Już 1 marca rusza nabór wniosków na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”. Poznaj szczegóły jego kolejnej edycji. Kwoty robią wrażenie.

W tym roku na ten cel resort edukacji i nauki przeznaczy 100 mln zł, z czego 50 mln zł będzie przeznaczone na realizację wycieczek szkolnych do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022, a kolejne 50 mln zł zostanie przeznaczone na wycieczki zorganizowane w roku szkolnym 2022/2023 (wrzesień – grudzień).

SZCZEGÓŁY PROJEKTU POD MATERIAŁEM WIDEO

W przypadku szkoły podstawowej organ prowadzący będzie mógł złożyć:
- maksymalnie 2 wnioski o dofinansowanie wycieczki – szkoły do 100 uczniów,
- maksymalnie 4 wnioski o dofinansowanie wycieczki – szkoły od 101 do 200 uczniów,
- maksymalnie 6 wniosków o dofinansowanie wycieczki – szkoły powyżej 200 uczniów.

W przypadku szkoły ponadpodstawowej organ prowadzący będzie mógł złożyć:
- 1 wniosek o dofinansowanie wycieczki – szkoły do 100 uczniów,
- maksymalnie 2 wnioski o dofinansowanie wycieczki – szkoły od 101 do 200 uczniów,
- maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie wycieczki – szkoły powyżej 200 uczniów.

W przypadku zespołu szkół organ prowadzący będzie mógł złożyć:
- maksymalnie 6 wniosków o dofinansowanie wycieczki dla szkoły podstawowej oraz maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie wycieczki dla każdej szkoły ponadpodstawowej, które wchodzą w skład zespołu.

Organizacja wycieczek w ramach programu „Poznaj Polskę” w 2022 r.
Na każdym ze szlaków znajdują się punkty edukacyjne dostosowane do wieku uczniów – odpowiednio dla klas I-III i IV-VIII szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych. W ramach planowanej wycieczki należy zwiedzić: co najmniej 2 punkty edukacyjne podczas wycieczki jednodniowej; co najmniej 4 punkty edukacyjne podczas wycieczki dwudniowej; co najmniej 6 punktów edukacyjnych podczas wycieczki trzydniowej.

Wsparcie finansowe
W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80 proc. podlegają wycieczki:
- jednodniowe – do kwoty 5 tys. zł,
- dwudniowe – do kwoty 10 tys. zł,
- trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł

(przy czym wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę).

Termin poniesienia wydatków, dla środków pochodzących z dotacji jak i dla środków finansowego i niefinansowego wkładu własnego, powinien następować od dnia zawarcia porozumienia/umowy do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach w roku szkolnym 2021/2022, nie później niż do dnia 24.06.2022 r.

Składanie wniosków
Nauczyciel informuje dyrektora o chęci skorzystania z wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę”. Z kolei dyrektor szkoły zgłasza takie zapotrzebowanie do organu prowadzącego na odpowiednim formularzu dostępnym na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Następnie organ prowadzący, korzystając z formularza dostępnego w Krajowym Systemie Danych Oświatowych, przekazuje wniosek do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Najchętniej odwiedzane miejsca w 2021 r.
Wśród najchętniej odwiedzanych miejsc w ramach programu „Poznaj Polskę” w 2021 roku znalazły się: Centrum Nauki Kopernik, Warszawa; Zamek Królewski w Warszawie; Muzeum Powstania Warszawskiego; Łazienki Królewskie w Warszawie; Kraków – historyczny zespół miasta; Zamek Królewski na Wawelu; Hydropolis – Interaktywne Muzeum Wody, Wrocław; Zespół cmentarzy na Powązkach, Warszawa; Muzeum Toruńskiego Piernika, Toruń; Stare i nowe miasto, Toruń.

oprac.: kjp
źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki
zdjęcie: Pixabay, Ministerstwo Edukacji i Nauki

Poznaj Polskę