Zbliża się ponowny start szkoły
Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay.com

Zbliża się ponowny start szkoły

Nie da się ukryć, to już ostatnie dni wakacji. Niedługo uczniowie powrócą do szkół. Jeszcze przed pierwszym dzwonkiem muszą zaopatrzyć się w zeszyty i podręczniki oraz szkolne przybory. Czeka ich także klika zmian programowych.
 

Zeszyty, książki i przybory ze wsparciem

 
Nowy rok szkolny to dla rodziców uczniów nowe wydatki. Oprócz książek, zeszytów oraz innych szkolnych akcesoriów należy zakupić także odzież, w tym buty, bo przecież dzieci w tym wieku szybko rosną.
 
870 pexels karolina grabowska 7692559
 
Pewną rekompensatą może być 300 zł, o które w ramach programu „Dobry Start” mogą wnioskować rodzice uczniów już od 1 lipca br. Jest to jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Ideą programu jest pomoc rodzinom dzieci uczących się w częściowym wyrównaniu kosztów związanych z obecnością dzieci w szkole.
 
Świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia (na dziecko niepełnosprawne - do ukończenia przez nie 24. roku życia). Wnioski składa się do ZUS wyłącznie droga elektroniczną.
 
Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku. Wnioski można składać nie później niż do 30 listopada.
 
Dokładne informacja na temat programu „Dobry Start” podawaliśmy TUTAJ.
 

Nowości w programie nauczania

 
870 studies 3963463 1280
 
Od nowego roku szkolnego nastąpią też zmiany w programach nauczania w niektórych klasach. W liceum ogólnokształcącym i technikum oraz w branżowej szkole I stopnia dotychczasowy przedmiot „wiedza o społeczeństwie" od 1 września 2022 r. zostanie zastąpiona nowym przedmiotem „historia i teraźniejszość". Będzie on kładł nacisk na naukę historii współczesnej, wydłuży narrację historyczną o okres z lat 2004-2015 z jednoczesną eliminacją wybranych zagadnień z niektórych wcześniejszych epok.
 
Pierwszym podręcznikiem do nauki tego przedmiotu, który znajduje się w końcowej fazie korekt i akceptacji przez ministerstwo jest szeroko dyskutowane w mediach opracowanie autorstwa prof. Janusza Roszkowskiego „1945-1979. Historia i teraźniejszość. Podręcznik dla liceów i techników”.
 
Rozbudowany zostanie przedmiot „edukacja dla bezpieczeństwa”. Do obecnego kursu w VIII klasie szkoły podstawowej dodane zostaną elementy przysposobienia obronnego w postaci teoretycznej nauki obsługi broni, a w klasie I szkoły ponadpodstawowej ćwiczenia praktyczne z bronią na strzelnicy.
 

Trwa jeszcze walka o miejsca w szkołach ponadpodstawowych

Po rekrutacji uzupełniającej większość uczniów ma już miejsca w szkołach ponadpodstawowych. Jednak jest jeszcze spora grupa, która nigdzie się nie dostała. Duża liczba tegorocznych ósmoklasistów spowodowała niemałe zamieszanie. Progi przyjęć np. w liceach znacznie wzrosły. Samorządy obiecywały więcej miejsc w szkołach, ale nie wszędzie udało się te obietnice spełnić.
 
Oprac.: wit
Źródło: pap.pl, prawo.pl, gov.pl
Zdjęcia: Pixabay.com, Pexels.com
 
 
 
Fixed Bottom Toolbar