Zawody przyszłości – w jakim kierunku warto kształcić dzieci i młodzież
Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay.com

Zawody przyszłości – w jakim kierunku warto kształcić dzieci i młodzież

Świat i Polska przeżywają głębokie i coraz szybsze zmiany. Dotyczy to również rynku pracy. Już niebawem uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych będą musieli zdecydować o kierunkach dalszego kształcenia, podobnie jak maturzyści. W tym kontekście warto poznać jakie zawody należą do najbardziej poszukiwanych, jacy specjaliści mogą liczyć na dobrą pracę.
 
870 study 1231393 1280
 

Jaką wybrać drogę kształcenia

Zmiany dotyczące światowej i krajowej gospodarki staja się coraz bardziej dynamiczne. Niektóre zawody tracą na znaczeniu, a nawet zanikają, inne profesje zyskują. Pojawiają się także zupełnie nowe zawody.
 
Młodzi ludzie stający w obliczu wyboru swojej dalszej drogi kształcenia i związanego z tym określenia swojej przyszłej drogi zawodowej powinni poznać, jakie profesje będą poszukiwane i dobrze wynagradzane. Ta wiedza pomoże też rodzicom skonfrontować marzenia dzieci z realiami. Każde dziecko jest inne, wyjątkowe, ma różne uzdolnienia i marzenia, a wizję swego przyszłego życia kształtuje już niekiedy w szkole podstawowej. Ósma klasa stanowi pierwszy ważny krok na drodze wyboru przyszłości zawodowej dziecka.
 
 
870 Dzialaj z nami
 
 
Przyda się zatem śledzenie zmian na rynku pracy i planowanie kariery tak, aby wiedzieć, jakie zawody będą potrzebne i kto może liczyć na pewne, stabilne i nieźle płatne zatrudnienie w niedalekiej przyszłości.
 

Zawody przyszłości w Polsce w 2023 r.

Prawniki, lekarz, inżynier to tradycyjnie zawody kojarzące się prestiżem i dobrą pozycją na rynku pracy. Nową, bardzo popularną i poszukiwaną profesją jest informatyk – nasz świat staje się, czy tego chcemy czy nie, coraz bardziej cyfrowy, a informatyczne rozwiązania stanowią już codzienność większości z nas.
 
870 woman 2141808 1280

Z drugiej strony, gdy jakiś zawód przyszłości zdobywa popularność, rośnie liczba osób, które chcą go wykonywać i kształcić się w tym kierunku. Po kilku latach okazuje się, że rynek się nasycił i znalezienie dobrej posady wcale nie jest takie proste, mimo wielu lat nauki i rozwijania umiejętności. Dlatego warto też wiedzieć, jakie są przyszłościowe kierunki studiów — odpowiednia edukacja może otworzyć drzwi do dobrej kariery zawodowej.

Według prowadzonych badań (np. OECD) rokrocznie w Polsce rośnie liczba osób z wyższym wykształceniem — w związku z czym coraz mniej Polaków decyduje się na kształcenie zawodowe. Duże niedobory pracowników występują w branżach zatrudniających m.in. robotników, pracowników fizycznych i techników.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prognozuje natomiast, że na rynek pracy i zawody przyszłości największy wpływ będą miały dynamicznie rozwijająca się technologia (w tym postępująca automatyzacja), rynek specjalistów, rozwój wiedzy i rosnące znaczenie kreatywności.

Niektórzy specjaliści (np. z World Economic Forum) przewidują , że zawody przyszłości, które będzie wykonywać większość obecnych uczniów, na razie w ogóle nie istnieją, albo są tak niszowe, że słysząc o nich, na myśl przychodzą nam raczej powieści science-ficton, a nie tradycyjne myślenie o pracy.
 
870 pexels mart production 8471895
 
Przewiduje się np., że za dekadę potrzebni będą twórcy organów z komórek macierzystych (ze względu na zmniejszającą się liczbę dawców), kontrolerzy ruchu dronów, mechanicy samochodów autonomicznych, synoptycy trzęsień ziemi czy też osoby, które będą odbudowywały środowisko naturalne, np. sadziły lasy.

Takie prognozy są odpowiedzią na zagadnienia, z którymi obecnie musimy zmierzyć się na całym świecie, m.in. kryzysem klimatycznym czy też błyskawicznie rozwijającymi się technologiami sztucznej inteligencji.

Nie wybiegając aż tak daleko warto poznać, jakie zawody rokują dobrze na przyszłość w Polsce AD 2023 .
 

