Dostawcy internetu będą zobowiązani do wprowadzenia bezpłatnego mechanizmu blokowania dostępu do treści pornograficznych w sieci. Projekt ustawy o ochronie nieletnich przed szkodliwymi treściami obecnymi w przestrzeni internetowej opracowanej w ministerstwie cyfryzacji przyjął właśnie polski rząd.

 
870 Dzialaj z nami
 

Przyjęto projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do nieodpowiednich treści w internecie

Dostawcy usług internetowych muszą zapewnić mechanizmy, które na życzenie abonenta wprowadzą ograniczenia treści nieodpowiednich dla małoletnich. Regulacja zakłada, że będą oni zobowiązani do wprowadzenia takiego rodzaju bezpłatnego mechanizmu, który zablokuje dostęp osób niepełnoletnich do treści pornograficznych w sieci.
 
Ostatnie lata to ożywiona dyskusja dotycząca sposobu zabezpieczenia małoletnich przed nieodpowiednimi treściami w internecie. Rodzice będą mogli podejmować decyzje o odpowiednim zabezpieczeniu swoich dzieci w tym zakresie.
 
870 pexels jessica lewis creative 4200824
 
 
O podobnych rozwiązaniach funkcjonujących od wielu lat we Francji pisaliśmy w kilu artykułach opublikowanych na naszych łamach, m.in. PHAROS ogarnia chaos – jak skutecznie walczyć ze szkodliwymi treściami w sieci. Także w wielu innych krajach działają podobnego rodzaju zabezpieczenia.
 
Polskie regulacje polegać będą na tym, że firmy, które dostarczają usługi internetowe „muszą zapewnić takie mechanizmy, które na życzenie abonenta wprowadzają ograniczenia treści nieodpowiednich dla małoletnich”.
Oznacza to, że to sam abonent internetu podejmie decyzje, czy tego typu ograniczenia wprowadzić, natomiast firma która dostarcza tego typu usługi musi zapewnić możliwości techniczne, aby ograniczenia mogły być zastosowane.
 
Projekt przewiduje kary na dostawców usług w przypadku, gdy nie chcieliby wdrożyć odpowiednich rozwiązań.
 
Przepisy mają wejść w życie 1 września 2023 roku.
 

Założenia projektu przedłożonego przez Ministerstwo Cyfryzacji

Przedłożony przez Ministerstwo Cyfryzacji projekt ma stworzyć „ramy prawne zobowiązujące dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych świadczących usługę dostępu do internetu do określonych działań na rzecz ochrony małoletnich”.
 
870 pexels ron lach 9786320
 
Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie KPRM projekt przewiduje, że „w szczególności dostawcy usługi dostępu do internetu zostaną zobowiązani do: wprowadzenia bezpłatnego, skutecznego i prostego w obsłudze mechanizmu blokowania dostępu do treści pornograficznych w internecie”.
 
Ponadto będą musieli podejmować działania promocyjne „na rzecz uświadomienia abonentów o możliwości skorzystania z usługi ograniczenia dostępu do treści pornograficznych w internecie i skorzystania z nich”.
Na dostawców internetu zostanie założony obowiązek opracowania raportu o podjętych przez siebie działaniach mających na celu promowanie korzystania przez abonentów z rozwiązań ograniczających dostęp do treści pornograficznych w internecie.
 
Na przedsiębiorców, którzy udostępniają publiczne sieci Wi-Fi, nałożone zostaną także obowiązki dotyczące ograniczenia dostępu do treści pornograficznych (o ile udostępnianie publicznych sieci Wi-Fi stanowi ich dodatkową działalność względem działalności głównej). Rozwiązanie to będzie dotyczyć przedsiębiorców, z wyłączeniem mikroprzedsiębiorców.
 
870 pexels max fischer 5212658
 
Projekt ustawy przewiduje również uprawnienie ministra właściwego do spraw informatyzacji do przeprowadzenia kontroli i postępowania pokontrolnego w celu weryfikacji przestrzegania przepisów ustawy przez dostawców usługi dostępu do internetu. Niewywiązywanie się z obowiązków ustawowych będzie zagrożone karami pieniężnymi.
 
Badania pokazują, że osoby małoletnie regularnie oglądają materiały pornograficzne. Wskazują również, że najczęściej młodzi ludzie doświadczają kontaktu z treściami pornograficznymi za pośrednictwem telefonów komórkowych. Równocześnie 80 proc. dzieci nie ma na swoich urządzeniach programów kontroli rodzicielskiej.
 
CZYTAJ TAKŻE:
 
 
 
Oprac.: wit
Źródło: PAP, wpolityce.pl
Zdjęcia: Pixabay.com, Pexels.com
 
870 Dzialaj z nami