowiednio kuratora oświaty lub specjalistycznej jednostki nadzoru (…) jest obowiązany przed rozpoczęciem zajęć (…) przedstawić rodzicom ucznia, a w przypadku uczniów pełnoletnich – tym uczniom: pełną informację o celach i treściach realizowanego programu zajęć; pozytywną opinię odpowiednio kuratora oświaty lub specjalistycznej jednostki nadzoru (…); pozytywne opinie rady szkoły lub placówki i rady rodziców (…).

I dalej: dyrektor szkoły lub placówki udostępnia rodzicom ucznia, a w przypadku uczniów pełnoletnich – tym uczniom, na ich wniosek, materiały wykorzystywane do realizacji programu zajęć. Udział w zajęciach (…) wymaga pisemnej zgody rodziców uczniów, a w przypadku uczniów pełnoletnich – tych uczniów. Opinie (…) nie są wymagane w przypadku zajęć (…) organizowanych i prowadzonych w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU POD MATERIAŁEM WIDEO:

{source}<iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/EWioGDqgbVo" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>{/source}

Spotkanie w Kancelarii Prezydenta

Uchwalona przez Sejm ustawa koniec końców trafiła na biurko prezydenta RP i wciąż oczekuje na jego decyzję w tej sprawie. Głowa państwa może ją podpisać, zawetować albo skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego w celu zbadania jej zgodności z Konstytucją.

Andrzej Duda, który ma czas do 3 marca na podjęcie decyzji, w chwili obecnej prowadzi szeroko zakrojone konsultacje społeczne.

W środę, 23 lutego br., z Bogną Janke, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, pełniącą merytoryczny nadzór nad Biurem Dialogu i Korespondencji, spotkali się przedstawiciele organizacji rodzicielskich i oświatowych ze Społecznej Koalicji na rzecz Edukacji, Nauki i Wychowania (Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, Instytut "Ona i On”, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców, Hanna Dobrowolska - ekspert ds. oświaty, Leader 100 – Fundacja, Stowarzyszenie Odpowiedzialny Gdańsk, Fundacja Głos dla Życia, Stowarzyszenie Odpowiedzialny Poznań, Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców, Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców oddział poznański, Fundacja Życie, Społeczna Rada Edukacji i Wychowania „Rodzinny Poznań”, Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania).

Bogna Janke

CZYTAJ TAKŻE:

Presja ze strony rodziców jest kluczowa - trwa spór o program edukacji seksualnej w gdańskich szkołach

Stało się! Rodzice „przejmują kontrolę” nad treściami w szkole!

____________________________________

autorzy: kjp, wt
zdjęcia: IWoRiS., Kancelaria Prezydenta RP

Fixed Bottom Toolbar