Lista zawodów rokujących sukces i stabilizację

• Specjaliści IT — chociaż obecnie w Polsce mamy równowagę programistów, branża IT rozwija się dynamicznie, a w jej ramach powstają nowe specjalizacje. Obecnie na rynku pracy brakuje analityków, testerów i operatorów systemów teleinformatycznych.
 
870 privacy 7012283 1280

• Technicy robotyki / inżynierzy robotyki —maszyny i roboty mogą przejąć znaczną część obowiązków ludzi. To generuje coraz większe zapotrzebowanie na osoby, które je obsłużą i naprawią.

• Automatycy — w związku z postępującą automatyzacją bardzo wielu procesów produkcyjnych potrzebni są specjaliści, którzy będą zarządzać i pilnować, aby wszystko działało prawidłowo.

• Lekarze, pielęgniarki, opiekunowie osób starszych i z niepełnosprawnościami, fizjoterapeuci — choć te profesje nie brzmią, jak zawody przyszłości, to jednak popyt na nie wzrasta. W Polsce liczba lekarzy na liczbę obywateli jest niska, poza tym przybywa osób starszych, tak więc w najbliższym czasie specjaliści z branży medycznej będą na rynku pracy wysoko cenieni.

• Nauczyciele — tak jak lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia, w Polsce wciąż brakuje nauczycieli, przede wszystkim kształcenia zawodowego. Ponadto większość pracowników szkół zbliża się do wieku emerytalnego. Dyskusja na temat braku czy nadmiaru nauczycieli nie ustaje, ale w związku z nadchodzącym niżem demograficznym można się zastanawiać, czy to rzeczywiście aż tak przyszłościowy zawód, a jeżeli tak, to czy jednak cały system edukacji nie wymagałby zdecydowanych reform, bo o bardzo istotnej roli nauczycieli w kształceniu i wychowaniu młodzieży trudno dyskutować.
 
870 digital marketing 1725340 1280

• Analitycy biznesowi — jest takie powiedzenie, że „kto ma dane (informacje), ten ma władzę”. Na całym świecie rośnie więc zapotrzebowanie na pracowników działów data science i data analysis. Praktycznie dane osobowe zbierane są wszędzie i od każdego – do znanych nam i nieznanych jeszcze celów. Zapewne więc tak samo ważna będzie profesja kontrolerów zbierania takich danych.
 
• Elektromechanicy / elektrycy / elektronicy — Ministerstwo Edukacji prognozuje, że zapotrzebowanie na takich specjalistów w Polsce będzie bardzo duże. To są już dość tradycyjne zawody, choć technologia cały czas postępuje, zatem dają gwarancje stabilnego zatrudnienia.

• Inżynierowie i technicy odnawialnych źródeł energii — w Polsce rokrocznie spada wydobycie węgla kamiennego, a cały świat mierzy się z kryzysem klimatycznym. Odnawialne źródła energii są coraz bardziej popularne, a specjaliści z tej branży coraz bardziej poszukiwani.

• Pracownicy fizyczni i robotnicy — praktycznie co roku w prezentacjach związanych z rynkiem pracy w Polsce znajdziemy informację o deficycie robotników. W ostatnich dwóch klatach potrzebni byli zwłaszcza dekarze, ślusarze, operatorzy maszyn czy też monterzy.
 
870 soldier 935086 1280
 
• Żołnierze — zawód trudny, czasem niepezpieczny, na pewno odpowiedzialny. W zwiazku z obecną sytuacją wojny na Ukrainie oraz agresywną postawą Rosji i innych państw totalitarnych, Polska planuje rozbudowę armii do stanu 300 tys. żołnierzy zawodowych, a więc prawie dwukrotnie większego niż obecnie (164 tys.). Widać więc wyraźnie, że wojsko będzie potrzebować wielu żołnierzy, w tym liczne grupy specjalistów z tzw. cywilnych zawodów (informatycy, analitycy, ekonomiści, zarządzający, kierowcy, itp.). 

Należy pamiętać, że nie wszystkie przyszłościowe zawody oznaczają te najlepiej płatne. Ministerstwo Edukacji i Nauki co roku publikuje specjalne obwieszczenie o rosnącym zapotrzebowaniu na pracowników w Polsce.
 
CZYTAJ TAKŻE:
 
Edukacja

Oprac.: wit
Źródło: livecareer.pl, pap.pl
Zdjęcia: Pixabay.com, Pexels.com
 
 
870 Dzialaj z nami
Fixed Bottom Toolbar