flaga ukraina p
Analizując wzorce małżeństwa i rodziny, które preferują młode osoby, warto zastanowić się, co w największym stopniu je kształtuje i skąd młode Polki i Polacy czerpią wiedzę na temat relacji, zarówno w związkach, jak i rodzinie. Odpowiedź znajdziemy...

To młode pokolenie ukształtuje najbliższą przyszłość Polski. Co młodzi ludzie myślą na temat małżeństwa? Czy uważają, że założenie rodziny to dobra decyzja życiowa? Czy małżeństwo jest warunkiem szczęścia? Opinie młodych Polek i Polaków na temat małżeństwa, rodziny i rodzicielstwa zbadali naukowcy związani z fundacją Instytut Wiedzy o Rodzinie i...

Ostatnie lata to czas ożywionej dyskusji na tematy związane z demografią. Zagadnienie liczby urodzeń dzieci wpisuje się w szerszy kontekst związany z przyszłą kondycją Polski. Czy młodzi Polacy chcą mieć dzieci, ile ich planują i jaki wiek uważają za najkorzystniejszy do zostania rodzicami - m.in. o to zapytali naukowcy związani z fundacją Instytut...

Przyszłość Polski będzie zależała od postaw dzisiejszego młodego pokolenia. Opinie młodych ludzi na temat małżeństwa, rodziny i rodzicielstwa zbadali naukowcy związani z fundacją Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie.     Ile tradycji w nowoczesności? W przestrzeni publicznej prowadzona jest ożywiona dyskusja na temat kondycji...

W dniach 21-22 czerwca 2023 r. odbyła się w Poznaniu III Ogólnopolska Konferencja Parentologiczna. Naukowcy przedstawili badania dedykowane doświadczeniom współczesnych rodziców. Polskie Forum Rodziców objęło patronat medialny nad tym wydarzeniem.     Utrapienia dzisiejszych rodziców Konferencja była kolejnym spotkaniem przeznaczonym...

Wczoraj zaprezentowany został raport z przeprowadzonych przez Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie badań „Młode Polki, młodzi Polacy i ich plany rodzinne”. Autorami opracowania są dr Dorota Gizicka oraz dr Krzysztof Szwarc.     Jak będzie wyglądać przyszła rodzina? Przeprowadzone badanie miało odpowiedzieć na pytania związane z...

Wczoraj w warszawskim Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyła się prezentacja raportu „Jak wspierać młodzież w niestabilnym świecie” przygotowanego przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN). Raport prezentowali jego autorzy – dr Szymon Grzelak, prezes IPZIN oraz mgr Dorota Żyro – wiceprezes IPZIN. Wystąpił też dr hab. prof. UAM Michał A. Michalski...

Depresja, diagnozowana obecnie jako choroba, dotyka nas w coraz większym stopniu. Bardzo często jej ofiarami są osoby borykające się z trudną przeszłością, przeżytymi urazami psychicznymi, ale także osoby przemęczone czy zestresowane. Na depresję może zachorować każdy, bez względu na wiek. Już 11 maja w Krakowie odbędzie się konferencja naukowa...

Problem depresji dotyka nas w coraz większym stopniu. Chorobę nasilają wydarzenia ostatnich lat – pandemia i wojna u naszych granic. 11 maja w Krakowie odbędzie się konferencja naukowa „Wzmacnianie odporności psychicznej - profilaktyka depresji i zachowań suicydalnych”. Patronem merytorycznym wydarzenia jest Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie...

11 maja w Krakowie odbędzie się konferencja naukowa „Wzmacnianie odporności psychicznej - profilaktyka depresji i zachowań suicydalnych”. Patronem merytorycznym wydarzenia jest Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, a patronat prasowy objęły portal Polskie Forum Rodziców oraz telewizja Iworis Family.     W konferencji można wziąć...

Piotr Walczak   Każdy czuje potrzebę szczęścia. Skoro uczucie to jest tak oczywiste i towarzyszy każdemu, trudność sprawia opisanie, czym w istocie jest szczęście. Warto się jednak nad tym zastanowić, skoro do końca życia będziemy próbowali je osiągnąć.   Od Arystotelesa do Szekspira i Kanta Wielu przez wieki próbowało poruszyć ten...

Zdolność do znajdowania nowych, czasem wręcz zaskakujących rozwiązań pomaga w pracy, nauce i w życiu codziennym. O stymulujących mózg, angażujących w myślenie grach i zabawach wie wielu rodziców, opiekunów i nauczycieli. Kreatywność jest ludzką cechą – posiadaną przez nas wszystkich, a badania wskazują, że w każdym wieku można ją wzmacniać na wiele...

30 marca 2022 r. w Urzędzie Gminy w Makowie odbędzie się konferencja naukowa „Samorząd gminy wobec zmian demograficznych” zorganizowana w ramach III Kongresu Demograficznego 2022 „Polska XXI w. – wyzwania demograficzne”.   W konferencji wezmą udział samorządowcy oraz naukowcy i urzędnicy państwowi zajmujący się problemami...

Grupa naukowców skupionych wokół Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie (dr hab. Jakub Isański i dr hab. Michał Michalski – profesorowie UAM w Poznaniu oraz dr Krzysztof Szwarc z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu) przedstawiła oceny programu „Rodzina 500 plus” w opracowaniu „Opinie na temat Programu Rodzina 500+ w świetle ogólnopolskiego...

Dziś w gmachu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyła się konferencja naukowa „Rodzina – wyzwania na XXI wiek”. Wzięło w niej udział znakomite grono naukowców, posłów oraz przedstawicieli administracji rządowej i regionalnej zajmujących się problematyką rodziny i demografii.   Wydarzenie, w sposób niezaplanowany, wpisuje się...

24 lutego br. odbędzie się w Bydgoszczy konferencja naukowa „Praca, zatrudnienie, ubezpieczenia społeczne w warunkach postępujących zmian demograficznych”. Jej celem będzie przedstawianie wpływu zmieniającej się w Polsce sytuacji demograficznej na rynek pracy - warunki zatrudnienia oraz ubezpieczenia społeczne. Konferencja odbędzie się w trybie...

Kongres 590 Niedziela 300 x 300 2