flaga ukraina p
Kondycja fizyczna polskich dzieci i młodzieży nie jest najlepsza. Pogorszył ją okres pandemii oraz siedzący tryb życia, szczególnie u nastolatków, namiętnie spędzających czas przed ekranem smartfona, lub laptopa. Resort edukacji chce położyć większy...

Ostatnie lata są pasmem trudności i wyzwań także dla uczniów, rodziców, nauczycieli, samorządów i władz oświatowych. Najpierw wielomiesięczna nauka zdalna w okresie pandemii, teraz widmo krysysu energetycznego. Znów trzeba przygotowac się na ewentualność zdalnego nauczania.   Zajęcia zdalne zmodyfikowane Minister edukacji i nauki określił...

  O tym, że zarządzanie finansami to podstawowa umiejętność w dzisiejszym świecie nie trzeba nikogo przekonywać. Od kilku lat uczniowie poznają wybrane zagadnienia ekonomiczne w ramach „Podstaw przedsiębiorczości”. Od przyszłego roku szkolnego zastąpi je nowy przedmiot – „Biznes i zarządzanie”. W myśl założeń ministerstwa edukacji i nauki ma to...

Obecność dzieci i młodzieży w szkole wiąże się nie tylko z nauką i wychowaniem, ale także z innymi kwestiami – w tym z ich ubiorem. W swoim statucie szkoła może określić zasady odnoszące się do stroju ucznia. Takie rozwiązanie umożliwia Prawo oświatowe.   Jak pogodzić oczekiwania, modę i zasady Problem szkolnego ubioru wzbudza niekiedy...

Według danych CBOS za 2021 r. co czwarty uczeń w Polsce korzysta z korepetycji. To sygnał, że albo szkoły niedostatecznie przygotowują uczniów, albo część uczących się ma problemy z samodzielnym opanowaniem materiału. Ile rodzice muszą dziś zapłacić za korepetycje dzieci?   Wiedzieć więcej czy tylko nadążać Optymistycznym sygnałem...

Nowy rok szkolny wystartował. W związku ze zmianami, jakie ministerstwo edukacji i nauki poczyniło w programach nauczania, uczniowie niektórych klas szkół podstawowych i średnich zetkną się z nowymi przedmiotami oraz z modyfikacjami tych już istniejących. Wybiegając nieco w przyszłość – znane są też nowe zasady obowiązujących w tym roku szkolnym...

1 września to na ogół radosny dzień, w którym rozpoczyna się nauka szkolna. Niestety, nie był taki 83 lata temu, kiedy Niemcy zaatakowały Polskę, rozpoczynając II wojnę światową. Ta historia po dziesiątkach lat miała zostać tylko na kartach podręczników. Tak się nie stało. Za sprawą agresji Rosji na Ukrainę wojna wróciła do...

„Solidarność’ – to słowo zrobiło na świecie wielka karierę, od kiedy strajkujący w stoczni im. Lenina w Gdańsku robotnicy, wraz z innymi pracownikami zakładów Wybrzeża, podpisali z komunistycznymi władzami PRL-u porozumienia, na mocy których powstał pierwszy i jedyny w krajach zdominowanych przez ZSRS niezależny związek zawodowy. Dziś mijają 42 lata od...

Tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego nie ustaje gorąca dyskusja na temat polskiej edukacji. Najbardziej zacięty spór koncentruje się wokół kilku spraw – m.in. kwestii programowych, nowego podręcznika do przedmiotu „historia i teraźniejszość”, zasad obecności w szkołach organizacji pozarządowych, podziału kompetencji samorządów i państwa...

83 lata temu, w nocy z 23 na 24 sierpnia 1939 r. Związek Sowiecki i Niemcy podpisały tajny pakt będący de facto IV rozbiorem Polski. Od nazwisk jego sygnatariuszy nazywany jest paktem Ribbentrop-Mołotow. Przesądził on też o losie państw nadbałtyckich i zaważył na powojennych granicach Polski. W tym dniu – nawiązując do tego tragicznego w skutki...

Nie da się ukryć, to już ostatnie dni wakacji. Niedługo uczniowie powrócą do szkół. Jeszcze przed pierwszym dzwonkiem muszą zaopatrzyć się w zeszyty i podręczniki oraz szkolne przybory. Czeka ich także klika zmian programowych.   Zeszyty, książki i przybory ze wsparciem   Nowy rok szkolny to dla rodziców uczniów nowe wydatki. Oprócz...

1 sierpnia 1944 r. rozpoczęły się w Warszawie działania zbrojne przeciwko niemieckim okupantom. Powstanie Warszawskie trwało 63 dni. Pochłonęło 200 tys. ofiar – zarówno spośród walczących oddziałów powstańczych, jak i – w większości – cywilów. Zakończyło się kapitulacją – klęską militarna i polityczną. Bohaterowie Powstania, którzy ocaleli i po wojnie...

Od drugiej dekady lipca znane już są wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Szkoły średnie ogłosiły listy uczniów przyjętych na rok szkolny 2022/2023. W tym roku liczba uczniów chętnych do kontynuowania nauki – szczególnie w liceach – była tak duża, że wielu nie dostało się do wymarzonej szkoły. Powodem tak dużej ilości młodzieży było...

Obszar edukacji i wychowania dzieci i młodzieży, to filar, na którym budowana jest przyszłość dzisiejszego społeczeństwa. Wymaga nie tylko aktywności, poświęcenia i pomysłowości uczniów, nauczycieli i rodziców, ale także działania szerszych kręgów społecznych, m.in. różnych organizacji zrzeszających osoby pracujące na rzecz kształcenia i wychowania...

Wydawałoby się, że czasy zimnej wojny są już dawno za nami, a młodzież powinna skupić się bardziej na nauce przedmiotów potrzebnych w przyszłym pokojowym życiu zawodowym, niż na nauce strzelania i samoobrony. Niestety, rosyjska agresja na Ukrainę i zagrożenie jakie stwarza Rosja dla innych, położonych blisko niej krajów, także Polski, skutkuje...

Różnice w podejściu do edukacji dzieci i młodzieży są zauważalne nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. W naszym kraju trwają choćby dyskusje na temat sposobu nauczania przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie i Religii oraz gorące spory o treści zawarte w podręczniku do nowego przedmiotu Historia i teraźniejszość, ale – póki co – brak prób...

Kongres 590 Niedziela 300 x 300 2