Odkrycie sensu życia pozwala przetrwać najtrudniejszy nawet czas – twierdzi logoterapeuta Alex Vesely w rozmowie z Tomaszem Gubałą.
 
Ostatnie lata nie są dobrym czasem dla prawidłowego stanu psychicznego dzieci i młodzieży. Czas pandemii oraz dotykające nas bezpośrednio skutki wojny na Ukrainie powodują, iż życie stało się trudniejsze, a perspektywy na przyszłość mogą nie wydawać się tak optymistyczne, jak jeszcze kilka lat wcześniej. Kryzys obserwowany jest wśród młodego pokolenia, w którym rośnie poczucie beznadziejności, niewiary we własne możliwości, skutkujące coraz częściej apatią, pogorszeniem relacji z rówieśnikami i rodziną, samookaleczeniami, a w skrajnych przypadkach samobójstwami.
 
870 Dzialaj z nami
 

Logoprofilaktyka pomocna w trudnym dla młodych czasie

Czy logoprofilaktyka, czyli profilaktyka robiona na podstawie logoterapii jest w stanie pomóc dzieciom i młodzieży w tym najtrudniejszym od lat okresie? Co doradzić nauczycielom i wychowawcom, by skuteczniej mogli pomagać swoim podopiecznym?
 
Temat podjęli dwaj logoterapeuci - Tomasz Gubała, prezes Fundacji Wspomagającej Wychowanie „Archezja” oraz Alex Vesely – jeden z najlepszych na świecie logoterapeutów, producent filmowy, uczeń Elizabeth Lucas i wnuk Viktora Frankla.
 
870 KADR 2023 01 26 1
 
Logoterapia nie jest czymś nowym. Metodą obserwacji i wyciągania wniosków z porównania ważnych ludzkich zachowań, które pozwalały jednym osobom na dobre życie i utrzymanie dobrej kondycji psychicznej, pomimo trudnych doświadczeń, a innym – mimo, że żyło im się łatwo – na popadanie w depresję i rozpacz Viktor Frankl doszedł do przekonania, że centralnym elementem życia jest jego sens – mówi Alex Vesely.
 

Pokonać egzystencjalną pustkę

Podstawowe pytanie nie brzmi „z czego żyję”, ale „po co żyję”. Jeśli nie odkryjemy sensu życia pozostaniemy w tzw. pustce egzystencjalnej, pomimo faktu, że mamy wszystko co wydaje nam się niezbędne do życia i co czyni nas bezpiecznymi ekonomicznie. Dotyczy to każdego z nas, młodszego czy starszego, bogatego czy ubogiego.
 
- Ludzie, którzy znaleźli zadanie, w którym widzą sens – pracę, twórczość, pomoc innym – stają się silni, stabilni, odporni fizycznie i psychicznie - podkreśla Alex Vesely. - W kryzysie, który może dotknąć każdego, ważne jest uświadomienie sensu przetrwania trudności, przykrych doświadczeń, załamania – twierdzi.
 
I dodaje, że Sam Viktor Frankl przeżył uwięzienie w obozie koncentracyjnym, stracił swoich bliskich i musiał na nowo zdefiniować sens swojego życia, zastanowić się w czym jest dobry, co może zrobić dla innych, a nie tylko dla siebie.
 
870 KADR 2023 01 26
 

Zadania do wypełnienia pokonają złe doświadczenia

Niektórych tragicznych doświadczeń nie da się w pełni przezwyciężyć, ale warto zdać sobie sprawę, że będziemy sobie mogli z nimi lepiej poradzić, kiedy uświadomimy sobie sens stojących przed nami zadań.
 
- Trudności życiowe, a nawet tragedie nie eliminują możliwości odnalezienia sensu, one go zmieniają - twierdzi Alex Vesely.
 
Na ramionach nauczycieli i wychowawców spoczywa wielka odpowiedzialność za dzieci i młodzież, z która się stykają i którą kształcą. To odpowiedzialność głównie za nauczenie młodych pokoleń bycia odpowiedzialnymi, czyli reagowania na warunki wokoło, ale i wewnątrz samego siebie.
 
Pedagog ma zadanie ukazanie i uświadomienie młodej osobie jej możliwości, potencjałów, które warte są rozwijania, a których ona sama często nie dostrzega.
 
- Najlepszym sposobem na uczenie jest bycie samemu dobrym przykładem. Będąc wzorami dla młodszych najprawdopodobniej mamy wtedy na nich największy wpływ – mówi Alex Vesely.
 
870 KADR 2023 01 26 3
 

Odkrycie sensu życia daje radość

Znalezienie sensu inspiruje nas do jego wypełnienia, do podjęcia działań na rzecz naprawy świata, choćby tego nam najbliższego, do zrobienia czegoś, co uważamy za ważne. Nie należy się skupiać wyłącznie na sobie, ale zauważyć potrzeby istniejące wokół nas.
 
Jeśli poczujemy się spełnieni w działaniu spowoduje to nasze dobre samopoczucie. Pokonanie barier, które nieraz towarzyszą realizacji naszych celów, podjęcie walki, wykonanie wysiłku powinno nas chronić jako istoty ludzkie. Nie żyjemy w próżni i doznajemy różnych napięć, co jest naturalnym doświadczeniem każdego człowieka, dlatego dawni twórcy psychoterapii, tacy jak Freud, błędnie wyobrażali sobie, że ludzie dążą do wewnętrznej równowagi i skupiają się przede wszystkim na osiąganiu przyjemności, podczas gdy – według Viktora Frankla – to cecha ludzi neurotycznych, indywidualistów i egocentryków, czyli tak naprawdę osób cierpiących na chorobę osiągania coraz to nowych doznań, a kiedy one się spełniają, to znikają i człowiek taki odczuwa pustkę i znów szuka kolejnych.
 
- Jeśli zamiast przyjemności szukamy sensu, czegoś wartościowego, co jest ważne nie tylko w kontekście samego siebie, ale szerzej, wtedy doznajemy uczucia szczęścia, co tak naprawdę jest skutkiem ubocznym wypełnienia sensu życia – mówi Alex Vesely. I dodaje, że ktoś, kto wypełnia sens zwykle staje się szczęśliwy.
 
Cała rozmowa dostępna jest TUTAJ.
 
Oprac.: wit
Źródło: Fundacja Archezja
Zdjęcia: Fundacja Archezja, Pixabay.com, Pexels.com
 
870 Dzialaj z nami