Szkolenie obronne młodzieży wraca do szkół wobec wojny na Ukrainie
Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay.com

Szkolenie obronne młodzieży wraca do szkół wobec wojny na Ukrainie

Wydawałoby się, że czasy zimnej wojny są już dawno za nami, a młodzież powinna skupić się bardziej na nauce przedmiotów potrzebnych w przyszłym pokojowym życiu zawodowym, niż na nauce strzelania i samoobrony. Niestety, rosyjska agresja na Ukrainę i zagrożenie jakie stwarza Rosja dla innych, położonych blisko niej krajów, także Polski, skutkuje koniecznością powrotu do szkolnych zajęć z zakresu obronności oraz pomysłami, dotyczącymi upowszechnienia szkoleń wojskowych dla młodych ludzi.
 

Zamiana PO na EDB

Dawne, obowiązujące w PRL-owskim systemie edukacji Przysposobienie obronne zamieniono z czasem na Edukację dla bezpieczeństwa, zmieniając paramilitarny program poprzedniego przedmiotu na rzecz nauki niesienia pierwszej pomocy i odpowiedniego zachowania się w obliczu różnego rodzaju wypadków i katastrof.
 
870 shooting 2710039 1280
 
Program Przysposobienia obronnego obejmował m.in. sposoby zachowania się w przypadku ataku nuklearnego, umiejętność stosowania masek gazowych, mierzenia poziomu skażenia radioaktywnego i posługiwanie się prostą bronią strzelecką (pistolet i karabin).
 

Świat na krawędzi wojny atomowej

W czasie zimnej wojny ciągle pojawiał się temat ataku nuklearnego, a świat co najmniej kilka razy stanął na progu konfliktu z użyciem ładunków atomowych. Nic więc dziwnego, że tego typu zajęcia prowadzono na całym świecie, zwłaszcza w latach 50. I 60., nawet w przedszkolach, gdzie dzieci uczyły się jak się chronić po wybuchu jądrowym.
 
Zagrożenie masowym skażeniem radioaktywnym powróciło w 1986 r., po awarii elektrowni atomowej w Czarnobylu. Jej tragiczne skutki – wtedy ukrywane przez władze sowieckie – znamy dziś z wielu dokumentów i utworów fabularnych.
 
870 hydrogen bomb 63146 1280
 

Wojenne zagrożenie powraca, czas się przygotować

Dziś – po ponad 30 latach spokoju i względnego pokoju w Europie (nie należy zapominać o wojnie w byłej Jugosławii oraz o aneksji Krymu) – za sprawą ataku Rosji na Ukrainę i zagrożenia rozszerzeniem się wojny na inne kraje regionu, powraca się do bardziej militarnego szkolenia uczniów.
 
W Polsce w ramach przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa, od 1 września 2022 r. ma pojawić się blok, pod znaną od dawna nazwą Przysposobienie obronne. Jak wyjaśniało ministerstwo edukacji i nauki, uczniowie podczas tego typu zajęć zdobędą wiedzę, jak zachowywać się w czasach wojennych.
 
870 emergency exit 1321134 1280
 
- Można wyobrazić sobie naloty, warto, by uczniowie przygotowywali się na tego typu sytuacje nadzwyczajne – tłumaczył Dariusz Piontkowski, wiceminister MEiN. – Dyrektor powinien raz na jakiś czas przeprowadzić zajęcia ćwiczebne i być może warto wprowadzić tego typu znajomość alarmów związanych z działaniami wojennymi. Nie możemy wykluczyć, że nasz kraj nie stanie się obiektem ataku – dodał urzędnik.
 

Przezorny zawsze dobrze przygotowany

Praktyczna nauka zachowań wobec różnych zagrożeń, zawsze wychodzi każdemu na dobre, w momencie, kiedy takie zagrożenia wystąpią i trzeba sobie poradzić czy to z niesieniem pomocy poszkodowanym, czy z brakiem żywności, wody, lekarstw, prądu, albo choćby z przetrwaniem, kiedy zagubimy się np. w lesie i stracimy orientację w terenie.
 
Wobec takich zdarzeń w okresie pokoju, które występują przy okazji katastrof komunikacyjnych, albo klęsk żywiołowych (wichury, powodzie), czy stanów epidemii, musimy wiedzieć co robić, jakie decyzje podejmować, gdzie szukać pomocy i jak samemu takiej pomocy udzielać ofiarom.
 
870 pexels cottonbro 4874402
 
W ostatnich latach modne stały się też szkolenia z zakresu przetrwania w skrajnie trudnych warunkach – tzw. survival. Są też osoby – tzw. prepersi, które w czasie pokoju przygotowują się na okres katastrof, lub wojny, gromadząc odpowiednie zapasy oraz przedmioty, szkoląc się z technik przetrwania w najtrudniejszych warunkach, tak na wszelki wypadek – by po prostu być przygotowanym.
 

MON pomoże w edukacji obronnej młodzieży

Zagrożenie wojną, które ostatnio występuje, powoduje też, że pojawia się konieczność szkoleń ściśle obronnych, czyli m.in. posługiwania się bronią. Do tej pory osoby chcące szkolić się w strzelaniu korzystały z kursów na strzelnicach bądź w ramach tzw. bractw kurkowych, stowarzyszeń strzeleckich o wielowiekowych tradycjach. Dość dużą popularnością cieszy się służba w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej. Elementy z zakresu praktycznego radzenia sobie w trudnych warunkach obejmują zajęcia w ramach organizacji harcerskich.
 
870 portrait 5623023 1280
 
Jednak obecne zagrożenie wymaga szerszego kształcenia w tym zakresie, wejdzie więc ono do szkół w ramach szkoleń z przysposobienia obronnego poszerzających zakres prowadzonych zajęć z Edukacji dla bezpieczeństwa. Postuluje się też chociażby zwiększenie liczby strzelnic w Polsce.
 
Szczegółowy zakres programowy tych zajęć jest obecnie ustalany we współpracy z ekspertami z ministerstwa obrony narodowej.
 

Powstaną Centra Szkoleń Proobronnych

W myśl zapowiedzi MON, w czasie zajęć z przysposobienia obronnego, których elementy wrócą już w przyszłym roku szkolnym, wszyscy uczniowie przejdą szkolenie strzeleckie, a uczniowie pełnoletni – szkolenie z użyciem broni bojowej.
 
Ministerstwo Obrony Narodowej ma w planach zamiast powszechnego poboru do służby wojskowej, rozwijanie umiejętności wojskowych. Jednym z pomysłów, które mają pomóc zrealizować to zadanie jest utworzenie w każdym województwie Centrum Szkoleń Proobronnych.
 
CZYTAJ TAKŻE: 
 
 
Oprac.: wit
Źródło: strefaedukacji.pl,
Zdjęcia: Pixabay.com, Pexels.com
Fixed Bottom Toolbar