flaga ukraina p
Takie hasło znalazło się w akcie fundacyjnym Akademii Zamojskiej z 1600 roku, uczelni założonej przez wielkiego polskiego męża stanu Jana Zamoyskiego – sekretarza królewskiego, kanclerza i hetmana Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Chyba wszyscy zdajemy...

Polski system edukacji na pewno nie jest idealny. Ostatnimi laty dokonały się w nim istotne zmiany, ale zbyt często jako społeczeństwo krytykujemy szkołę i panujące tam zasady. Tymczasem nasi zachodni sąsiedzi piszą o „spektakularnym sukcesie edukacyjnym Polski”.     Polscy uczniowie coraz lepsi Skupieni na różnych, na pewno...

Obecny czas to okres wytężonej nauki dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych. Pod koniec maja czeka ich bowiem egzamin ósmoklasisty i idący za tym wybór dalszej drogi kształcenia. Jednym z elementów tego egzaminu będzie sprawdzenie poziomu wiedzy z nowożytnego języka obcego. Młodzież najczęściej wybiera angielski. Czego mogą spodziewać się...

Już za kilka miesięcy młodzież przystąpi do egzaminów ósmoklasisty wybierając tym samym dalszą drogę kształcenia i przyszłą drogę kariery zawodowej. W związku z tym wiedza o dobrze rokujących na przyszłość profesjach jest przydatna młodym ludziom oraz ich rodzicom. Pomocą przy wyborze zawodowej przyszłości może być opublikowana właśnie przez...

Świat i Polska przeżywają głębokie i coraz szybsze zmiany. Dotyczy to również rynku pracy. Już niebawem uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych będą musieli zdecydować o kierunkach dalszego kształcenia, podobnie jak maturzyści. W tym kontekście warto poznać jakie zawody należą do najbardziej poszukiwanych, jacy specjaliści mogą liczyć na dobrą...

Nie ustaje dyskusja o polskim systemie oświaty. Próby jego zmiany napotykają na opór lub co najmniej niechęć części środowisk nauczycielskich oraz opozycyjnych wobec rządzących, zarówno w sferze programowej jak i w sferze organizacyjnej i ekonomicznej. Ich wizja polskiej edukacji opiera się o wzorce lewicowe. Do czego może prowadzić ten kierunek...

Uczniowie polskich szkół uczyli się zdalnie przez 43 tygodnie pandemii COVID-19. Ten system edukacji spowodował nie tylko wiele problemów społecznych i psychicznych wśród dzieci i młodzieży, ale także w długofalowej perspektywie będzie miał negatywne skutki dla gospodarki – oceniają eksperci.   Młodzi mniej kreatywni i...

Aktualne przepisy Prawa oświatowego regulują, co powinno znaleźć się w statucie szkolnym, pozwalając szkołom na ustalanie zasad ubierania się w szkole. Czy jednak te ustalenia mogą dotyczyć wyglądu uczniów, np. makijażu lub fryzury?   Jaka szata zdobi ucznia Stare zapisy dotyczące estetycznego wyglądu zostały zniesione po nowelizacji w 2016...

Po odrzuceniu przez senat zmodyfikowanej wersji projektu ustawy „o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw" (tzw. „Lex Czarnek”, lub „Lex Czarnek 2.0”) przegłosował ją sejm. Jeden głos poselski zadecydował, że projekt ustawy ponownie trafi na biurko prezydenta. Jaka tym razem będzie decyzja głosy...

Kilka dni temu poprzez system Librus trafiła do rodziców uczniów jednej z podpoznańskich szkół podstawowych informacja od Rady Rodziców zatytułowana „Zawiadomienie o konsultacjach w sprawie Lex Czarnek”. To efekt kampanii zorganizowanej przez koalicję organizacji społecznych Wolnej Szkoły. Treści zawarte w tej informacji oraz ankiecie powinny...

Na stronie naszademokracja.pl zbierane są podpisy pod petycją dotyczącą podwójnego rocznika dzieci szkolnych urodzonych w 2008 i 2009 roku. Inicjatorzy petycji apelują o zapewnienie wystarczającej liczby miejsc w szkołach średnich aglomeracji poznańskiej dla dzieci zdających egzamin ósmoklasisty w roku 2023, a także o stworzenie odpowiednich warunków...

Svitlana Kravets   Dzieci w większości nie rodzą się sumiennymi uczniami. Cechy dziecka odgrywają ważną rolę zarówno w jego chęci uczenia się, jak i w ogólnych predyspozycjach do nauki. Jednak większość dobrych uczniów zdobywa je w procesie rozwoju. Ponadto każde dziecko, przy odpowiedniej motywacji, może zostać dobrym...

Kondycja fizyczna polskich dzieci i młodzieży nie jest najlepsza. Pogorszył ją okres pandemii oraz siedzący tryb życia, szczególnie u nastolatków, namiętnie spędzających czas przed ekranem smartfona, lub laptopa. Resort edukacji chce położyć większy nacisk na lekcje WF-u i zwraca uwagę na zbyt wiele zwolnień.   Przybyło lekcji WF O...

Ostatnie lata są pasmem trudności i wyzwań także dla uczniów, rodziców, nauczycieli, samorządów i władz oświatowych. Najpierw wielomiesięczna nauka zdalna w okresie pandemii, teraz widmo krysysu energetycznego. Znów trzeba przygotowac się na ewentualność zdalnego nauczania.   Zajęcia zdalne zmodyfikowane Minister edukacji i nauki określił...

  O tym, że zarządzanie finansami to podstawowa umiejętność w dzisiejszym świecie nie trzeba nikogo przekonywać. Od kilku lat uczniowie poznają wybrane zagadnienia ekonomiczne w ramach „Podstaw przedsiębiorczości”. Od przyszłego roku szkolnego zastąpi je nowy przedmiot – „Biznes i zarządzanie”. W myśl założeń ministerstwa edukacji i nauki ma to...

Obecność dzieci i młodzieży w szkole wiąże się nie tylko z nauką i wychowaniem, ale także z innymi kwestiami – w tym z ich ubiorem. W swoim statucie szkoła może określić zasady odnoszące się do stroju ucznia. Takie rozwiązanie umożliwia Prawo oświatowe.   Jak pogodzić oczekiwania, modę i zasady Problem szkolnego ubioru wzbudza niekiedy...

Kongres 590 Niedziela 300 x 300 2