Szczepienia

Szczepienia dzieci z Ukrainy. Co i jak? [ARTYKUŁ TAKŻE W JĘZ. UKRAIŃSKIM]

Zgodnie ze stanowiskiem zespołu ds. szczepień ochronnych minister zdrowia rekomenduje wykonanie szczepień ochronnych od dnia przyjazdu do Polski u dzieci do 19 roku życia, niezaszczepionych przeciwko chorobom zakaźnym, według indywidualnego kalendarza szczepień (IKSz), ustalonego przez lekarza kwalifikującego do szczepienia na podstawie PSO na 2022 r., z wykorzystaniem szczepionek udostępnianych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne na dotychczasowych zasadach - czytamy w komunikacie prasowym ministerstwa zdrowia.

Jak podaje resort zdrowia, w przypadku braku szczepień u dziecka, rodzice lub opiekunowie powinni być zachęcani do poddania dziecka szczepieniom ochronnym zgodnie z PSO na 2022 r.

DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU POD MATERIAŁEM WIDEO:

{source}<iframe width="731" height="411" src="https://www.youtube.com/embed/sBUR2bMGIM4" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>{/source}

I tak, za priorytetowe działania należy przyjąć:

 • szczepienie przeciw odrze szczepionką MMR (przeciw odrze, śwince i różyczce) w grupie najmłodszych dzieci w drugim roku życia,
  • szczepienia przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis zgodnie z wiekiem,
  • wirusowemu zapaleniu wątroby typu B zgodnie z wiekiem,
  • szczepienie przeciw COVID-19 (poza PSO).

Ważne informacje dodatkowe:

 • osoby pozostające na terenie naszego kraju ponad okres 3-ch miesięcy od dnia przekroczenia granicy, mają obowiązek wykonania szczepień ochronnych lub posiadania potwierdzenia zaszczepienia zgodnie z obowiązującym PSO na 2022 r.,
  • w sytuacji braku dokumentacji medycznej szczepień należy traktować dziecko jako nieszczepione i zalecić wykonanie określonych szczepień,
  • w przypadku dzieci hospitalizowanych o nieznanym statusie szczepienia należy ocenić stan uodpornienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby badaniem oceny poziomu przeciwciała anty-HBs,
  • nie zaleca się rutynowego wykonywania badań serologicznych w celu ustalenia statusu uodpornienia,
  • prowadzenie dokumentacji szczepień dziecka zgodnie z obowiązującymi zaleceniami, w tym dokumentowanie szczepień ochronnych w formie elektronicznej w e-karcie szczepień,
  • informacje dotyczące wyceny świadczenia oraz o sposobie rozliczenia za wykonane świadczenia będą przekazane za pośrednictwem NFZ.

szczepienia wytyczne

INFORMACJA W JĘZYKU UKRAIŃSKIM

Доповнення повідомлення від 4 березня 2022 р. щодо проведення профілактичних щеплень дітям, які перетнули кордон Республіки Польща з Україною у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави, настановами щодо порядку проведення вакцинації дітей на підставі Програми профілактичних щеплень (Program Szczepień Ochronnych, PSO) на 2022 рік

Відповідно до висновку Відділу з питань профілактичних щеплень, Міністр охорони здоров’я рекомендує виконання профілактичних щеплень, починаючи з дня приїзду до Польщі, дітям віком до 19 років, які не були вакциновані від інфекційних захворювань, згідно з індивідуальним календарем щеплень, визначеним лікарем, який здійснює допуск до вакцинації, на підставі Програми профілактичних щеплень на 2022 р., з використанням вакцин, що надаються санітарно-епідеміологічними станціями на попередніх умовах.

У разі відсутності щеплень у дитини, батькам або законним представникам слід рекомендувати проведення дитині профілактичних щеплень відповідно до Програми профілактичних щеплень на 2022 р.

Пріоритетними слід вважати:

 • щеплення проти кору вакциною MMR (кір, свинка і краснуха) у групі наймолодших дітей на другому році життя,
  • щеплення проти дифтерії, правця, кашлюка і поліомієліту відповідно до віку,
  • проти гепатиту В відповідно до віку,
  • щеплення проти COVID-19 (поза Програмою профілактичних щеплень).

Важлива додаткова інформація:
• особи, які залишаються на території нашої країни протягом періоду, що перевищує 3 місяці з моменту перетину кордону, зобов’язані виконати профілактичні щеплення або надати підтвердження вакцинації відповідно до чинної Програми профілактичних щеплень на 2022 р.,
• у ситуації відсутності медичної документації, яка стосується щеплень, слід вважати дитину невакцинованою і рекомендувати виконання відповідних щеплень,
• у випадку госпіталізованих дітей з невідомим статусом вакцинації слід оцінювати рівень імунітету до гепатиту шляхом дослідження рівня анти-HBs-антитіл,
• не рекомендується стандартно виконувати серологічні дослідження з метою визначення імунного статусу,
• ведення документації вакцинації дитини відповідно до чинних рекомендацій, в тому числі задокументовування профілактичних щеплень в електронній формі в e-картці вакцинації,
• інформація щодо вартості медичної послуги та порядку розрахунків за виконання послуги передаватиметься за посередництвом Національного фонду охорони здоров’я.

pomoc dla obywateli ukrainy

CZYTAJ TAKŻE:

RODZICE PYTAJĄ O SZCZEPIENIA DZIECI PRZECIWKO COVID-19 - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW

Ważna informacja dla studentów medycyny z Ukrainy [ARTYKUŁ TAKŻE W JĘZ. UKRAIŃSKIM]

Dzieci z Ukrainy w polskich szkołach i przedszkolach

__________

oprac.: kjp
źródło: Ministerstwo Zdrowia
zdjęcie: Pixabay

Fixed Bottom Toolbar