94 hands 1150073 1920
Anna Maria Dubaj Potrzeba serca, która nazywa się potrzebą przynależności, jest jedną z podstawowych potrzeb ludzkich, której zaspokojenie przyczynia się do wzrostu dobrego samopoczucia (Isabel Briggs Myers, 2007), a dzięki temu – zdrowia. Zadowolenie z... 

pexels photo 5638701
prof. Michał A. Michalski  Jakiś czas temu, gdy przeglądałem badania i dane dotyczące różnych aspektów życia rodzinnego, natknąłem się na wyniki, które dotyczą rzeczy wydawałoby się tak banalnej, że aż trudno uwierzyć, by mogła w sposób zasadniczy decydować o ludzkich losach. Chodzi o rodzinny obiad, który zjadany jest każdego dnia w milionach – a być...

pexels photo 3611147
dr Krzysztof Szwarc  Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące sytuacji demograficznej w Polsce za pierwsze trzy kwartały bieżącego roku kalendarzowego. Niestety, widoczna w poprzednich miesiącach tendencja pogłębiania się kryzysu demograficznego utrzymuje się. We wrześniu zarejestrowano 32 tys. urodzeń, o 1,5 tys. więcej niż w...

pexels photo 4173127
Graham Spanier i Robert Lewis – badacze społeczni – zdefiniowali jakość małżeństwa jako „subiektywną ocenę związku pary małżeńskiej z uwzględnieniem pewnej liczby wymiarów i ocen”. Pojęcie jakości życia można odnieść do sfery życia małżeńsko-rodzinnego, którą definiuje się wtedy poprzez to, w jakim stopniu są zaspokajane podstawowe potrzeby jednostki w... 

pexels photo 260907
dr Krzysztof Szwarc Postępujący proces starzenia się społeczeństwa przy utrzymującej się na niskim poziomie dzietności powoduje pogłębianie się kryzysu demograficznego. Wprawdzie liczba ludności kraju utrzymuje się na poziomie nieco ponad 38 milionów mieszkańców, lecz zauważalna jest już tendencja malejąca. Wynika to z ujemnego przyrostu naturalnego... 

ad 2946440 1280
dr Krzysztof Szwarc Liczba mieszkańców Polski wynosi (według szacunków GUS) nieco ponad 38,3 mln. Żyjemy w czasach, gdy Polaków jest najwięcej w historii, nigdy wcześniej (nawet w okresie funkcjonowania Rzeczypospolitej Obojga Narodów) nasz kraj nie liczył tak dużej liczby ludności. Czy zatem mówienie o kryzysie demograficznym jest na miejscu? Co się... 

couple 4615557 1280
dr Krzysztof Szwarc Według opublikowanych przez GUS danych demograficznych za pierwsze półrocze w ciągu pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku zawarto 36,6 tys. małżeństw. Porównując ten okres z rokiem poprzednim obserwujemy bardzo wyraźny spadek (w analogicznym okresie 2019 roku było to 66,2 tys.). Oczywiście główną przyczyną takiego spadku jest...

Obraz1
dr Krzysztof Szwarc Naukowcy z trzydziestu pięciu krajów świata - w ramach projektu Children’s Worlds - przeprowadzili badanie dzieci dotyczące oceny ich satysfakcji z życia. Badanie przeprowadzono wśród dzieci 8-, 10- i 12-letnich w latach 2017-2018. W każdej grupie wiekowej odpowiedzi udzielało około tysiąc dzieci z każdego z państw. W badaniu wzięły...

newborn 3138763 1280
dr Krzysztof Szwarc W pierwszej połowie bieżącego roku urodziło się w Polsce 176,8 tys. dzieci – tak wynika z opublikowanych danych GUS. To bardzo mało! Tylko jeden raz w powojennej historii Polski półroczna liczba urodzeń (w okresie styczeń – czerwiec) była niższa, w 2003 roku (173,6 tys. urodzeń). Wprawdzie od lutego miesięczna liczba narodzin... 

couple 4615557 1280
prof. Jakub Isański - socjolog Polacy coraz później decydują się na zakładanie rodzin i zawieranie małżeństw. To jeden z interesujących, a przy tym niezmiernie ważnych, społecznych trendów. W ostatnim stuleciu średni czas zawierania związku małżeńskiego stopniowo przesuwa się się, zbliżając się aktualnie w Polsce do granicy 30 lat, a na zachodzie... 

IMG 5580
Prezentujemy opracowanie prof. dra hab. Jana Paradysza pt.: „Elementy polityki prorodzinnej i ich skuteczność” w kontekście starzejącego się polskiego społeczeństwa i ONZ-towskiej prognozy, która zakłada, że do końca stulecia ludność Polski zmniejszy się o blisko 40%. Prof. Paradysz jest demografem i statystykiem, emerytowanym profesorem nadzwyczajnym...

poland 2537089 1280
dr Krzysztof Szwarcdemograf Główny Urząd Statystyczny opublikował oficjalne dane dotyczące liczby i struktury ludności Polski według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz ruchu naturalnego w 2019 roku. Najważniejsza informacja jest taka, że w Polsce zamieszkiwało 38 382 576 osób, co oznacza ubytek o 28,6 tysiąca (0,07%) w stosunku do roku...

wedding 997631 1280
prof. Jakub Isański socjolog W badaniu społecznym zrealizowanym przez Centrum Badania Opinii Społecznej w 2015 roku, ponad 80% Polaków zadeklarowało, że ceremonia ślubu jest dla nich „bardzo ważna” lub „ważna”. Tych, którzy stwierdzi, że nie przywiązują do tego wagi było niecałe 20%. Odsetki te w ostatnich latach nie uległy znaczącym zmianom. Co sprawia...

poland 3519363 1280
Informowaliśmy już wielokrotnie, że prognozy demograficzne dla Polski nie są dobre. Mówił o tym, m.in. w wywiadzie dla nas dr Krzysztof Szwarc. Niektóre miejscowości wyludniają się jednak o wiele szybciej niż inne i okazuje się, że nie tylko dlatego, że rodzi się w nich za mało dzieci, że przyrost naturalny jest ujemny. Istnieją także inne przyczyny...

infant 4025284 1280
dr Krzysztof Szwarc demograf W trzecim kwartale 2019 roku urodziło się więcej osób niż zmarło – przyrost naturalny w Polsce zarówno w tym okresie, jak i w każdym trzech letnich miesięcy był dodatni – tak wynika z opublikowanych przez GUS danych dotyczących aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. Omawiana różnica była niewielka – wyniosła około...

autumn 22012 1280
dr Krzysztof Szwarc demograf W Polsce w 2017 roku urodziło się 2274 dzieci, których matki były jeszcze dziećmi, nie miały ukończonych 18 lat (źródło: Eurostat). W odniesieniu do ogólnej liczby urodzeń to 0,57%, a więc stosunkowo niewiele. W dodatku tendencja jest malejąca (10 lat wcześniej było to prawie 5 tysięcy urodzeń, około 1,2%). Nie wiadomo jednak...

Kongres 590 Niedziela 300 x 300 2