Rodzina w Polskim Ładzie w pytaniach i odpowiedziach (cz. 5)

Rodzina w Polskim Ładzie w pytaniach i odpowiedziach (cz. 5)

Serdecznie polecamy kolejną partię ważnych dla rodziców pytań i odpowiedzi związanych z wprowadzonym Polskim Ładem. Dziś dalsza część pytań dotyczących dofinansowania do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, stałego dofinansowania do funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci nieobjętych rodzinnym kapitałem opiekuńczym, uldze prorodzinnej.

1. W jakiej wysokości będzie wypłacany rodzinny kapitał opiekuńczy?

– Rodzinny kapitał opiekuńczy będzie przysługiwać na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do ukończenia 36. miesiąca życia w łącznej, maksymalnej wysokości 12 tysięcy złotych na dziecko. Rodzinny kapitał opiekuńczy będzie co do zasady wypłacany przez 24 miesiące w kwocie 500 zł miesięcznie na dziecko. Rodzice będą mogli natomiast wybrać czy chcą otrzymywać po 500 zł miesięcznie przez 24 miesiące, czy 1000 zł miesięcznie, ale przez 12 miesięcy.

2. W jaki sposób będę mógł złożyć wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy?

– Wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy będzie można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej – za pośrednictwem tych samych kanałów wnioskowani online co w przypadku programów „Rodzina 500+” i „Dobry start”, czyli za pośrednictwem bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych ZUS lub platformy Empatia (portal Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej).

3. Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym zakłada również wprowadzenie stałego dofinansowania do funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci nieobjętych rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Komu będzie przysługiwać dofinansowanie do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna?

– Dofinansowanie do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna będzie przysługiwać rodzicom, opiekunom prawnym, innym osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, jeżeli na dziecko nie został przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy.

Dofinansowanie będzie przysługiwać: na dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie; na dziecko pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym; na dziecko w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca i po ukończeniu 36. miesiąca życia.

Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, nie więcej jednak niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

4. W jaki sposób będzie można wnioskować o dofinansowanie do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna?

– Wniosek będzie można składać wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem PUE ZUS, portalu Empatia lub bankowości elektronicznej.

5. Jestem matką ośmioletniego dziecka. Dziecko wraz ze mną było na turnusie rehabilitacyjnym w sanatorium. Czy wydatek poniesiony na opłacenie turnusu podlega odliczeniu w ramach ulgi?

– Tak. Wydatek związany z pobytem w sanatorium opiekuna dziecka niepełnosprawnego do lat 16 podlega odliczeniu w ramach ulgi.

6. Pracuję i wychowuję 4 małoletnich dzieci, moje przychody z pracy nie przekroczą kwoty 85.528 zł, więc będą zwolnione z podatku. Czy w tej sytuacji mogę skorzystać z ulgi prorodzinnej?

– Tak.  Możesz skorzystać z dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi na dzieci. Jednakże kwota ulgi nie może przekroczyć  kwoty zapłaconych przez ciebie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

7. Wychowuję samotnie małoletnie dziecko. Od marca 2020 roku mam prawomocne orzeczenie o rozwodzie. Czy mogę pomniejszyć mój podatek o 1.500 zł, jeżeli, tylko przez część roku będę samotną matką?

– Tak. Nie musisz być osobą samotnie wychowującą dziecko przez cały rok.

oprac.: kjp
źródło: podatki.gov.pl
zdjęcie: pixabay.com

CZYTAJ TAKŻE:

Rodzina w Polskim Ładzie w pytaniach i odpowiedziach (cz. 1)
Rodzina w Polskim Ładzie w pytaniach i odpowiedziach (cz. 2)
Rodzina w Polskim Ładzie w pytaniach i odpowiedziach (cz. 3)
Rodzina w Polskim Ładzie w pytaniach i odpowiedziach (cz. 4)

Fixed Bottom Toolbar