14 marca 2022 r. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbędzie się konferencja naukowa „Rodzina – wyzwania na XXI wiek”. Wydarzenie jest częścią III Kongresu Demograficznego, który odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta RP. Gościem honorowym będzie Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Cały program konferencji (oraz nasza relacja) znajduje się u dołu tekstu.
 
napis
 

Zbadali co myślą rodzice o programie „Rodzina 500+”

Współorganizatorem konferencji jest Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, a w programie wstąpią naukowcy związani z Instytutem. Dr hab. Jakub Isański, prof. UAM, dr hab. Michał A. Michalski, prof. UAM oraz dr Krzysztof Szwarc z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przedstawią opinie na temat „Programu Rodzina 500+” w świetle ogólnopolskiego badania rodziców.
 
Nie zabraknie też innych ciekawych i aktualnych tematów, dotyczących naszej rodzinnej rzeczywistości, kształtowanej m.in. przez politykę prorodzinną państwa.
 

Jak żyją polskie rodziny

Warunki życia polskich rodzin zbadał GUS, a wynikające z nich wnioski przedstawi podczas konferencji dr Dominik Rozkrut. Należy mieć nadzieję na aktualność tych badań, gdyż wszyscy zostaliśmy dotknięci podwyżkami cen energii i paliw, a inflacja w kraju jest najwyższa od wielu lat, nie wspominając już o wpływie wojny za naszą wschodnią granicą na nasze życie.
 
Do tej tematyki nawiąże wykład prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger „Rodzina, jakość życia, wzrost gospodarczy”. W kontekście ostatnich dwóch trudnych lat wnioski naukowca mogą być bardzo interesujące.
 
Sporo miejsca na konferencji naukowcy poświęcą więzom rodzinnym (prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz) oraz rodzicielstwu w kontekście demografii (dr hab. Lucyna Bakiera, prof. UAM) oraz socjologii (dr hab. Iwona Przybył, prof. UAM)
 
Na konferencji poruszone zostaną też problemy dalekie od spraw materialnych. Życie duchowe rodzin bada ks. dr hab. Andrzej Pryba, prof. UAM, który przedstawi wnioski na temat aktualnej kondycji religijnej polskiej rodziny.
 

Dzieci i młodzież wobec zagrożeń współczesności

Nie zabraknie analiz dotyczących dzieci i młodzieży, szczególnie narażonych w ostatnich latach na liczne niedogodności utrudniające im naukę oraz wzajemne kontakty, w związku z decyzjami o wielomiesięcznej nauce zdalnej i innym ograniczeniom pandemicznym, burzącym wielu młodym ludziom dotychczasowe życie. Kondycję psychiczną młodego pokolenia Polaków omówi prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słopień, a psycholog Bogna Białecka, prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii przedstawi swoje wnioski dotyczące wpływu wirtualnego świata na relacje międzyludzkich w rodzinach i ich odniesieniach do rodzicielstwa.
 
Zapewne interesujące będzie przedstawienie aktualnej sytuacji demograficznej województwa wielkopolskiego (dr Jacek Kowalewski) i – być może – odniesienie jej do innych regionów kraju i Europy.
 
napis2
 

Dane i program szczegółowy

 
Wydarzenie: III Kongres Demograficzny - Konferencja naukowa
Temat: Rodzina – wyzwania na XXI wiek
Data: 14.03.2022 r. (poniedziałek)
Czas: 11.00–15.45
Miejsce: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
 

PROGRAM

 
11.00–11.15
 
Powitanie gości Wystąpienie powitalne Wojewody Wielkopolskiego – Michał Zieliński
 
 
11.15–12.15
 
Polityka prorodzinna państwa jako odpowiedź na wyzwania demograficzne – Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 
Warunki życia polskich rodzin w świetle badań GUS – dr Dominik Rozkrut
 
Kształtowanie więzi w rodzinie – prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz
 
Rodzina, jakość życia, wzrost gospodarczy – prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger
 
 
12.45–13.45
 
Sytuacja demograficzna województwa wielkopolskiego – dr Jacek Kowalewski
 
Metody badania efektywności programu Rodzina 500+ – prof. dr hab. Jan Paradysz
 
Opinie na temat „Programu Rodzina 500+” w świetle ogólnopolskiego badania rodziców – dr Krzysztof Szwarc, dr hab. Jakub Isański, prof. UAM, dr hab. Michał A. Michalski, prof. UAM
 
Uwarunkowania decyzji prokreacyjnych o posiadaniu pierwszego dziecka – dr Jarosław Przeperski
 
 
14.00–15.15
 
Proces doboru matrymonialnego a decyzje o rodzicielstwie w perspektywie socjologicznej – dr hab. Iwona Przybył, prof. UAM
 
Styl realizacji rodzicielstwa w kontekście zmian demograficznych – dr hab. Lucyna Bakiera, prof. UAM
 
Kondycja psychiczna dzieci i młodzieży – wyzwania, prognozy i rekomendacje – prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słopień
 
Wpływ wirtualnego świata na stabilność znaczących relacji międzyludzkich w kontekście rodziny i rodzicielstwa – Bogna Białecka
 
Kondycja religijna polskiej rodziny w procesie przemian – ks. dr hab. Andrzej Pryba, prof. UAM
 
 
15.15–15.45
 
Dyskusja. Podsumowanie
 
logo
  
Organizatorzy: GUS, jest Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, Rządowa Rada Ludnościowa, TPS, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Wojewoda Wielkopolski
 
Darczyńcy i sponsorzy: Orlen, NBP, PZU
 
Projekt realizowany z NBP w ramach programu edukacji ekonomicznej
 
CZYTAJ NASZĄ RELACJĘ Z KONFERENCJI:
 
Oprac.: wit
Źródło: Rządowa Rada Ludnościowa
Zdjęcia: Witold Tkaczyk