dr Krzysztof Szwarc
 
Liczba ludności świata dynamicznie rośnie. Obecnie na kuli ziemskiej mieszka około 7,93 mld ludzi, a z każdą godziną przybywa niemal 10 tys. osób, przy czym liczba ta uwzględnia zarówno urodzenia, jak i zgony. 
 

Za 9 miesięcy będzie nas 8 miliardów

Szacuje się, że 8 miliardów zostanie osiągnięte na początku 2023 roku, a być może jeszcze pod koniec 2022 roku, czyli za… 9 miesięcy. Oznacza to, że już niedługo ośmiomiliardowy obywatel świata zostanie poczęty.
 
O szybkim wzroście liczby ludności świata niech świadczy fakt, że siedmiomiliardowy obywatel urodził się pod koniec 2011 roku. Zatem zaledwie 11 -12 lat potrzeba obecnie na przyrost o kolejny miliard. 
 
870 pexels riccardo 789811
 

Historyczne przyspieszenie

Jednak w historii świata nie zawsze to tempo było tak szybkie. Szacuje się, że pierwszy miliard liczba ludności osiągnęła w 1804 roku. Oznacza to, że przez całe stulecia, niemal wieczność w skali historii ludzkości trzeba było czekać na osiągnięcie stanu ludności liczonego w miliardach. 
 
Na drugi miliard czekano 126 lat, do roku 1930. Nie minęło jeszcze 100 lat od tego wydarzenia, a liczba ludności zwiększyła się już niemal czterokrotnie. Okazało się bowiem, że wiek XX charakteryzował się wzrostem liczby urodzeń na niespotykaną dotychczas skalę. 
 

Rekordowy obywatel ziemi z Zagrzebia

Trzecio miliardowy obywatel urodził się w roku 1960, a więc 30 lat po dwóch miliardach. Czwarty miliard osiągnięto już w roku 1974, a po 13 latach, w roku 1987 roku dość hucznie obchodzono narodziny obywatela ziemi numer 5 miliardów. Jest nim Matej Gašpar, urodzony 11 lipca 1987 roku w Zagrzebiu (obecnie Chorwacja, wówczas Jugosławia). 
 
Na pamiątkę tego wydarzenia Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło Światowy Dzień Ludności (World Population Day) właśnie 11 lipca. Na marginesie warto dodać, że Zagrzeb został wybrany, gdyż wówczas w tym mieście odbywała się Letnia Uniwersjada i postanowiono dodatkowo je uhonorować. Podkreślano przy tym, że w ciągu minuty na świecie rodzi się 250-300 dzieci, zatem uhonorowanie ma tylko i wyłącznie wymiar symboliczny.
 
Kolejne miliardy to okres łącznie zaledwie 24 lat: w 1999 roku na świat przyszedł obywatel numer 6 miliardów (uznaje się za niego Adnana Mevicia, chłopca urodzonego w Sarajewie). Natomiast w 2011 roku osiągnięto poziom 7 miliardów (najczęściej za obywatelkę numer 7 miliardów uznaje się dziewczynkę urodzoną w Manili na Filipinach Danicę Camacho).
 
870 Ludność w historii
 

 

Gdzie dojdzie do kolejnych symbolicznych narodzin

W tym roku minie 11 lat od urodzenia ostatniego „jubileuszowego” obywatela ziemi. Zbliżamy się zatem do okresu, kiedy to narodzi się dziecko, które będzie uznane za ośmiomiliardowe. Nie wiadomo, gdzie to będzie miało miejsce, nie jest znana dokładna data. Należy jednak ponownie podkreślić, że oznaczenie dziecka okrągłą liczbą na ziemi ma wymiar symboliczny i nie wiąże się z żadnymi przywilejami. Ale jeśli jest okazja to może warto zaistnieć na kartach historii i już teraz postarać się o to, by zostać rodzicem ośmiomiliardowego człowieka na ziemi?
 
Autor jest demografem, pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członkiem Sekcji Demografii Historycznej Polskiego Komitetu Demograficznego PAN, członkiem Polskiego Towarzystwa Statystycznego, redaktorem statystycznym Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członkiem Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, a także Rady Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim. Tata trojga dzieci.
 
Zdjęcia ilustracyjne: Pexels.com
Wykres: archiwum KS