Zakończenie roku szkolnego i nowe przedmioty po wakacjach
Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay.com

Zakończenie roku szkolnego i nowe przedmioty po wakacjach

Zakończenie roku szkolnego 2012/2022 już za dwa tygodnie. Uczniowie szkół żyją wakacjami, bo oceny końcowe są już w wielu szkołach wystawione. Po wakacjach w systemie edukacji nastąpią ważne zmiany. Pojawią się nowe przedmioty, a dotychczasowe zostaną poszerzone o dodatkową tematykę.
 
Oficjalne zakończenie roku szkolnego nastąpi 24 czerwca 2022 r., a. letnie wakacje potrwają od 25 czerwca do 31 sierpnia, czyli będzie 66 dni wolnych od zajęć szkolnych.
 
Rodzice – jak to zwykle w tym czasie – planują, jak zapewnić dzieciom jakieś atrakcyjne zajęcia na czas dwumiesięcznej kanikuły. Po tym okresie wrócimy już jednak do nieco innej szkoły niż opuszczamy ją obecnie.
 
870 studies 3963463 1280
 

Konieczne zmiany w polskiej edukacji

Zmiany w polskiej edukacji są konieczne, co do tego chyba niewielu ma wątpliwości. System edukacji i wychowania nowych pokoleń – bo szkoła pełni także, choć w ograniczonym zakresie – funkcje wychowawcze – staje przed coraz większymi wyzwaniami, związanymi z szybko zmieniającym się światem.
 
Czasem są to zmiany na lepsze, czasem przynoszą tylko pozorne korzyści, a czasem mamy wrażenie, że świat zupełnie stanął na głowie, kiedy jedni dokonują na naszych oczach trudnych do opisania zbrodni, a drudzy zachowują się tak, jakby nic się wielkiego nie stało, albo nawet zbrodniarzy popierają.
 
Konieczność nauczenia młodych krytycznego spojrzenia na rzeczywistość, posiadania własnego, uargumentowanego logicznie zdania - do czego potrzebna jest odpowiednia wiedza, umiejętność zdobywania wiarygodnych informacji i wiedzy ze sprawdzonych źródeł, umiejetność postępowania na wypadek zagroąenia, praktyczna wiedza ekonomiczna, a wreszcie zdolność do rozpoznawania i rozróżniania dobra od zła, fałszu od prawdy, udawania od autentyczności, autorytetu od hosztaplerstwa – to dziś najważniejsze zadanie edukacji i wychowania.
 
870 pexels karolina grabowska 7692551
 
Pewne próby reformowania sytemu edukacji w Polsce następują. Dotyczą one zarówno sfery administracyjnej - trwa dyskusja o zakresie odpowiedzialności dyrektorów szkół i kuratorów oświaty, jak i ściśle programów nauczania. Niektóre zmiany zostana wprowadone już od najblizszego roku szkolnego.
 

Już od września „historia i teraźniejszość"

Dotychczasowa „wiedza o społeczeństwie" od 1 września 2022 r. zostanie zastąpiona w liceum ogólnokształcącym i technikum oraz w branżowej szkole I stopnia nowym przedmiotem „historia i teraźniejszość". Będzie on kładł nacisk na naukę historii współczesnej, wydłuży narrację historyczną o okres z lat 2004-2015 z jednoczesną eliminacją wybranych zagadnień z niektórych wcześniejszych epok. W opinii MEiN chodzi o to, by wydarzenia drugiej połowy XX w. i pierwsze lata XXI w. były bardziej znane.
 
Podręcznik do nauki tego przedmioty nosi tytuł „1945-1979. Historia i teraźniejszość. Podręcznik dla liceów i techników”, a jego autorem jest prof. Janusza Roszkowski. Właśnie zaprezentowano fragment drugiej części podręcznika do tego przedmiotu, który obejmie lata 1980–2015. Podręcznik przygotowało tez wydawnictwo WSiP, ale nie uzyskał on dotychczas aprobaty MEiN.
 

Dla bezpieczeństwa naucz się posługiwać bronią

Rozbudowana zostanie edukacja dla bezpieczeństwa – przedmiot wprowadzony do programu nauczania w klasach ósmych szkoły podstawowej w 2018 r., a wcześniej nauczany w gimnazjach i szkołach średnich (zastąpił dawne „przysposobienie obronne”). Do obecnego kursu, obejmującego m.in. zasady udzielania pierwszej pomocy, rozpoznawania zagrożeń czy nauka zasad zachowania wobec katastrof, dodane zostaną elementy przysposobienia obronnego w postaci teoretycznej nauki obsługi broni w VIII klasie szkoły podstawowej, a w klasie I szkoły ponadpodstawowej ćwiczenia praktyczne z bronią na strzelnicy.
 
870 shooter 6269124 1280
 
Ta zmiana w obliczu obecnej sytuacji, czyli wojny za naszą wschodnią granicą i całkiem realnego zagrożenia rozszerzenia się tego konfliktu (nie musi to być atak taki jak rosyjska agresja na Ukrainę, ale np. działania dywersyjne, ataki w przestrzeni cyfrowej, dezinformacja czy wszelkie działania obliczone na wywołanie paniki, chaosu, zamieszania i destabilizacji w kraju) wydaje się ze wszech miar uzasadniona.
 

W szkole więcej o przedsiębiorczości

W związku z zauważalna wśród uczniów potrzebą wiedzy z zakresu przedsiębiorczości wprowadzony zostanie od 1 września 2023 r. w szkołach ponadpodstawowych nowy przedmiot – „biznes i zarządzanie", który zastąpi dotychczasowe „podstawy przedsiębiorczości”. Ma on pomóc dostosować edukację do rzeczywistych potrzeb rynku, m.in. nauczyć młodzież podejmowania odpowiedzialnych decyzji finansowych. Od 2027 r. będzie można wybrać go jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym na egzaminie maturalnym.
 

Trzeba będzie wybrać religię albo etykę

Planowana jest też konieczność wyboru między udziałem albo w lekcjach religii, albo etyki. Zgodnie z obowiązującymi dziś przepisami uczeń może chodzić tylko na religię, tylko na etykę, na obydwa przedmioty lub na żaden z nich. Zmiana ma być wprowadzona od 1 września 2023 r. i dotyczyć uczniów klas czwartych szkół podstawowych i klas pierwszych szkół ponadpodstawowych wszystkich typów. W kolejnych latach obejmie sukcesywnie następne klasy.
 
 
Oprac.: wit
Źródło: pap.pl, prawo.pl, gov.pl
Zdjęcia: Pixabay.com, Pexels.com
Fixed Bottom Toolbar