Internet zawiera niezmierzone bogactwo treści, zarówno tych przydatnych i przyjaznych, jaki i tych nieistotnych, a nawet fałszywych oraz szkodliwych. Prawo cały czas nie nadąża za rozwojem technologii i rozwiązaniami stosowanymi przez firmy informatyczne dla obejścia przepisów. Szczególnie trudne jest zwalczanie szkodliwych treści, do których mogą dotrzeć dzieci i młodzież. Jednak i w tej dziedzinie obserwowany jest postęp.
 
870 pexels katerina holmes 5905510
 

Bezpieczniej w cyfrowym świecie

Niedawno w tekście „Zwalczanie treści patologicznych w internecie” pisaliśmy o francuskim systemie walki ze szkodliwymi treściami (tzw. patotreściami) w sieci. Poniżej opisujemy działający tam specjalistyczny program pozwalający zgłaszać nielegalne treści i zachowania w internecie za pomocą specjalnej platformy rządowej oraz umożliwiający wszczęcie procedury ich zablokowania.
 
870 Dzialaj z nami
 
W 2015 r. rząd francuski wydał dwa rozporządzenia wykonawcze do ustawy o bezpieczeństwie gospodarki cyfrowej, dotyczące możliwości blokowania i usuwania stron internetowych zawierających pornografię dziecięcą oraz treści propagujące terroryzm.
 

Francuskim internautom pomaga ministerialna platforma

Organem administracyjnym uprawnionym do tworzenia tzw. czarnych list stron zawierających bezprawne treści jest Centralne Biuro ds. Zwalczania Przestępstw Technologii Informacyjnej i Komunikacji.
 
Biuro samodzielnie zajmuje się monitorowaniem treści w Internecie, jednakże może również korzystać ze zgłoszeń internautów przez platformę PHAROS12, znajdującą się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
 
Internauci we Francji mogą zgłaszać nielegalne treści i zachowania w Internecie za pośrednictwem dedykowanego portalu opracowanego przez Thales dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
 
870 internet 7109241 1280
 
Chodzi o portal PHAROS, który został uruchomiony w 2009 roku i można go znaleźć pod adresem internetsignalement.gouv.fr. Umożliwia ona członkom społeczeństwa, dostawcom usług internetowych, organom nadzoru rządowego i innym zainteresowanym szybkie i anonimowe zgłaszanie stron internetowych lub pisemnych, fotograficznych lub wideo treści, które łamią prawo. Może to spowodować żądanie zablokowania lub usunięcia nielegalnych stron internetowych zidentyfikowanych za pośrednictwem platformy PHAROS, w szczególności zawierających treści związane z terroryzmem lub wykorzystywaniem seksualnym dzieci.
 

Zwalcza sieciowe oszustwa, rasizm, przemoc i treści związane z wykorzystywaniem seksualnym dzieci

Zespół śledczy PHAROS analizuje przedmiotowe treści i koordynuje dalsze dochodzenia z właściwymi organami. Przeciętnie jest to ok 200 tys. zgłoszeń rocznie.
 
Spośród wszystkich otrzymanych ostrzeżeń 44 proc. dotyczy oszustw, 16 proc. terroryzmu lub wsparcia działań terrorystycznych, 14 proc. działań rasistowskich, oświadczeń rasistowskich lub podżegania do przemocy, a 9 proc. treści związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci.
 
870 child 2248236 1280
 

PHAROS ewoluuje wraz z prawem

System PHAROS został zaprojektowany tak, aby stale ewoluować wraz ze zmianami w obowiązującym prawodawstwie. Otrzymuje, przetwarza i przechowuje zgłoszenia dotyczące nielegalnych treści i powiązanych materiałów (e-maile, zdjęcia, filmy i inne pliki), a następnie
zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i poufności w celu wsparcia procesu dochodzenia (bezpieczne procedury, bezpieczeństwo sieci i danych, archiwizacja dowodów, zarządzanie łańcuchem dostaw oraz funkcja cyfrowego sejfu).
 
W PHAROS pracuje obecnie 16 funkcjonariuszy policji od 8:00 do 19:00 w dni powszednie, a personel jest dostępny również w weekendy.
 
Ponadto dostawcy usług internetowych są zobowiązani do informowania swoich abonentów o istnieniu urządzeń do kontroli rodzicielskiej.
 
Oprócz graczy internetowych ustawodawca chciał również zaangażować szkoły w ochronę młodych ludzi w Internecie.
 
Opracowanie „Sposoby walki z patotreściami w Internecie na przykładzie Francji” autorstwa dr Szymon Bachrynowskiego zostało przygotowane w ramach projektu: „Efektywne prawo w efektywnym państwie. Uwarunkowania lokalne w kontekście globalnym, wobec wyzwań XXI w. w walce z przestępczością” i sfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
 
 
Oprac.: wit
Źródło: Fundacja Instytut Prawa Ustrojowego
Zdjęcia: Pixabay.com, Pexels.com
 
870 Dzialaj z nami