Szereg rekomendacji oraz wskazówek, jak zapisać dziecko do szkoły, jak otrzymać pomoc psychologiczno-pedagogiczną, co w sytuacji gdy dziecko nie zna dobrze polskiego oraz jak finansowane będą dodatkowe zajęcia dla cudzoziemców, przygotowało Ministerstwo Edukacji i Nauki. Komunikat w tej sprawie opracowało poznańskie Kuratorium Oświaty.

Jaka pomoc dla uczniów

Co najistotniejsze, uczniowie z Ukrainy mają prawo do kontynuowania nauki w polskiej szkole, a dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat korzystają z nauki i opieki na takich samych warunkach jak ich polscy rówieśnicy. Wystarczy tylko, że ich rodzice zgłoszą się do danej placówki w Polsce i wypełnią niezbędne dokumenty. Jeśli okazałoby się, że wybrana przez nich szkoła nie będzie dysponowała miejscem dla ukraińskiego ucznia, władze samorządowe skierują go do innej placówki na swoim terenie, która będzie mogła go przyjąć.

Jak precyzuje resort edukacji, przyjęcie do szkoły jest możliwe w ciągu całego roku szkolnego, a ustalenie klasy, w której kontynuowana jest nauka, odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą.

– Przyjmowanie uczniów przybywających z zagranicy jest uregulowane na poziomie ustawowym. W procesie tym nie ma znaczenia prawna podstawa pobytu ucznia na terenie Polski.

DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU POD MATERIAŁEM WIDEO:

Dziecko nie zna dobrze polskiego?

Dla tych uczniów, którzy nie posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki, dyrektor szkoły będzie mógł zorganizować dodatkowe zajęcia języka polskiego. Jak wyjaśnia poznańskie Kuratorium Oświaty, w szkole może być także utworzony oddział przygotowawczy, w ramach którego nauczanie będzie dostosowane do możliwości i potrzeb ucznia.

– Uczeń może również korzystać z pomocy osoby mówiącej po ukraińsku zatrudnionej w charakterze pomocy nauczyciela, a także korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych (w zakresie przedmiotów nauczania) organizowanych przez organ prowadzący szkołę – czytamy w komunikacie.

Zasady przyjmowania dzieci do polskich szkół

Pomoc psychologiczna dla ucznia

Uczniowie zza naszej wschodniej granicy mogą być także objęci stosowną pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Jej organizacja spoczywa na barkach dyrektora danej placówki oświatowej.

Pomoc ta – jak podaje MEiN – polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia.

– Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z rodzicami uczniów oraz może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, m.in.: poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi szkołami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

W ostatnim czasie do polskich szkół trafiło 180 mln zł dodatkowych środków na pomoc specjalistyczną na dodatkowe zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. – Nic nie stoi na przeszkodzie, aby z tych pieniędzy finansować zajęcia dla dzieci przyjeżdżających z Ukrainy. Wielu z nich ma traumatyczne przeżycia i taka pomoc może się przydać – uważa Dariusz Piontkowski, wiceszef resortu edukacji.

Szkoła dla Was

Wsparcie dla szkół i nauczycieli

Resort edukacji informuje ponadto, iż ze względu na realizację przez szkoły dodatkowych zajęć z języka polskiego oraz organizowania nauki w formie oddziałów przygotowawczych, dla organów prowadzących szkoły naliczane są dodatkowe środki z subwencji oświatowej zależne od liczby uczniów szkół objętych pomocą wskazanych w Systemie Informacji Oświatowej.

Jest także pomoc dla nauczycieli. Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz regionalne placówki doskonalenia nauczycieli prowadzą szkolenia dla nauczycieli z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego oraz pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym (TUTAJ), a na stronie Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej oraz Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą opublikowane są nieodpłatne materiały edukacyjne na pracy z uczniem przybywającym z zagranicy.

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 3474708

CZYTAJ TAKŻE:

Ruszyła akcja pomocy Ukrainkom „Mama z mamą” pod patronatem Polskiego Forum Rodziców

Chcesz pomóc? Ruszyła oficjalna strona akcji #PomagamUkrainie!

Psychologowie pomagają Ukraińcom i… Polakom

Rodziny z Ukrainy – dla dzieci szkoła, dla dorosłych praca, dla wszystkich opieka zdrowotna i świadczenia socjalne

Pomoc Ukrainie

__________

oprac.: kjp
źródło: Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Ministerstwo Edukacji i Nauki
zdjęcie: Pixabay