Niepokojące wyniki Narodowego Spisu Powszechnego

Niepokojące wyniki Narodowego Spisu Powszechnego

Podczas odbywającej się w pałacu prezydenckim w Warszawie konferencji inaugurującej III Kongres Demograficzny (zapowiadaliśmy wydarzenie w artykule „Przed nami ważne wydarzenie – III Kongres Demograficzny w Polsce” zaprezentowano pierwsze wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Czego się dowiedzieliśmy?

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 został przeprowadzony w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny zaprezentował właśnie jego wstępne wyniki według stanu na dzień 31 marca 2021 r.

Jest nas 38 milionów, ale o 332 tysiące mniej niż przed dekadą

Niestety, w ciągu dekady liczba ludności Polski zmniejszyła się o 332 tys.

Według wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, w Polsce (stan na 31 marca 2021 r.) mieszkało 38 179 800 osób (48,5 proc. populacji stanowili mężczyźni, a 51,5 proc. kobiety). Tym samym, w porównaniu z wynikami z 2011 roku liczba ludności zmniejszyła się w 2021 r. o ok. 332 tys., tj. o 0,9 proc.. Liczba kobiet uległa zmniejszeniu o 187,8 tys. (tj. 0,9 proc.), a mężczyzn – o 144,4 tys. (tj. 0,8 proc.).

– Wstępne wyniki spisu wskazują, że w okresie 2011-2021 miały miejsce duże zmiany w strukturze ludności według ekonomicznych grup wieku. W okresie międzyspisowym zmniejszył się odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym – z 18,7 proc. w 2011 r. do 18,2 proc. w 2021 r., a także w wieku produkcyjnym – z 64,4 proc. w 2011 r. do 60,0 proc. w 2021 r. Odnotowano większy spadek udziału osób w wieku produkcyjnym mobilnym w ludności ogółem (o 2,4 p.proc.) niż udziału osób w wieku produkcyjnym niemobilnym (o 2,0 p.proc.). Wyraźnie zwiększył się natomiast udział ludności w wieku poprodukcyjnym – z 16,9 proc. do 21,8 v, tj. o prawie 5 p. proc. Oznacza to, że w ciągu dekady przybyło ponad 1,8 miliona osób w grupie wieku 60/65 i więcej, a tym samym już ponad co 5 mieszkaniec Polski ma ponad 60 lat – podaje GUS.

Wzrosła liczba mieszkań i ich powierzchnia

W porównaniu do Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r., odnotowano wzrost liczby mieszkań o 12,6 proc. i ich powierzchni użytkowej o 18,5 proc.

Jak precyzuje Główny Urząd Statystyczny, 31 marca 2021 r. na terenie kraju usytuowanych było prawie 15,2 mln mieszkań, które zlokalizowane były w około 6,8 mln budynków. Tym samym, w porównaniu z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 liczba mieszkań wzrosła o prawie 1,7 mln, tj. o 12,6 proc., a liczba budynków zwiększyła się o prawie 800 tys., tj. o 13,3 proc..

– Powierzchnia mieszkań pozostających do dyspozycji ludności według stanu na 31 marca 2021 r. wyniosła 1121,3 mln m2 i w stosunku do wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 zwiększyła się o prawie 175 mln m2 (tj. o 18,5 proc.) – czytamy w komunikacie.

Przeczytaj komentarz demografa dr Krzysztofa Szwarca.

autor: kjp
źródło: GUS
zdjęcie: pixabay.com

Fixed Bottom Toolbar