Firmy zatrudniające powyżej 250 osób najlepiej dbają o rodzinę – wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Fundacji Projekt PL. Chętnie zgadzają się na pracę zdalną czy dostosowanie godzin pracy do obowiązków związanych z opieką nad małymi dziećmi...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
prof. Michał A. Michalski „Minimalny koszt rozpadu rodziny w Polsce w 2019 roku wyniósł 5 mld 699 mln zł. (…) Minimalny koszt rozpadu rodziny przypadający na jednego mieszkańca Polski wyniósł 148,48 zł, w przeliczeniu na jednego podatnika wyniósł 209,61 zł, a w przeliczeniu na jedną osobę w wieku produkcyjnym – 247,51 zł rocznie. Koszty te należy...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Dziś w Warszawie zaprezentowano raport ,,Koszty rozpadu rodzin i małżeństw w Polsce”. Opracował go zespół naukowców z Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie. Tym wydarzeniem zainaugurowano działalność Centrum Badań nad Rodziną i Demografią Collegium Intermarium. Jego dyrektorem został poznański...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
We wtorek 22 czerwca o godz. 11.00 rozpocznie się konferencja, podczas której ogłoszony zostanie raport ,,Koszty rozpadu rodzin i małżeństw w Polsce”. Odbędzie się ona w siedzibie Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris przy ulicy Zielnej 39 w Warszawie. Raport jest wynikiem pracy zespołu naukowców w składzie: dr hab. prof. UAM Michał A...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Współczesna cywilizacja zmaga się z wieloma problemami i doświadcza szeregu kryzysów różnej natury. Jednym z nich jest kryzys małżeństwa i rodziny. Kryzys się pogłębia To niepokojące i wciąż narastające zjawisko nie ma granic i obecne jest na całym świecie. Dostępne statystyki ujawniają, że z roku na rok coraz więcej osób doświadcza rozpadu...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
W dniach 15-16 czerwca na Wydziale Psychologii i Kognitywistki UAM w Poznaniu odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja Parentologiczna. Skupi się ona wokół tematyki rodzicielstwa, a planowane wystąpienia mają być poświęcone głównie macierzyństwu i ojcostwu.   - Ponownie chcemy wspólnie skonfrontować się z pytaniami, które wymagają poszerzenia i...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
94 hands 1150073 1920
Anna Maria Dubaj Potrzeba serca, która nazywa się potrzebą przynależności, jest jedną z podstawowych potrzeb ludzkich, której zaspokojenie przyczynia się do wzrostu dobrego samopoczucia (Isabel Briggs Myers, 2007), a dzięki temu – zdrowia. Zadowolenie z życia w większym stopniu zależy od spełnienia w relacji miłosnej niż spełnienia w pracy. Jaką więc... 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
pexels photo 5638701
prof. Michał A. Michalski  Jakiś czas temu, gdy przeglądałem badania i dane dotyczące różnych aspektów życia rodzinnego, natknąłem się na wyniki, które dotyczą rzeczy wydawałoby się tak banalnej, że aż trudno uwierzyć, by mogła w sposób zasadniczy decydować o ludzkich losach. Chodzi o rodzinny obiad, który zjadany jest każdego dnia w milionach – a być...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
pexels photo 3611147
dr Krzysztof Szwarc  Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące sytuacji demograficznej w Polsce za pierwsze trzy kwartały bieżącego roku kalendarzowego. Niestety, widoczna w poprzednich miesiącach tendencja pogłębiania się kryzysu demograficznego utrzymuje się. We wrześniu zarejestrowano 32 tys. urodzeń, o 1,5 tys. więcej niż w...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
pexels photo 4173127
Graham Spanier i Robert Lewis – badacze społeczni – zdefiniowali jakość małżeństwa jako „subiektywną ocenę związku pary małżeńskiej z uwzględnieniem pewnej liczby wymiarów i ocen”. Pojęcie jakości życia można odnieść do sfery życia małżeńsko-rodzinnego, którą definiuje się wtedy poprzez to, w jakim stopniu są zaspokajane podstawowe potrzeby jednostki w... 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
pexels photo 260907
dr Krzysztof Szwarc Postępujący proces starzenia się społeczeństwa przy utrzymującej się na niskim poziomie dzietności powoduje pogłębianie się kryzysu demograficznego. Wprawdzie liczba ludności kraju utrzymuje się na poziomie nieco ponad 38 milionów mieszkańców, lecz zauważalna jest już tendencja malejąca. Wynika to z ujemnego przyrostu naturalnego... 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
ad 2946440 1280
dr Krzysztof Szwarc Liczba mieszkańców Polski wynosi (według szacunków GUS) nieco ponad 38,3 mln. Żyjemy w czasach, gdy Polaków jest najwięcej w historii, nigdy wcześniej (nawet w okresie funkcjonowania Rzeczypospolitej Obojga Narodów) nasz kraj nie liczył tak dużej liczby ludności. Czy zatem mówienie o kryzysie demograficznym jest na miejscu? Co się... 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
couple 4615557 1280
dr Krzysztof Szwarc Według opublikowanych przez GUS danych demograficznych za pierwsze półrocze w ciągu pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku zawarto 36,6 tys. małżeństw. Porównując ten okres z rokiem poprzednim obserwujemy bardzo wyraźny spadek (w analogicznym okresie 2019 roku było to 66,2 tys.). Oczywiście główną przyczyną takiego spadku jest...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Obraz1
dr Krzysztof Szwarc Naukowcy z trzydziestu pięciu krajów świata - w ramach projektu Children’s Worlds - przeprowadzili badanie dzieci dotyczące oceny ich satysfakcji z życia. Badanie przeprowadzono wśród dzieci 8-, 10- i 12-letnich w latach 2017-2018. W każdej grupie wiekowej odpowiedzi udzielało około tysiąc dzieci z każdego z państw. W badaniu...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
newborn 3138763 1280
dr Krzysztof Szwarc W pierwszej połowie bieżącego roku urodziło się w Polsce 176,8 tys. dzieci – tak wynika z opublikowanych danych GUS. To bardzo mało! Tylko jeden raz w powojennej historii Polski półroczna liczba urodzeń (w okresie styczeń – czerwiec) była niższa, w 2003 roku (173,6 tys. urodzeń). Wprawdzie od lutego miesięczna liczba narodzin... 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
couple 4615557 1280
prof. Jakub Isański - socjolog Polacy coraz później decydują się na zakładanie rodzin i zawieranie małżeństw. To jeden z interesujących, a przy tym niezmiernie ważnych, społecznych trendów. W ostatnim stuleciu średni czas zawierania związku małżeńskiego stopniowo przesuwa się się, zbliżając się aktualnie w Polsce do granicy 30 lat, a na zachodzie... 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Kongres 590 Niedziela 300 x 300 2