Od dziś (1 lipca) rozpoczął się nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia w ramach programu „Dobry Start”. Ma to związek z rozpoczynającym się 1 września nowym rokiem szkolnym 2022/2023.
 
Chodzi o 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Ideą programu jest pomoc rodzinom dzieci uczących się w częściowym wyrównaniu kosztów związanych z obecnością dzieci w szkole (np. tzw. wyprawka szkolna).
 

Komu przysługuje świadczenie

 
870 pexels oleksandr pidvalnyi 2781814
 
Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.
 
Pieniądze w ramach rządowego programu „Dobrego Startu” nie przysługują na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program „Dobry Start” nie obejmuje również studentów.
 

Kto i gdzie składa wniosek

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Wnioski o świadczenie "Dobry Start" można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.
 
870 pexels max fischer 5212316
 
Wniosek może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).
 
Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
 

Od terminu złożenia wniosków zależy czas wypłaty świadczenia

 
870 pexels max fischer 5211472
 
Wnioski drogą elektroniczną można składać od 1 lipca do 30 listopada poprzez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość elektroniczną albo portal PUE ZUS.
 
Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.
 
 
Oprac.: wit
Źródło: MRiPS/gov.pl
Zdjęcia: Pixabay.com, Pexels.com