flaga ukraina p

ZESPÓŁ POLSKIE FORUM RODZICÓW

Elżbieta Lachman

redaktor naczelna

Z wykształcenia germanistka, autorka wielu publikacji (w tym o tematyce rodzinnej), Odbyła kilkakrotnie staże w niemieckiej prasie regionalnej. Inicjatorka powstania i autorka koncepcji Centrum Inicjatyw Rodzinnych w Poznaniu. Członek Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, członek Rady Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim, a także Rady Rodziny Dużej przy Prezydencie Miasta Poznania. Mama siedmiorga dzieci w wieku od 6 do 23 lat.

Witold Tkaczyk

sekretarz redakcji

Witold Tkaczyk jest związany z mediami od początku lat 90. Jako dziennikarz, redaktor i grafik pracował m.in. w ,,Głosie Wielkopolskim”. Odpowiadał za wygląd graficzny publikacji oraz kierował działami graficznymi i reporterskimi. Z wykształcenia jest architektem i historykiem sztuki. Interesuje się historią i komiksem, które to pasje łączy tworząc komiksy historyczne. Prywatnie wraz z żoną Joanną są rodzicami dwójki dzieci.

prof. Michał A. Michalski

Profesor nadzwyczajny

Kulturoznawca, etyk gospodarczy, badacz współzależności miedzy kulturą, rodziną i gospodarką. Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Etyki Gospodarczej Instytutu Kulturoznawstwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor ponad pięćdziesięciu publikacji (w języku polskim i angielskim) z zakresu współzależności między rodziną, kulturą i rozwojem społeczno-gospodarczym. Członek Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu EBEN Polska, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, członek European Network for Research on Supplementary Pensions oraz Fellow of the European SPES Institute. Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego ds. Rodziny. Ponadto, ekspert w ramach Bazy Ekspertów UAM, a także członek Rady Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim, jak również Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Prezes Fundacji Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie. Mąż i ojciec pięciorga dzieci.

dr Krzysztof Szwarc

Demograf

Demograf, pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; członek Sekcji Demografii Historycznej Polskiego Komitetu Demograficznego PAN, członek Polskiego Towarzystwa Statystycznego, redaktor statystyczny Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zajmuje się problematyką analiz płodności oraz statystyki społecznej. Członek Rady Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim, a także Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Prywatnie mąż i ojciec trojga dzieci. Pasjonat podróżowania.

Małgorzata Małecka

Ekonomistka

Ekonomistka, doradca biznesowy z blisko dwudziestoletnim doświadczeniem, zdobytym m.in. jako audytor w PwC. Posiada kwalifikację ACCA i status FCCA. Członek rady ACCA w Polsce. Jedna z pomysłodawczyń Wielkopolskiej Loży Kobiet Biznesu skupiającej panie na wysokich stanowiskach zarządczych. Były menedżer ds. strategii i rozwoju Instytutu Biznesu Rodzinnego w Poznaniu, obecnie współpracuje z Polską Izbą Biznesu. Mama trojga dzieci.

Robert Mazelanik

Pedagog

Pedagog, absolwent Uniwersytetu Oxfordzkiego na kierunku badania edukacyjne. Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Kadr, współzałożyciel Stowarzyszenia Sternik i pierwszy dyrektor szkół podstawowych: Żagle, Azymut i Kuźnica. Od ponad piętnastu lat zajmuje się promocją edukacji rodzinnej w Polsce.

dr n. med. Andrzej Blumczyński

Lekarz, specjalista pediatra i nefrolog dziecięcy

Lekarz, specjalista pediatra i nefrolog dziecięcy, wieloletni "beneficjent" spotkań z małymi pacjentami w ramach tzw. ostrego dyżuru. Oprócz zagadnień medycznych, interesuje się również tematyką narzeczeńską i rodzinną. Członek Rady Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim. Prywatnie mąż i ojciec pięciorga dzieci.

Dominika Wielkiewicz

Pedagog resocjalizacyjny oraz opiekuńczo-wychowawczy

Pedagog resocjalizacyjny oraz opiekuńczo-wychowawczy, bajkoterapeuta, muzykoterapeuta, Trener Umiejętności Społecznych. Autorka publikacji naukowych z zakresu współczesnych zagrożeń i patologii społecznych. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy z dziećmi i młodzieżą. Zajmuje się również tematyką autoagresji i samobójstw wśród dzieci i młodzieży, profilaktyką zachowań autodestrukcyjnych oraz szkoleniem dorosłych w tym zakresie. Prywatnie mama syna.

dr Paulina Michalska

Kulturoznawca i fizyk medyczny z wykształcenia. Pracuje z małżeństwami, które pragną mieć dzieci jako instruktor Creighton Model System – głównego narzędzia NaPROTechnology®. Mama pięciorga dzieci i pasjonatka podróżowania.

prof. Andrzej Urbaniak

Pracownik naukowy Politechniki Poznańskiej,

Pracownik naukowy Politechniki Poznańskiej, profesor w Instytucie Informatyki. Wykładowca na studiach podyplomowych w zakresie wychowania do życia w rodzinie. Instruktor naturalnych metod planowania rodziny, prekursor wykorzystania komputerów w naturalnym planowaniu rodziny. Członek-założyciel Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny; członek Krajowego Zespołu Promocji Naturalnego Planowania Rodziny przy Ministrze Zdrowia; członek Rady Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim. Były członek Zespołu Opiniodawczo-Doradczego Ministra Edukacji Narodowej ds. wprowadzenia przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie". Autor książek nt. wychowania, a także ekspertyz w tym zakresie dla Kancelarii Sejmu oraz Urzędu Pełnomocnika Rządu ds. Rodziny. Prywatnie mąż i ojciec czterech córek i dziadek dziesięciorga wnucząt.

Joanna Blumczyńska

Farmaceutka

Farmaceutka, specjalistka farmacji aptecznej, ponadto absolwentka Podyplomowego Studium Rodziny w Poznaniu. Współinicjatorka i jedna z koordynatorek akcji Twoje Dziecko - Wielka Sprawa. Mama pięciorga dzieci.

Jolanta Prajs

Psycholog, psychoterapeutka

Psycholog, psychoterapeutka. Prowadzi psychoterapię indywidualną m.in. młodzieży i rodzin. Pracuje z osobami przeżywającym trudności egzystencjalne, relacyjne, emocjonalne, różnego rodzaju straty, lęki i kryzysy. Oprócz studiów magisterskich, ukończyła m.in. czteroletni kurs w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, Studium Analizy Transakcyjnej oraz Studium Psychologii Zarządzania. Mama dwóch córek.