Przed nami ważne wydarzenie – III Kongres Demograficzny w Polsce

Przed nami ważne wydarzenie – III Kongres Demograficzny w Polsce

Konferencja Inaugurująca III Kongres Demograficzny pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z ogłoszeniem pierwszych wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, odbędzie się 27 stycznia w Warszawie. Jednym z uczestników Kongresu będzie dr hab. prof. UAM Michał Michalski, prezes Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie w Poznaniu.

W programie konferencji odbywającej się w trybie online (pierwotnie w Pałacu Prezydenckim) pod honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, przewidziano wystąpienie wprowadzające  przewodniczącej Rządowej Rady Ludnościowej, prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz, po którym głos zabierze prezydent RP, Andrzej Duda. Kolejnym punktem konferencji będzie wystąpienie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, dr. Dominika Rozkruta – „Prezentacja wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021”. W drugiej części spotkania czeka nas wykład prof. Piotra Szukalskiego – „Wyzwania demograficzne Polski na XXI wiek” oraz dyskusja z udziałem przedstawicieli świata nauki. 

W programie III Kongresu Demograficznego organizowanego z inicjatywy Rządowej Rady Ludnościowej w latach 2021/2022, przedstawione zostaną wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku oraz pogłębione analizy zmian, jakie zaszły w stanie i strukturze ludności Polski od 2012 roku.

Kluczowe zagadnienia

O czym od dawna należy mówić otwarcie, zmieniająca się sytuacja demograficzna jest poważnym wyzwaniem dla polityki społecznej i gospodarczej. Wychodząc temu naprzeciw, Rządowa Rada Ludnościowa – wspólnie z Głównym Urzędem Statystycznym, Polskim Towarzystwem Statystycznym oraz z regionalnymi urzędami statystycznymi – w ramach III Kongresu – zamierza zorganizować w środowiskach naukowych, społecznych, gospodarczych, samorządowych konferencje i publiczne debaty o konsekwencjach postępujących zmian w stanie i strukturze ludności Polski. W programie III Kongresu przewidziane są konferencje naukowe, seminaria, otwarte debaty oraz publikacje.

Ramowy program III Kongresu – jak czytamy w komunikacie prasowym – obejmuje kluczowe zagadnienia rozwoju demograficznego Polski, regionów, środowisk lokalnych i obszarów funkcjonalnych, a konferencje i debaty obejmują zaś takie zagadnienia jak: powstawania i rozwoju rodziny, ochrony i stanu zdrowia ludności, pracy i zatrudnienia, procesów edukacji, migracji, depopulacji, przestrzennych zmian koncentracji ludności. Co więcej, program ramowy III Kongresu obejmuje także etyczne i prawne problemy i dylematy zjawisk i procesów demograficznych.

Rozproszona struktura

– Konferencje III Kongresu organizowane są we współpracy z instytucjami państwowymi, naukowymi, samorządami, środowiskami akademickimi, organizacjami obywatelskimi. Konferencje odbywać się będą w różnych miejscowościach – informuje Główny Urząd Statystyczny. –  „Rozproszona” tematycznie i terytorialnie struktura III Kongresu wynika z przekonania, że upowszechnienie rzetelnej wiedzy, wyników NSP 2021, pogłębionych badań i analiz sytuacji demograficznej Polski, regionów, powiatów i społeczności lokalnych może mieć wpływ na podejmowane decyzje rozwojowe.  Przekazana przez ekspertów wiedza - w ujęciu porównawczym, ogólnym, regionalnym i lokalnym - pozwoli wypracować odpowiednio do stanu, struktury oraz prognoz ludnościowych – trafne narzędzia polityki ludnościowej. Pozwoli połączyć oddziaływanie uwarunkowań społecznych, ekonomicznych i politycznych na kształtowanie sytuacji demograficznej oraz wpływ uwarunkowań demograficznych na procesy społeczne i ekonomiczne.

Duże zainteresowanie

Zdaniem organizatorów wydarzenia, doświadczenia I i II Kongresu Demograficznego (I Kongres odbył się w 2002 r., II - w 2011 r.). wskazały duże zainteresowanie środowisk społecznych, gospodarczych oraz samorządów lokalnych sytuacją demograficzną oraz skutkami zmian dla jednostek, rodzin, społeczności lokalnych i całego narodu.

– III Kongres organizowany jest z nadzieją, że kompleksowe i pragmatyczne przedstawienie zmian w sytuacji demograficznej i jej wpływu na stan i strukturę społeczeństwa i gospodarki służyć będzie podejmowaniu trafnych decyzji. Zachodzące i prognozowane zmiany w stanie i strukturze ludności będą decydować o warunkach rozwoju, naszych małych Ojczyzn i naszej wspólnej dużej Ojczyzny – zaznacza GUS.

Konferencja w trybie online
 
Jak informuje informuje w specjalnym komunikacie Grażyna Wereszczyńska, dyrektor Biura Dialogu i Korespondencji Kancelarii Prezydenta RP, zmianie uległa formuła wydarzenia. 
 
– Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną i wynikające z niej obostrzenia sanitarne, Konferencja odbędzie się w trybie online i będzie transmitowana za pośrednictwem mediów społecznościowych – czytamy w komunikacie.

Informacje na temat Konferencji Inaugurującej III Kongres Demograficzny pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej są publikowane na stronie: kd.stat.gov.pl.

Organizatorzy zapraszają do śledzenia przebiegu Konferencji 27 stycznia od godz. 12.00 na stronie internetowej www.prezydent.pl, lub portalach społecznościowych Kancelarii Prezydenta RP: Facebook (www.facebook.com/prezydentpl) i Twitter (https://twitter.com/prezydentpl).
 
Konferencja w trybie online
 
Jednym z uczestników Kongresu będzie dr hab. prof. UAM Michał Michalski, szef Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie w Poznaniu.
 
Jego zdaniem, Kongres Demograficzny to bardzo ważna okazja do tego, żeby w sposób wielowymiarowy i kompleksowy spojrzeć na sytuację demograficzną kraju oraz szansa na to, żeby zastanowić się z jakimi wyzwaniami i problemami mamy do czynienia.
 
– Biorąc pod uwagę sytuację ostatnich lat, Kongres Demograficzny można postrzegać jako wydarzenie o charakterze strategicznym, które dobrze, aby doprowadziło do ewaluacji i ewentualnego wzmocnienia czy uruchomienia działań, skierowanych na poprawę i zmianę sytuacji demograficznej. To od niej będzie zależeć nasza rzeczywistość i warunki życia w najbliższych dekadach – podkreśla profesor.
 

autor: kjp
źródło: GUS
zdjęcie: gov.pl

Fixed Bottom Toolbar