Pomoc Ukrainie

Sejm przyjął ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy [ARTYKUŁ TAKŻE W JĘZ. UKRAIŃSKIM]

Parlament Rzeczpospolitej Polskiej przyjął ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Poznaj jej szczegóły.

– Ta ustawa to nie tylko nasz moralny obowiązek, ale również polska racja stanu. Polską racją stanu jest wolna i niepodległa Ukraina. Gdy bronią jej żołnierze, musimy zadbać o tych, którzy uciekają od okropieństw wojny – powiedział wiceminister Maciej Wąsik podczas prac sejmowych nad ustawą. – Jest to ustawa o naszej solidarności wobec Ukrainy - kraju, który doznał bezprecedensowej napaści ze strony swojego sąsiada – putinowskiej Rosji. Chciałbym jeszcze raz podkreślić: ta ustawa to wyraz naszej solidarności dla Ukrainy. To bezpieczeństwo dla kobiet, dzieci i osób starszych. To ustawa, która wspiera Ukraińców, którzy bronią swojej Ojczyzny – podkreślił wiceszef MSWiA.

Najważniejsze założenia ustawy

Zgodnie z zapisami ustawy – jak podaje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – obywatele Ukrainy, którzy na skutek rosyjskiej agresji opuścili swoją ojczyznę, będą mogli legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy. – Będzie to dotyczyć osób, które przybyły do Polski bezpośrednio z Ukrainy i zadeklarowały zamiar pozostania na terytorium naszego kraju. Ustawa zakłada nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną. Rozwiązanie to pozwoli na realizację szeregu usług publicznych na rzecz tych osób.

Jak czytamy, przewidziano pomoc obywatelom Ukrainy udzielaną przez wojewodów i samorządy. – Może ona polegać m.in. na zakwaterowaniu czy zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego. Każdy podmiot, w szczególności osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe, która zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną, będzie mogła otrzymać świadczenie na podstawie umowy zawartej z gminą. Świadczenie to będzie mogło być wypłacane maksymalnie przez 60 dni, a jego wysokość zostanie określona w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Fundusz Pomocy

Ponadto utworzony zostanie Fundusz Pomocy.

– Środki z niego będą przeznaczone w szczególności na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy. Obywatele Ukrainy, którzy uciekają przed wojną, będą mieli również prawo do pracy na terytorium Polski. Wynika z tego dostęp do świadczeń społecznych czy dofinansowania dotyczącego obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Obywatele Ukrainy będą mogli także ubiegać się o jednorazowe świadczenie pieniężne na utrzymanie w wysokości 300 zł na osobę. Chodzi w szczególności o pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe – wylicza MSWiA.

Ustawowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i będą obowiązywać, co do zasady, z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r.

ARTYKUŁ W JĘZ. UKRAIŃSKIM POD MATERIAŁEM WIDEO:

{source}<iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/3J007IyANiY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>{/source}

Сейм РП прийняв закон про допомогу громадянам України, що надаватиметься у зв’язку із збройним конфліктом на території тієї держави

– Цей закон – це не лише наш моральний обов’язок, але також польські державницькі міркування. Вільна і незалежна Україна – це те, у чому зацікавлена Польща. Коли її захищають солдати, ми повинні подбати про тих, хто втікає від жахів війни, – сказав заступник міністра Мацей Вонсік під час дискусії над законом, що відбувалася у Сеймі.

– У цьому законі йдеться про нашу солідарність з Україною – державою, на яку інший її сусід – путінська Росія – скоїв безпрецедентний напад, – сказав заступник міністра Мацей Вонсік. – Я хочу в черговий раз підкреслити: цей закон – це прояв нашої солідарності з Україною. Він гарантує безпеку жінкам, дітям, а також особам похилого віку. Цей закон підтримує Українців, які захищають свою Батьківщину, – підкреслив заступник керівника Міністерства внутрішніх справ і адміністрації.

Основні положення закону

Відповідно до змісту закону, громадяни України, які – внаслідок російської агресії – покинули свою Батьківщину, можуть перебувати у Польщі легально впродовж 18 місяців. Це стосуватиметься осіб, які прибули до Польщі безпосередньо з України і повідомили, що хочуть залишитися у нашій країні. Відповідно до закону особам, які прибули до Польщі у зв’язку із війною, надаватиметься персональний номер PESEL. Це дозволить громадянам України одержати ряд послуг, що надаються державними установами.

Передбачається, що громадянам України допомагатимуть воєводи та органи місцевого самоврядування. Це може бути, зокрема, допомога у поселенні або із щоденним харчуванням для групи осіб. Кожен суб’єкт, зокрема фізична особа, яка в себе в дома надасть житло та харчування громадянам України, які втекли від війни, одержить грошову допомогу. Необхідно буде лише укласти угоду із ґміною. Допомога виплачуватиметься не довше, аніж впродовж 60 днів, а її розмір буде вказаний у розпорядженні Ради міністрів.

Буде утворено Фонд допомоги. Засоби з цього фонду передаватимуться на фінансування або додаткове фінансування виконання завдань, пов’язаних із допомогою, що надаватиметься громадянам України. Громадяни України, які втікають від війни, матимуть також право на роботу на території Польщі. Із цим пов'язаний доступ до форм соціальної підтримки, а також одержання доплати до суми, яку батьки внесуть за перебування дитини у яслах, дитячому клубі або садку, чи у вигляді грошової винагороди для найнятої няні. Громадяни України матимуть можливість подати клопотання про виплату (одноразово) грошової допомоги у розмірі 300 зл. на особу. Йдеться зокрема про покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни, а також на оплату за житло і комунальні послуги.

Кожному громадянинові України, який перебуває у Польщі легально, буде гарантовано доступ до державної системи охорони здоров’я на таких самих засадах, як громадянам Польщі. Польська держава виконуватиме також відповідні дії, що стосуються гарантування одержання освіти і виховання дітям або учням, які є громадянами України, і яких стосуються положення закону.

Положення закону наберуть чинності у момент його опублікування у «Законодавчому віснику». Положення закону – що необхідно зазначити – будуть чинні також заднім числом, тобто стосуватимуться періоду, що почався 24 лютого 2022 р.

Pomoc Ukrainie

CZYTAJ TAKŻE:

Jakie produkty można wysłać potrzebującym na Ukrainie, a jakich nie?

800 190 590 – to numer infolinii dla pacjentów onkologicznych z Ukrainy [ARTYKUŁ TAKŻE W JĘZ. UKRAIŃSKIM]

„Dzieci w wirtualnej sieci" – jest informator w języku ukraińskim!

__________

oprac. kjp
źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
zdjęcie: MSWiA

Fixed Bottom Toolbar