Stało się! Rodzice „przejmują kontrolę” nad treściami w szkole!

Stało się! Rodzice „przejmują kontrolę” nad treściami w szkole!

Sejm przyjął ustawę nazywaną popularnie „lex Czarnek”. Za jej przyjęciem zagłosowało 227 posłów, przeciw – 214. Nikt nie wstrzymał się od głosu, a w głosowaniu nie brało udziału 19 posłów.

Przypomnijmy, według projektu ustawy przyjętej przez radę ministrów 16 listopada, kurator jako organ nadzoru pedagogicznego, będzie musiał otrzymać informacje na temat treści przekazywanych dzieciom w szkole.

Decydują rodzice

Jak pisaliśmy w artykule „Lex Czarnek, czy rodzice zyskają wpływ na oświatę?”, minister nauki i edukacji będzie miał prawo sprzeciwu, gdyby dochodziło do sytuacji, że te treści będą demoralizowały uczniów.

Nie będzie decydował w każdym przypadku o wejściu organizacji pozarządowej. O tym będą decydować rodzice. Rada rodziców będzie opiniować i ta konsultacja z radą rodziców będzie obowiązkowa, obligatoryjna po to, żeby rodzice decydowali o tym, jaka organizacja pozarządowa może działać w szkole.

Pełna informacja

Spójrzmy na zapis: dyrektor szkoły lub placówki po uzyskaniu pozytywnej opinii odpowiednio kuratora oświaty lub specjalistycznej jednostki nadzoru (…) jest obowiązany przed rozpoczęciem zajęć (…) przedstawić rodzicom ucznia, a w przypadku uczniów pełnoletnich – tym uczniom: pełną informację o celach i treściach realizowanego programu zajęć; pozytywną opinię odpowiednio kuratora oświaty lub specjalistycznej jednostki nadzoru (…); pozytywne opinie rady szkoły lub placówki i rady rodziców (…).

Idźmy dalej: dyrektor szkoły lub placówki udostępnia rodzicom ucznia, a w przypadku uczniów pełnoletnich – tym uczniom, na ich wniosek, materiały wykorzystywane do realizacji programu zajęć. Udział w zajęciach (…) wymaga pisemnej zgody rodziców uczniów, a w przypadku uczniów pełnoletnich – tych uczniów. Opinie (…) nie są wymagane w przypadku zajęć (…) organizowanych i prowadzonych w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

autor: kjp
zdjęcie: pxabay.com

Fixed Bottom Toolbar