Polska szkoła

Ważne informacje o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym dla obywateli Ukrainy

Kluczowe informacje o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym dla zdających – obywateli Ukrainy opublikowała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Pobierz dostępne materiały.
 
Jak informuje CKE, w dokumentach (w języku polskim i ukraińskim) znajdziemy najważniejsze zasady przeprowadzania, w tym dostosowania warunków i form przeprowadzania, w 2022 r. egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego dla zdających, będących obywatelami Ukrainy, których pobyt w Polsce jest uznawany za legalny na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Znajdziemy tam również deklaracje przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty i maturalnego.
 
INFORMACJE DO POBRANIA POD MATERIAŁEM WIDEO:
 
{source}<iframe width="683" height="384" src="https://www.youtube.com/embed/uk1CtbGClZA" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>{/source}
 
Egzamin ósmoklasisty:
Informacja [W JĘZYKU POLSKIM]: TUTAJ
Informacja [W JĘZYKU UKRAIŃSKIM]: TUTAJ
Deklaracja [W JĘZYKU POLSKIM I UKRAIŃSKIM]: TUTAJ
Deklaracja (EDYTOWALNA) [W JĘZYKU POLSKIM I UKRAIŃSKIM]: TUTAJ
 
Egzamin maturalny:
Informacja [W JĘZYKU POLSKIM]: TUTAJ
Informacja [W JĘZYKU UKRAIŃSKIM]: TUTAJ
Deklaracja [W JĘZYKU POLSKIM I UKRAIŃSKIM]: TUTAJ
Deklaracja (EDYTOWALNA) [W JĘZYKU POLSKIM I UKRAIŃSKIM]: TUTAJ
 
Informacje CKE
 
CZYTAJ TAKŻE:
 
 
_________
 
oprac.: kjp
źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna
zdjęcie: Pixabay
Fixed Bottom Toolbar