21 października odbyła się w Poznaniu konferencja „Zaloguj swoje dziecko do życia. Siedem sposobów na skuteczne wychowanie dziecka ”. Jej celem było przekazanie rodzicom praktycznych sposobów jak radzić sobie z wychowaniem dzieci w dzisiejszych, niełatwych czasach. Ekspertki wskazały najważniejsze zagadnienia z codziennego życia, na które rodzice powinni zwrócić uwagę.

 
870 Dzialaj z nami
 

Rodzice odpowiedzialni za doprowadzenie dzieci do dorosłości

Przy prawie pełnej sali konferencyjnej hotelu Andersia cztery ekspertki zajmujące się zdrowiem psychicznym nastolatków przedstawiły swoje doświadczenia i badania dotyczące młodych osób przeżywających trudności lub depresję, ale także dotknęły związanych z tym tematów prawidłowego funkcjonowania rodzin, sposobów właściwego odżywiania czy spędzania czasu wolnego.
 
Po wystąpieniach Bogny Białeckiej i Małgorzata Leśniewska (zobacz naszą RELACJĘ) wykład „7 sposobów na skuteczne wychowanie dziecka: profilaktyka zdrowia psychicznego" wygłosiła psycholog Aleksandra Kroll. Na wstępie stwierdziła, że to rodzice ponoszą odpowiedzialność za doprowadzenie dzieci do dorosłości. Powinno się to odbywać w sposób życzliwy dziecku, jednak proces ten nie jest wolny od pułapek. Jedną z nich jest zapominanie o emocjach własnych dziecka. Duży wybór różnego rodzaju zajęć rozwojowych może spowodować u rodziców pokusę wychowania potomka na „młodego geniusza”.
 
870 KADR IMG 20231021 120531308
 
Psycholog zwróciła uwagę, że rodzice winni zadać sobie pytanie czy dziecko należy podziwiać czy znać? Przywołała krótki wiersz J. Liberta „Uczę się ciebie człowieku”, wskazujący na trudną naukę człowieczeństwa i bycia z innymi, ale też podkreślający model życia w zgodzie z naturą.
 

Niezbyt słodko, niezbyt gorzko

Mówiąc o relacjach w obrębie rodziny Aleksandra Kroll stwierdziła, że nie powinny być one idealne, a po prostu dobre. Jak powiedziała powinno być „niezbyt słodko i niezbyt gorzko”. Naturalną reakcją jest, że od czasu do czasu mamy siebie dość, ale jednak mimo tego chcemy być ze sobą.
 
Przestrzeni do bycia razem jest w rodzinie wiele. Psycholog wymieniła m.in. jeden codzienny wspólny posiłek, wspólne świętowanie czy muzykowanie, małe i duże podróże, wykorzystywanie codziennych sytuacji - droga do szkoły, wizyta w sklepie - do rozmowy, pomoc dzieci w codziennych obowiązkach, takich jak sprzątanie, wynoszenie śmieci, drobnych naprawach.
 

„Siedem minut” na rozmowę z dzieckiem

Rodzice – zdaniem psycholog – powinny znaleźć codziennie czas (przysłowiowe „siedem minut”) na rozmowę z dzieckiem. Nie mogą też mylić tzw. „bajek dla dorosłych” (seriale, przekazy w internecie) z realnymi sytuacjami. Rodzice bowiem wychowują zawsze dziecko realne, a nie idealne.
 
870 KADR 7 MIN IMG 20231021 122820188
 
Należy też bardziej „przyłożyć się’ do kontaktów rodzinnych i ze znajomymi. Okazuje się bowiem, że badania pokazują, iż Polacy najmniej (po Węgrach) spotykają się ze znajomymi. Dużo zmieniła w tym aspekcie pandemia, izolacja, lockdowny, apele o pozostawanie w domach, co w zestawieniu z nowoczesnymi technologiami, internetem i rozwojem mediów społecznościowych (tak dynamicznym właśnie z powodu pandemii) grożą rozluźnieniem i osłabieniem więzi społecznych. Aleksandra Kroll apelowała, by ci, co są daleko nie odebrali nam tych, co są blisko.
 

Jak się pozbyć hormonu stresu

Jako ostatnia wystąpiła Aleksandra Gil, certyfikowany trener profilaktyki zdrowia psychicznego, wygłaszając wykład zatytułowany „Rodzicu zadbaj o siebie - dlaczego i jak dbać o swoje zdrowie psychiczne, szczególnie w sytuacjach trudnych". Mówiła o doświadczeniu pracy warsztatowej, m.in. na temat wpływu smartfonów, w których udział wzięło 7,5 tys. uczniów. Wskazywała na zasady bezpieczeństwa, prawidłowe odżywianie i aktywność fizyczną, które to zachowania mogą obniżać stany depresji, pomagając pozbyć się kortyzolu, czyli tzw. hormonu stresu.
 
870 KADR Gil IMG 20231021 124353952
 
Aleksandra Gil podkreśliła, że należy unikać „gry w obwinianie” – szukać przyczyn, a nie winnych, ponieważ może to potęgować sytuacje stresowe. Zauważyła też, że rodzice, którzy inwestują w swoje zdrowie psychiczne, są bardziej skuteczni w pomaganiu dzieciom.
 
Na koniec serii wykładów odbyła się dyskusja z udziałem publiczności, która zadawała pytania. Dotyczyły ona m.in. zjawiska zwiększonej potrzeby pomocy psychologicznej, rosnącej w ostatnich 20 latach, problemu podnoszenia głosu („krzyczenia”) na dzieci oraz wyjaśnieniu pojęcia i metod logoterapii.
 
Konferencja „Zaloguj swoje dziecko do życia. Siedem sposobów na skuteczne wychowanie dziecka” odbyła się 21 października w godz. 10.00-14.00 w Andersia Hotel przy Placu Andersa 3 w Poznaniu. Jej organizatorem była Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii, a partnerem Fundacja STERNIK Poznań.
 

Informacje o prelegentkach:

Dr Aleksandra Kroll - psycholog, logopeda i polonista. Pracownik naukowy Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Praktyk. Interesuję się neuropsychologią, psychologią rozwoju oraz kliniczną, zwłaszcza w zakresie  badania relacji, procesów kognitywnych i językowych. Autorka oraz współautorka artykułów i książek. Pasjonatka rodzinnego muzykowania, wycieczek oraz wartościowych spotkań.
 
Aleksandra Gil - certyfikowany trener profilaktyki zdrowia psychicznego, wiceprezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii. Autor warsztatów profilaktycznych związanych z uzależnieniem od nowoczesnych technologii, a także artykułów z dziedziny wychowania i zdrowego rozwoju psycho-fizycznego, koordynator projektów edukacyjno-badawczych, ekspert m.in. kampanii "Chroń dziecko, bo kochasz". Redaktor portalu dla rodziców rodzice.co. W roku 2022 odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi za badania i edukację w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Polsce.
 
CZYTAJ TAKŻE:
 
 
Tekst.: wit
Źródło not biograficznych: rodzice.co
Zdjęcia: Witold Tkaczyk
 
870 Dzialaj z nami