Zagadnienia cyfryzacji i problemy wynikające z nadmiernego korzystania z urządzeń elektronicznych przez dzieci i młodzież stanowią centralne tematy kolejnej edycji konferencji „Uwaga! Smartfon”, która odbędzie się 6 czerwca br. (wtorek) w Katowicach. Organizatorem tego wydarzenia jest Fundacja Projekt.pl, a Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, który jest partnerem konferencji, będzie reprezentował jego prezes dr hab. prof. UAM Michał A. Michalski.

 
870 Dzialaj z nami
 

Dynamicznym rozwój cyfrowy szansą i zagrożeniem

Konferencja odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. W opinii organizatorów „Uwaga! Smartfon" 2023 jest największym w Polsce wydarzeniem poświęconym kwestii zagrożeń cyfrowych.
 
W szybko zmieniającym się świecie, który charakteryzuje się dynamicznym rozwojem nowych technologii, z całą gamą urządzeń cyfrowych w wielkim stopniu adresowanych do najmłodszego pokolenia użytkowników, panuje wielki chaos zarówno w ocenie skutków działania tych technologii i urządzeń na zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci i młodzieży (także dorosłych), jak i w kwestiach oceny oddziaływań społecznych oraz w sferze rozwiązań prawnych.
 
870 KADR2 logo 2023 05 08 3
 
Istnieje duże zagrożenie utrwalenia się wadliwych zachowań i lekceważącego podejścia do negatywnych skutków wywoływanych przez brak wiedzy i świadomości co do efektów masowego, niekontrolowanego użytkowania nowoczesnych technologii i urządzeń cyfrowych, dotykających zwłaszcza młode osoby. Może skutkować to transmisją takich zachowań na kolejne pokolenia.
 

Dotrzeć do świadomości i wywołać debatę publiczną

Naukowcy i organizacje społeczne, które zajmują się tymi zagadnieniami coraz silniej akcentują zagrożenia związane z negatywnym wpływem nowoczesnych technologii i urządzeń na społeczeństwo. Efekty ich badań oraz działań jeszcze zbyt wąsko, choć już skuteczniej, niż jeszcze kilka lat temu, przedostają się do sfery świadomości i do debaty publicznej, bo ścierają się z przeciwdziałaniem wielkich koncernów stojących za produkcją nowoczesnych towarów i usług cyfrowych, nastawionych wyłącznie na maksymalizację zysków.
 
870 pexels kampus production 8790309
 
 
Wystarczy tu wspomnieć, że batalia o uznanie palenia tytoniu za szkodliwe dla ludzkiego zdrowia toczona z wielkimi koncernami tytoniowymi trwała 40 lat. Warto sobie zdawać sprawę, że firmy tytoniowe zainwestowały w tym czasie ogromne środki zarówno w kampanie reklamowe, teksty prasowe oraz odpowiednio spreparowane ekspertyzy naukowców, które miały za zadanie przekonać społeczeństwo, że palenie papierosów jest zupełnie nieszkodliwe.
 
Podobna sytuacja miała miejsce całkiem niedawno, choć jej skutki odczuwamy do dziś, w związku z pandemią koronawirusa. Świat naukowy podzielił się zarówno w ocenie stopnia zagrożenia, skuteczności leków, zastosowanej strategii walki z pandemią oraz jej genezy. Sytuację rozegrały też wielkie koncerny farmaceutyczne, w sposób łudząco przypominający dawniejsze działania koncernów tytoniowych. Zamieszanie w sferze nauki, działania producentów szczepionek, chaos w sferze medialnej doprowadziły do paniki społecznej i wymusiły na politykach określone decyzje, skutkujące m.in. zwiększoną śmiertelnością (głównie z powodu utrudnienia dostępu do opieki medycznej) oraz kryzysem gospodarczym (przez tzw. lockdowny, przerwanie łańcuchów dostaw).
 
Jak najbardziej celowe jest w tym świetle podjęcie szerokiej dyskusji naukowców i ekspertów na temat wpływu technologii i urządzeń cyfrowych na dzieci i młodzież, które tak ochoczo i masowo z nich korzystają.
 

Naukowcy i eksperci zainspirują

 W ramach konferencji „Uwaga! Smartfon” odbędzie się 7 paneli tematycznych, przeprowadzone zostaną 4 warsztaty i dojdzie do 3 wystąpień. Mają one za zadanie zainspirować uczestników do refleksji nad współczesnym światem cyfrowym. W Katowicach obecnych będzie 40 ekspertów krajowych i międzynarodowych, wśród których znajdą się goście specjalni - wybitni specjaliści z dziedziny pedagogiki, psychologii i psychiatrii oraz eksperci i popularyzatorzy wiedzy o zagrożeniach cyfrowych. Obecni będą m.in.:
 
870 KADR S i V 2023 05 08
 
Gary Small - profesor psychiatrii w Hackensack University Medical Center w USA., ekspert w dziedzinie starzenia się i zdrowia mózgu;
Gigi Vorgan – amerykańska współautorka (wraz z mężem, prof. Garym Smallem) 12 niezwykle popularnych książek na temat zdrowia mózgu, starzenia się i psychologii;
 
870 KADR Z i S 2023 05 08 1
 
Andrzej Zybertowicz – polski socjolog, profesor nauk społecznych, autor książek i artykułów naukowych, konsultant polityczny;
Manfred Spitzer – niemiecki profesor psychiatrii, kierujący Uniwersyteckim Szpitalem Psychiatrycznym w Ulm oraz założonym przez siebie Transfer Center for Neuroscience and Learning.
 

Polscy specjaliści o uzależnieniu od ekranów

 
870 21
 
Wśród ekspertów krajowych na konferencji pojawią się m.in.: Jadwiga Emilewicz – poseł na sejm, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Gospodarki Zeroemisyjnej i Europejskiego Zielonego Ładu, była wicepremier i minister, a obecnie pełnomocnik rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej oraz wiceminister funduszy i polityki regionalnej; Dariusz Cupiał z Tato.Net; Dorota Bojemska - przewodnicząca Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Bogna Białecka - psycholog, prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii oraz dr hab. prof. UAM Michał A. Michalski - prezes Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie.
 
Wystąpienia i dyskusje dotyczyć będą m.in. „uzależnienia od ekranów”, cyfryzacji edukacji, kwestii smartfonów w szkołach i roli nowoczesnych technologii w życiu społecznym.
 
Więcej informacji na stronie www.uwagasmartfon.pl. Tam także można zarejestrować swój udział w konferencji.
 
Wydarzenie: Konferencja „Uwaga! Smartfon”
Termin: 6 czerwca 2023 r. (wtorek)
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice
Organizator: Fundacja Projekt.pl
 
CZYTAJ TAKŻE:
 
 
 
 
 
 
Oprac.: wit
Źródło: Fundacja Projekt.pl
Zdjęcia: Fundacja Projekt.pl, Pixabay.com, Pexels.com
 
870 Dzialaj z nami