Ministerstwo Edukacji i Nauki wprowadziło kolejne ułatwienia w procesie organizacji kształcenia, wychowania oraz opieki dzieci i młodzieży z Ukrainy. Właśnie zostało opublikowane znowelizowane rozporządzenie w tym zakresie.
 
W znowelizowanym rozporządzeniu w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (DO POBRANIA TUTAJ) zostały ujęte kwestie dotyczące m.in.:
* klasyfikacji uczniów uczęszczających do oddziałów przygotowawczych,
* obowiązku podziału na grupy danego oddziału w szkole w zależności od liczebności uczniów,
* możliwości tworzenia oddziałów przygotowawczych w szkołach sportowych oraz szkołach mistrzostwa sportowego,
* organizacji dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego,
 
DALSZA CZĘŚĆ TEKSTU POD MATERIAŁEM WIDEO:

* zasad bezpieczeństwa dla innych lokalizacji, w których będą prowadzone zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
* możliwości funkcjonowania oddziału przedszkolnego ze zwiększoną liczebnością do ukończenia przez dzieci wychowania przedszkolnego,
* przedłużenia możliwości funkcjonowania oddziału klas I-III szkół podstawowych ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego,
* możliwości kontynuacji wychowania przedszkolnego przez dzieci będące obywatelami Ukrainy w oddziałach przedszkolnych publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych,
* możliwości zatrudnienia osoby niebędącej nauczycielem i posiadającej przygotowanie uznane przez dyrektora placówki za odpowiednie do realizacji określonych zadań w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz publicznych placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania w celu realizacji zajęć dla dzieci i młodzieży.
 
dzieci ukraina
 
Wprowadzone zmiany w znowelizowanym rozporządzeniu minister Przemysław Czarnek przybliżył w liście skierowanym do kuratorów, dyrektorów szkół, nauczycieli oraz samorządowców, który publikujemy poniżej.
 
Pismo ministra do kuratorów dyrektorów samorządów 1 1
Pismo ministra do kuratorów dyrektorów samorządów 1 2
Pismo ministra do kuratorów dyrektorów samorządów 1 3
Pismo ministra do kuratorów dyrektorów samorządów 1 4
CZYTAJ TAKŻE:
 
 
 
 
 
__________
oprac.: kjp
źródło: MEiN
zdjęcie: Pixabay