flaga ukraina p
Depresja, diagnozowana obecnie jako choroba, dotyka nas w coraz większym stopniu. Bardzo często jej ofiarami są osoby borykające się z trudną przeszłością, przeżytymi urazami psychicznymi, ale także osoby przemęczone czy zestresowane. Na depresję może...

Problem depresji dotyka nas w coraz większym stopniu. Chorobę nasilają wydarzenia ostatnich lat – pandemia i wojna u naszych granic. 11 maja w Krakowie odbędzie się konferencja naukowa „Wzmacnianie odporności psychicznej - profilaktyka depresji i zachowań suicydalnych”. Patronem merytorycznym wydarzenia jest Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie...

11 maja w Krakowie odbędzie się konferencja naukowa „Wzmacnianie odporności psychicznej - profilaktyka depresji i zachowań suicydalnych”. Patronem merytorycznym wydarzenia jest Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, a patronat prasowy objęły portal Polskie Forum Rodziców oraz telewizja Iworis Family.     W konferencji można wziąć...

Piotr Walczak   Każdy czuje potrzebę szczęścia. Skoro uczucie to jest tak oczywiste i towarzyszy każdemu, trudność sprawia opisanie, czym w istocie jest szczęście. Warto się jednak nad tym zastanowić, skoro do końca życia będziemy próbowali je osiągnąć.   Od Arystotelesa do Szekspira i Kanta Wielu przez wieki próbowało poruszyć ten...

Zdolność do znajdowania nowych, czasem wręcz zaskakujących rozwiązań pomaga w pracy, nauce i w życiu codziennym. O stymulujących mózg, angażujących w myślenie grach i zabawach wie wielu rodziców, opiekunów i nauczycieli. Kreatywność jest ludzką cechą – posiadaną przez nas wszystkich, a badania wskazują, że w każdym wieku można ją wzmacniać na wiele...

30 marca 2022 r. w Urzędzie Gminy w Makowie odbędzie się konferencja naukowa „Samorząd gminy wobec zmian demograficznych” zorganizowana w ramach III Kongresu Demograficznego 2022 „Polska XXI w. – wyzwania demograficzne”.   W konferencji wezmą udział samorządowcy oraz naukowcy i urzędnicy państwowi zajmujący się problemami...

Grupa naukowców skupionych wokół Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie (dr hab. Jakub Isański i dr hab. Michał Michalski – profesorowie UAM w Poznaniu oraz dr Krzysztof Szwarc z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu) przedstawiła oceny programu „Rodzina 500 plus” w opracowaniu „Opinie na temat Programu Rodzina 500+ w świetle ogólnopolskiego...

Dziś w gmachu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyła się konferencja naukowa „Rodzina – wyzwania na XXI wiek”. Wzięło w niej udział znakomite grono naukowców, posłów oraz przedstawicieli administracji rządowej i regionalnej zajmujących się problematyką rodziny i demografii.   Wydarzenie, w sposób niezaplanowany, wpisuje się...

24 lutego br. odbędzie się w Bydgoszczy konferencja naukowa „Praca, zatrudnienie, ubezpieczenia społeczne w warunkach postępujących zmian demograficznych”. Jej celem będzie przedstawianie wpływu zmieniającej się w Polsce sytuacji demograficznej na rynek pracy - warunki zatrudnienia oraz ubezpieczenia społeczne. Konferencja odbędzie się w trybie...

Tak zatytułowana jest międzynarodowa konferencja naukowa (w trybie online) organizowana w dniach 15-16 grudnia przez Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Centrum Projektów Europejskich na kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3, w Auli Schumana, w Warszawie.   Podczas wydarzenia – jak czytamy w...

dr Krzysztof Szwarc W 2020 roku w Polsce urodziło się 356,5 tys. dzieci. I każde z nich ma mamę oraz tatę, nawet jeśli jedno z rodziców jest nieznane lub nie przyznaje się do tego. Ale jaki jest profil rodzica i czy zmienił się w ostatnich latach? Rodzic uwarunkowany biologicznie Zdolność do zostania rodzicem jest uwarunkowana biologicznie i zależy...

dr Krzysztof Szwarc Dzieci wychowują się w rodzinach, których skład i struktura może być zróżnicowana. W najtrudniejszej sytuacji są te, które żyją w rodzinach niepełnych. Ich zadowolenie z życia jest wyraźnie niższe, niż tych dzieci, które mieszkają razem z obojgiem rodziców (pisaliśmy o tym TUTAJ). Na podstawie badania uczniów w wieku 10 i 12 lat...

RnA odc.4.200
Czy rosnąca liczba rodzin w gminie to kłopot dla lokalnych władz? Czy rodzice z dziećmi mogą przyczyniać do wzrostu zamożności mieszkańców? W jaki sposób można potraktować nowe wyzwania demograficzne przed którymi stoi wielu samorządowców?   Na te pytania odpowiadają eksperci: Małgorzata Machalska, burmistrz Lubonia, Lidia Skudławska...

W dniach od 7 do 10 października 2021 odbywa się Konferencja Szkoleniowo – Naukowa Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej i Gdańskiego Telefonu Zaufania „Anonimowy Przyjaciel" zatytułowana „Aktywność społeczna a COVID - Wpływ ograniczeń aktywności społecznej wywołanych epidemią COVID na zdrowie fizyczne i psychiczne oraz poziom uzależnień od...

Firmy zatrudniające powyżej 250 osób najlepiej dbają o rodzinę – wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Fundacji Projekt PL. Chętnie zgadzają się na pracę zdalną czy dostosowanie godzin pracy do obowiązków związanych z opieką nad małymi dziećmi: robi to aż 75 proc. największych pracodawców. Jednocześnie ponad 42 proc. wszystkich przebadanych...

prof. Michał A. Michalski „Minimalny koszt rozpadu rodziny w Polsce w 2019 roku wyniósł 5 mld 699 mln zł. (…) Minimalny koszt rozpadu rodziny przypadający na jednego mieszkańca Polski wyniósł 148,48 zł, w przeliczeniu na jednego podatnika wyniósł 209,61 zł, a w przeliczeniu na jedną osobę w wieku produkcyjnym – 247,51 zł rocznie. Koszty te należy...

Kongres 590 Niedziela 300 x 300 2