Dlaczego rozwody? W Polsce rozpada się co trzeci związek małżeński
Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay.com

Dlaczego rozwody? W Polsce rozpada się co trzeci związek małżeński

Obecnie w Polsce rozpada się co trzeci związek małżeński. Liczba rozwodów w ujęciu wieloletnim wzrasta. Problem jest nie tylko społeczny, ale i ekonomiczny. Naukowcy dociekają przyczyn i skutków rozpadu małżeństw. Apelują też o szeroko zakrojoną, poważną dyskusję na ten temat, opisującą zarówno przyczyny zjawiska, jak i podającą metody służące do ograniczenia fali rozwodów.
 
Najnowsze dane pokazują, że na 1000 nowo zawartych małżeństw przypada 356 rozwodów.
 

Powody rozpadu małżeństw i rozwodów

Jako przyczynę rozwodu małżonkowie deklarują niezgodność charakterów, zdradę lub trwały związek uczuciowy z inną osobą, a także alkoholizm.
 
Według danych GUS przyczynami rozwodów są najczęściej:
- niezgodność charakterów (42 proc. wszystkich przypadków),
- niedochowanie wierności małżeńskiej (22 proc.),
- nadużywanie alkoholu (16 proc.),
- nieporozumienia na tle finansowym (8 proc.),
- negatywny stosunek do innych członków rodziny (6 proc.).
 
divorce 3195578 1280

Prof. Jakub Isański z Wydziału Socjologii UAM w Poznaniu zauważa, że częściej rozpadają się małżeństwa bezdzietne i z mniejszą ilością dzieci: - Mniejsza dzietność - 1/4 małżeństw nie ma w ogóle dzieci, a kolejne ponad 20 proc. ma jedno dziecko – powoduje, że takie rodziny statystycznie częściej się rozpadają – mówi naukowiec.
 

Dzieci są ofiarami, a nie beneficjentami rozwodu rodziców

Nikogo nie trzeba przekonywać, że rozwód rodziców ma niekorzystny wpływ na dzieci, niezależnie od jego przyczyn.
 
- Często pomijaną sprawa przy omawianiu rozwodów jest kwestia – co myślą o tym dzieci – mówi prof. Michał Michalski z Instytutu Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu, prezes Instytutu Wiedzy o Rodzinie o Społeczeństwie. - Dzieci są ofiarami rozwodów. Pokazują to badania naukowe – np. amerykańskie, które dowodzą, że śmierć rodzica stanowi dla dziecka mniejszą tarumę niż rozwód. A często rodzice tłumaczą się, że rozwodzą się dla dobra dzieci, by zmniejszyć ich cierpienia. Staliśmy się bardziej egoistyczni w decyzjach. Coraz rzadziej pytamy o przeżycia drugiej osoby, dzieci.
 
 

 

Małżeństwa i rozwody a urodzenie dzieci

Spadek ilości zawieranych małżeństw i wzrost liczby rozwodów wpływają niekorzystnie na dzietność polskich rodzin. Z drugiej strony rośnie odsetek urodzeń dzieci pozamałżeńskich.
 
- Co czwarte dziecko w Polsce ma rodziców, którzy nie pozostają w związku małżeńskim – podaje dr K. Szwarc, demograf z poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. - Zjawisko to postępuje, co oznacza, że instytucja małżeństwa przeżywa kryzys – wnioskuje naukowiec.
 
- Trend urodzeń małżeńskich nadal dominuje, ale jest ich coraz mniej. Na każde tysiąc osób w stanie małżeńskim odnotowuje się 30 urodzeń. Osoby nie będące w związku małżeńskim częściej nie posiadają dzieci, natomiast małżeństwa posiadają więcej dzieci – mówi dr K. Szwarc.
 

Wymierne koszty rozpadu małżeństw i rodzin

 Nie należy zapominać, że rozwody wpływają nie tylko na sferę społeczną, ale też generują wymierne straty ekonomiczne. Dzieci potrafią dziedziczyć zachowania swoich rodziców, co. oznacza, że w przypadku rozpadu rodziny i małżeństwa rodziców, same mogą nie wstępować w związki małżeńskie obawiając się ryzyka. - To jest utracony koszt społeczny – twierdzi dr K. Szwarc.
 
W ub. roku opracowany został, z udziałem ekspertów z Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, raport ,,Koszty rozpadu rodzin i małżeństw w Polsce”.
 
Oprac.: wit
Źródło: parenting.pl, businessinsider.com.pl, aleteia.org, tvp.pl, dziennikprawny.pl
Zdjęcie: Pixabay.com
Fixed Bottom Toolbar