Jak wygląda współczesne rodzicielstwo – relacja z III Ogólnopolskiej Konferencji Parentologicznej, 21-22 czerwca
Zdjęcie: Witold Tkaczyk

Jak wygląda współczesne rodzicielstwo – relacja z III Ogólnopolskiej Konferencji Parentologicznej, 21-22 czerwca

W dniach 21-22 czerwca 2023 r. odbyła się w Poznaniu III Ogólnopolska Konferencja Parentologiczna. Naukowcy przedstawili badania dedykowane doświadczeniom współczesnych rodziców. Polskie Forum Rodziców objęło patronat medialny nad tym wydarzeniem.

 
870 Dzialaj z nami
 

Utrapienia dzisiejszych rodziców

Konferencja była kolejnym spotkaniem przeznaczonym dla osób zainteresowanych rodzicielstwem, posłużyła jako wymiana doświadczeń badawczych między naukowcami zajmującymi się tematyką rodziny i rodzicielstwa. Była dobrą okazją do zastanowienia się nad współczesnymi doświadczeniami rodziców i udowodniła jak ważna jest profesjonalna wiedza zderzająca się z wielością indywidualnych opinii.
 
Tytuł przewodni konferencji „Współczesne rodzicielstwo – dylematy i wyzwania” skłaniał do rozważenia zadań wynikających z bieżących trendów kulturowych, kryzysów i specyficznych problemów, z którymi zmagają się matki i ojcowie w trzeciej dekadzie XXI wieku. W szybko zmieniającym się świecie współczesnym, kiedy ogólne trendy i mody w sferze obyczajów i kultury błyskawicznie – za pośrednictwem współczesnych technik komunikacji - trafiają do Polski, ewoluuje też model rodziny i relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi. Naukowcy skupili się problemach trapiących rodziców, przeanalizowali jakich zadań się oni podejmują i jakich działań wymaga od nich aktualna rzeczywistość.
 
870 KADR 05 IMG 20230621 114911743
 

Rodzina w obliczu wielkich zagrożeń

Jedną z ciekawszych prezentacji było przedstawienie badań rodziców pod kątem funkcjonowania rodzin w okresach zagrożeń i niepewnej przyszłości. Dr hab. prof. KUIL Bogusława Lachowska oraz mgr Sabina Więsyk, doktorantka KUL, wystąpiły z wykładem plenarnym zatytułowanym „Współpraca rodzicielska – jej znaczenie w procesie adaptacji rodziny do wyzwań”. Tytułowym wyzwaniem była pandemia Covid-19, a badanie przeanalizowało odpowiedzi setek osób - rodziców, małżeństw, rodzin z dziećmi w różnej ilości i różnym wieku, matek.
 

Otwarta dyskusja interdyscyplinarna

 Cechy eksperymentu miała dyskusja plenarna „Jakie znaczenie mają współcześnie dla rodziców rytuały przejścia, nadania i zatwierdzania, w których uczestniczą ich dzieci?”, znakomicie poprowadzona przez dr hab. prof. UAM Błażeja Smykowskiego. Ożywiona wymiana poglądów dotykała wielu sfer życia – religii, medycyny, socjologii, psychologii, była więc rozmową o charakterze interdyscyplinarnym.
 
870 KADR 03 IMG 20230621 144711822
 

Wychowawcze dylematy

Do głównego tematu konferencji nawiązała dr hab. prof. UAM Lucyna Bakiera, która poprowadziła drugi otwarty panel dyskusyjny „Rodzicielskie dylematy wychowawcze – między kontrolą a swobodą dziecka”.
 
Pozostałe wystąpienia dotyczyły m.in. takich zagadnień jak: rodzicielstwo a współczesne wyzwania edukacyjne, rodzice wobec mediatyzacji życia  i dziecięcych pytań o wojnę, rodzice osób odraczających dorosłość, rodzicielskie wątpliwości w konflikcie pokoleń, rodzicielstwo w rodzinach wielopokoleniowych, wyobrażenia na temat macierzyństwa i ojcostwa czy doświadczenia rodziców w chorobie, doświadczenia rodziców dzieci z niepełnosprawnością, rodzicielstwo adopcyjne i zastępcze oraz zaburzenia psychiczne a rodzicielstwo.
 

Dziewięć sesji tematycznych

Dwudniowy program konferencji został podzielony na dziewięć sesji tematycznych:
1: Codzienne wyzwania rodzicielskie
2: Rodzicielstwo - szczególne wyzwania część 1
3: Rodzicielstwo w kontekście procesów społeczno-kulturowych
4: Rodzicielstwo - szczególne wyzwania część 2.
5: Rodzicielstwo w kontekście edukacji, wychowania i socjalizacji
6: Okołoporodowe doświadczenia matek
7: Rodzicielstwo ograniczone w czasie lub zagrożone - towarzyszenie rodzicom po prenatalnym rozpoznaniu wad letalnych lub ciężkich wad genetycznych płodu/dziecka
8: Macierzyństwo i ojcostwo z różnych perspektyw badawczych
9: Rodzicielstwo w obliczu zmian intra- i intersystemowych.
 
870 KADR 02 IMG 20230621 114620025
 
Swoje wystąpienia przedstawili również studenci, występujący w specjalnym bloku konferencji - sesji studenckiej.
 
Organizatorem III Ogólnopolskiej Konferencji Parentologicznej był Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM. Funkcję Przewodniczącej Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego Konferencji objęła prof. UAM dr hab. Lucyna Bakiera z Wydział Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 
Polskie Forum Rodziców znalazło się wśród patronów medialnych wydarzenia.
 
870 III OKP logotypy
 
Program konferencji jest dostępny na stronie organizatorów
 
Link do Księgi abstraktów TUTAJ.
 
  
III Ogólnopolska Konferencja Parentologiczna
Współczesne rodzicielstwo – dylematy i wyzwania

Poznań, 21-22 czerwca 2023 r.
 
870 III OKP LOGO UAM
 
Miejsce konferencji:
Hol Collegium im. Floriana Znanieckiego
Wydział Psychologii i Kognitywistyki
ul. Szamarzewskiego 89/AB w Poznaniu
(Kampus Ogrody).
 
CZYTAJ TAKŻE:
 
 
 
 
Oprac.: wit
Źródło: UAM, materiały organizatorów
Zdjęcia: Witold Tkaczyk, UAM, materiały organizatorów
 
870 Dzialaj z nami
Fixed Bottom Toolbar