flaga ukraina p
Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej rozdane, a ósmoklasiści znają już wyniki końcowego egzaminu sprawdzającego ich wiedzę z trzech przedmiotów (język polski, matematyka i nowożytny język obcy).    Uczniowie, którzy chcą dostać się do...

Znane już są wyniki przeprowadzonego w maju br. egzaminu ósmoklasisty. 1 lipca Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wstępne rezultaty egzaminów. Indywidualne wyniki może sprawdzić każdy uczeń logując się na swoje konto na specjalnie do tego przeznaczonej stronie internetowej w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU.   Jak to uczynić...

Dziś o godzinie 10 Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wstępne wyniki przeprowadzonego w maju br. egzaminu ósmoklasisty. Można je sprawdzić na stronie CKE - Informacje wstępne o wynikach egzaminu ósmoklasisty w 2022 r.   Jak znaleźć swoje wyniki z egzaminu Swoje indywidualne wyniki każdy ze zdających może sprawdzić na specjalnie do...

Protest rozpoczęli robotnicy zakładów Cegielskiego (w 1956 r. nosiły jeszcze imię J. Stalina). Wcześnie rano nie podjęli pracy i uformowali pochód, który ruszył do centrum miasta, pod siedzibę władz partii komunistycznej.   Jak dalej potoczyły sie wydarzenia tamtego dnia? Jak i dlaczego warto opowiadać o nich nowym pokoleniom? Co zrobić, by ten...

To ostatnie dni roku szkolnego 2021/2022. Zwykle w okolicach 10 czerwca są już wystawione oceny końcowe i dokonana klasyfikacja uczniów. Społeczność uczniowska, a zapewne i pedagodzy, kierują swe myśli ku wakacjom. Młodzież zastanawia się, czy trzeba jeszcze uczęszczać na lekcje, skoro wystawione są już wszystkie oceny.   Rok szkolny trwa do...

Zakończenie roku szkolnego 2012/2022 już za dwa tygodnie. Uczniowie szkół żyją wakacjami, bo oceny końcowe są już w wielu szkołach wystawione. Po wakacjach w systemie edukacji nastąpią ważne zmiany. Pojawią się nowe przedmioty, a dotychczasowe zostaną poszerzone o dodatkową tematykę.   Oficjalne zakończenie roku szkolnego nastąpi 24 czerwca...

To już ostatni dzień egzaminu ósmoklasisty. Test z języka angielskiego trwał dzisiaj, 26 maja 2022 roku, od godz. 9.00 do godz. 10.30. Można było też pisać egzamin z innego języka nowożytnego (francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego), ale 97 proc. uczniów wybrało angielski.   TUTAJ można pobrać arkusz...

Egzamin z matematyki dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych trwał dzisiaj, 25 maja 2022 roku, od godz. 9.00 do godz. 10.40.    TUTAJ można pobrać arkusz egzaminacyjny, który został udostępniony przez CKE po zakończeniu egzaminu.    Tegoroczne zadania matematyczne zostały ocenione przez zdającą egzamin młodzież jako...

Egzamin dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych z języka polskiego trwał dzisiaj, 24 maja 2022 roku, od godz. 9.00 do godz. 11.00.    TUTAJ można pobrać arkusz egzaminacyjny, który został udostępniony przez CKE po zakończeniu egzaminu.    Tegoroczne zadania dotyczyły „Zemsty" Aleksandra Fredry, należało też napisać...

Jutro rozpoczynają się egzaminy ósmoklasistów. To ważne wydarzenie zarówno dla uczniów, nauczycieli jak i rodziców. Okres poprzedzający egzamin nie należy na ogół do łatwych. Młodzież szybko się denerwuje, okazuje rozdrażnienie wobec nawet mało istotnych kłopotów i przeszkód. Rodzice też silnie przeżywają całą sytuację, a ich stresy mogą udzielać się...

Już w najbliższy wtorek 24 maja 2022 o godz. 9.00 rozpocznie się egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Zestaw lektur obowiązkowych i uzupełniających podawany jest co roku przez CKE. Przed wtorkiem warto, by ósmoklasiści jeszcze je i powtórzyli i zastanowili się, które tytuły mogą pojawić się na egzaminie. Przy powtórce przydatne są wszelkiego...

Zbliżają się nieuchronnie terminy egzaminów końcowych dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych. To ostatnie dni nauki i intensywny czas pracy dla ósmoklasistów. Oprócz zdobycia odpowiedniej wiedzy ważna jest też atmosfera w domu i okazywane nastolatkom wsparcie rodziny i bliskich.   Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych mogli już w...

Na jakich zasadach organizacje pozarządowe mogą prowadzić zajęcia w szkołach? Rozwiązanie zostało zaproponowane w projekcie zmian ustawy Prawo oświatowe, którą posłowie przegłosowali w sejmie, jednak nie uzyskała ona w tym kształcie akceptacji Prezydenta RP, który w marcu br. odesłał ustawę do ponownego rozpatrzenia. Temat jednak jest nadal...

Rozpoczęły się egzaminy maturalne. O godzinie 9.00 maturzyści przystąpili do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Na rozwiązanie zadań znajdujących się w arkuszu egzaminacyjnym uczniowie mieli 170 minut.   Dziś polski – trzy tematy do wyboru Maturzyści musieli wybrać jedną z dwóch rozprawek lub interpretację wiersza. Tematy...

29 kwietnia br. to Dzień Nowych Technologii w Edukacji 2022. Chodzi o popularyzację technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktycznej. Szkoły i inne placówki oświatowe mogą w ramach DNTE zorganizować wybrane działania, zarejestrować je (do 26 kwietnia) i zgłosić do konkursu (do 31 maja). Za całą inicjatywą stoi Ministerstwo Edukacji i...

Dominika Wielkiewicz Mija kolejny tydzień wojny w Ukrainie i choć każdego dnia oglądamy brutalne obrazy toczących się walk i mogłoby się wydawać, że obraz ten już nam spowszedniał, to jednak nie sposób przejść nad nim do porządku dziennego. Zwłaszcza, że wojna wiąże się z wieloma dodatkowymi problemami do rozwiązania. Walki zbrojne to nie tylko...

Kongres 590 Niedziela 300 x 300 2