Ekspert Polskiego Forum Rodziców powołany w skład Rady Naukowej Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych

powolanie MichalProf. Michał A. Michalski – ekspert Polskiego Forum Rodziców – został powołany przez Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Marlenę Maląg w skład Rady Naukowej Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.

„Rada naukowa – jak wynika z informacji zamieszczonej na stronie internetowej IPiSS - jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej”. W jej skład wchodzi dwunastu członków, w tym sześciu spoza Instytutu, którzy „posiadają co najmniej stopień naukowy doktora oraz (…) wyróżniają się wiedzą i praktycznym dorobkiem w sferze gospodarczej objętej działalnością instytutu”.

Przypomnijmy, że prof. Michalski jest kulturoznawcą, etykiem gospodarczym, badaczem współzależności miedzy kulturą, rodziną i gospodarką. Profesorem nadzwyczajnym w Zakładzie Etyki Gospodarczej Instytutu Kulturoznawstwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorem ponad pięćdziesięciu publikacji (w języku polskim i angielskim) z zakresu współzależności między rodziną, kulturą i rozwojem społeczno-gospodarczym. Członkiem Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu EBEN Polska, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, członkiem European Network for Research on Supplementary Pensions oraz Fellow of the European SPES Institute. Ponadto, ekspertem w ramach Bazy Ekspertów UAM, a także członkiem Rady Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim, jak również Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Fixed Bottom Toolbar