Ratujmy zapomniany, podwójny rocznik - apel do Prezydenta Poznania i Starosty Powiatu Poznańskiego
Zdjęcie: Pexels.com

Ratujmy zapomniany, podwójny rocznik - apel do Prezydenta Poznania i Starosty Powiatu Poznańskiego

Na stronie naszademokracja.pl zbierane są podpisy pod petycją dotyczącą podwójnego rocznika dzieci szkolnych urodzonych w 2008 i 2009 roku. Inicjatorzy petycji apelują o zapewnienie wystarczającej liczby miejsc w szkołach średnich aglomeracji poznańskiej dla dzieci zdających egzamin ósmoklasisty w roku 2023, a także o stworzenie odpowiednich warunków nauki dla podwójnego rocznika z uwzględnieniem różnych potrzeb i możliwości dzieci, które rozpoczęły edukację w wieku 6 oraz 7 lat.
 

Prawie wszystkie podpisy zebrane

Petycja zatytułowana „Ratujmy zapomniany, podwójny rocznik dzieci 2008/2009” adresowana jest do „Prezydenta Miasta Poznania Pana Jacka Jaśkowiaka oraz Starosty Poznańskiego Pana Jana Grabkowskiego”.
 
„Oczekujemy pilnego ustalenia klarownych zasad rekrutacji i przedstawienia koncepcji funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w powiecie poznańskim oraz w Mieście Poznań” – czytamy w tekście petycji.
 
Do końca października zebrano 6 tys. podpisów.
 

Zamieszanie i nerwowość wśród tegorocznych absolwentów szkół podstawowych

Ze względu na dużą liczbę ósmoklasistów (półtora rocznika), tegoroczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych odbywała się w bardzo nerwowej atmosferze. Prawie 4 tys. uczniów, po tzw. pierwszym naborze, nie dostało się do żadnej szkoły, inni nie dostali się do tej, która sobie wymarzyli. Mimo dobrych wyników z egzaminu ósmoklasisty i dość wysokiej ogólnej punktacji, progi przyjęć do szkół ponadpodstawowych w tym roku były tak wysokie (w stosunku do roku ubiegłego), że nawet dobrzy uczniowie, z wynikami egzaminacyjnymi na poziomie 80 proc i zdobytymi łącznie 160 pkt. ledwo dostali się do szkoły wybranej we wniosku jako ostatnia.
 
Co ciekawe, system w przypadku drugiego naboru, obniżył progi punktowe, i na te same miejsca w rozchwytywanych szkołach dostali się kandydaci ze znacząco niższą punktacją, co jest wyraźnie krzywdzące dla pozostałych uczniów (ci raczej decydowali się na szkołę, do której się dostali, nie chcąc ryzykować tzw. pozostania „na lodzie”).
 
Obowiązek zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc w szkole ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej to zadanie samorządu, który jest odpowiedzialny za ustalenie sieci szkół na danym terenie. Odbywa się ono po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.
 

Rodzice oczekują poprawy niewydolnego systemu edukacji

Jak piszą autorzy petycji: „W 2015 roku edukację szkolną przymusowo rozpoczęły dzieci 6-letnie (urodzone w 2009 roku) i 7-letnie (urodzone w II połowie 2008 roku oraz pozostałe, którym obowiązek szkolny odroczono). Jedną z dotkliwych konsekwencji tych wydarzeń jest zbyt mała liczba miejsc w szkołach średnich w stosunku do zdublowanej liczby dzieci zdających egzamin ósmoklasisty.
 
Tegoroczna rekrutacja do szkół średnich rejonu poznańskiego pokazała jak niewydolny jest system edukacji. Prawie 4 tys. dzieci nie dostało się do żadnej szkoły w pierwszym etapie rekrutacji, a około tysiąc z nich 1 września nadal nie wiedziało, gdzie będzie się uczyć.
 

Za rok problem urośnie

„W przyszłym roku problem będzie jeszcze poważniejszy, bo absolwentów będzie o 3 tys. więcej” – czytamy dalej w tekście petycji. I dalej: „Sytuacja, w której ofiarami błędnych decyzji i zaniedbań dorosłych staje się najsłabsze ogniwo naszego społeczeństwa, czyli dzieci, jest niedopuszczalna.
 
Oczekujemy, że Miasto Poznań wraz z powiatem poznańskim opracuje klarowne zasady rekrutacji w roku 2023 dla wszystkich dzieci z obszaru (zarówno miasta jak i powiatu poznańskiego) oraz, że dostosuje ofertę edukacyjną do liczby dzieci mającej z niej korzystać. Liczymy także na przedstawienie koncepcji funkcjonowania szkół naszej aglomeracji".
 

Apel o równy i sprawiedliwy dostęp do edukacji

W końcowym fragmencie petycji czytamy: „Chcemy wiedzieć ile klas powstanie, w których szkołach, jak będą liczne, w jakim trybie będą prowadzone dane placówki (czy planowana jest wielozmianowość) itd. Przypominamy, że podwójny rocznik nie zniknął, jest realnym problem, którym należy się pilnie zająć.
 
Działania władz Miasta i powiatu powinny jak najszybciej zminimalizować ogromny stres, który już od kilku miesięcy odczuwają te dzieci w związku z zaistniałą sytuacją. Tegoroczni ósmoklasiści zasługują na równy i sprawiedliwy dostęp do edukacji!”.
 

Gdzie i jak można podpisać petycję.

 Petycja jest zamieszczona na stronie naszademokracja.pl. TUTAJ można ją przeczytać i złożyć podpis w formie elektronicznej, podając obowiązkowe dane (imię, nazwisko, adres e-mail, kod pocztowy) i udzielając pełnej, lub niepełnej zgody na przetwarzanie swoich danych.
 
O społeczności Akcji Demokracji, jej założeniach i celach można przeczytać TUTAJ.
 
CZYTAJ TAKŻE:
 
 
 
Oprac.: wit
Źródło: naszademokracja.pl, gov.pl
Zdjęcia: Pixabay.com, Pexels.com
Fixed Bottom Toolbar