Pracować mniej, zarabiać więcej – czy czterodniowy tydzień pracy da nam szczęście i lepsze relacje z bliskimi
Zdjęcie: Pexels.com

Pracować mniej, zarabiać więcej – czy czterodniowy tydzień pracy da nam szczęście i lepsze relacje z bliskimi

Wielu, jeśli nie większość z nas, chciałaby mniej pracować, a więcej zarabiać. W przestrzeni publicznej od czasu do czasu pojawia się temat czterodniowego tygodnia pracy. Koncentruje się on wokół ekonomii, ale czy więcej wolnego czasu da człowiekowi szczęście i wpłynie na lepsze relacje z bliskimi? Czy to dobry kierunek zmian? Przytaczamy opinię dr Adama Zycha, ekonomisty, przedsiębiorcy, prezesa Fundacji Projekt PL.
 
 
870 pexels gustavo fring 3873872
 

Ograniczenie tygodnia pracy dopiero w przyszłości

Jest przynajmniej kilka mocnych ekonomiczno-politycznych argumentów przeciwko 4-dniowemu tygodniowi pracy – twierdzi dr Adam Zych. Niska produktywność pracy powoduje, że potrzebujemy jeszcze lat lub dekad automatyzacji i rozwoju technologicznego, aby móc mówić o ustawowym ograniczeniu tygodnia pracy bez obniżenia standardu życia Polaków.
 
870 Dzialaj z nami

W Europie (np. Francja) zmniejszono ustawowo ilość godzin pracy do 7 dziennie i odpowiednio do 35 w tygodniu. Temat czasu pracy podejmują w Polsce niektórzy politycy i eksperci od gospodarki. Na pewno byłoby to rozwiązanie korzystne dla pracowników (przy zachowaniu ich zarobków), ale czy dobre dla pracodawców? - pyta dr A. Zych.
 
870 meeting 5395615 1280


Kto w Europie pracuje najdłużej i najproduktywniej?

Według statystyk Polacy są jednym ze społeczeństw wśród krajów rozwiniętych, które pracują najwięcej. Według danych OECD w 2021 przeciętny Polak pracował średnio 1830 godzin w roku, podczas gdy średnia UE to 1566 godzin. Okazuje się, że najmniej w Unii pracuje przeciętny Niemiec – 1349 godziny, Duńczyk (1363 godzin) i Holender (1417 godzin).
 
Tej statystyce towarzyszą jednak przynajmniej trzy wątpliwości – twierdzi dr A. Zych. Po pierwsze, w Polsce mamy do czynienia z jednym z najwyższych udziałów samozatrudnionych na rynku pracy, aż 20,6 proc. pracujących to jednoosobowe firmy, podczas gdy w Niemczech czy Danii takich przypadków jest poniżej 10 proc. wśród ogółu pracujących.

W tym przypadku statystyki w są więc mocno uznaniowe, ponieważ samozatrudnieni nie mają umów o pracę, mówiących o przepracowanej ilości godzin, które posłużyły do statystyk, zatem często po prostu mogli uznaniowo deklarować, ile godzin spędzają w pracy.
 
870 construction site 1477687 1280

Statystyk mówiących o godzinach w pracy nie da się rozpatrywać w oderwaniu od jej produktywności. Mamy tu wciąż wiele do nadrobienia w odniesieniu do naszych zachodnioeuropejskich partnerów. Według Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) Duńczycy i Holendrzy mają prawie dwukrotnie wyższą produktywność pracy niż Polacy. Podczas, gdy choćby w przemyśle lub handlu mamy do czynienia ze znacznymi postępami w produktywności pracy, w skali całej polskiej gospodarki zaniża ją wiele sektorów, gdzie wciąż „siedzi się w robocie”. Każdy z nas miał nieraz wrażenie, że rozwiązywanie jakiegoś problemu jednocześnie przez trzy osoby na recepcji publicznej instytucji, choć na pewno pozytywne pod kątem budowania kapitału społecznego, nie jest najbardziej efektywnym wkorzystaniem ich czasu.


Polacy mało aktywni zawodowo

W Polsce wciąż mamy do czynienia z jednym z najniższych poziomów aktywności zawodowej. Według OECD na początku 2022 roku 71 proc. Polaków w wieku 16-64 lat pracowało zawodowo (choć trzeba przyznać, że jest to ogromna poprawa wobec 67 proc. 3 lata wcześniej).

Dla porównania stopa zatrudnienia dla takiego samego przedziału wiekowego w tym okresie w Danii wynosiła 76,5 proc., w Niemczech 77 proc., zaś w Niderlandach aż 81 proc. Wpływ na to ma między innymi fakt, że Polacy w ciągu swojego życia pracują krócej niż większość narodów Zachodniej Europy.
 
870 pexels andrea piacquadio 3831159

Z 33 latami aktywności zawodowej raczej zamykamy europejską stawkę, wobec długo pracujących narodów: Holendrów z 41 latami pracy, Duńczyków z 40 i Niemców z 39 latami.

Dodatkowo warto zauważyć, że Polacy o wiele mniej pracują po 65 roku życia, co pokazują badania Eurostatu. Kiedy u wspominanych powyżej narodów 10-15 proc. osób wciąż pracuje w wieku 65-74 lat, w Polsce zaledwie 7,7 proc. seniorów decyduje się na pozostanie na rynku pracy.


Marzenie o emeryturze

Zamiast powiedzieć tylko, że pracujemy więcej, trzeba dodać, że pracujemy też krócej w ciągu całego życia i mniej produktywnie od innych. Oznacza to, że wielu z nas jak już pracuje, to robi to bardzo intensywnie. Jeśli jednak spojrzymy na korelację tego zjawiska z oczekiwaną średnią długością życia, to widzimy, że tak intensywny charakter pracy nie jest najzdrowszy.

Wszystkie narody Zachodniej Europy żyją po kilka lat dłużej niż Polacy. Oczywiście wpływ na to ma ogromna liczba czynników, takich jak jakość służby zdrowia, świadomość profilaktyki, sposób odżywiania się, itd. Jednak wydaje się, że odpowiedni work-life balance ma również znaczenie.

Trudno mówić o zachowaniu równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym w sytuacji, kiedy do pewnego wieku bardzo dużo pracujemy, aby potem nie pracować w ogóle. Skąd to się bierze? Na pewno w wielu obszarach jest to kwestia kulturowa, ponieważ marzeniem wielu pracowników jest „wreszcie przejść na emeryturę”.
 
870 stress 4156956 1280

Jak widać z przytoczonych przed dr Adama Zycha danych, efekty długiego czasu pracy Polaków w porównaniu z innymi narodami Europy, są skutecznie niwelowane przez wciąż niższą niż u europejskich sąsiadów produktywność, niższy niż na Zachodzie poziom aktywności zawodowej, krótszy staż pracy i mniejszą aktywność zawodową emerytów. Te argumenty skłaniają dr Adama Zycha do wniosku, ze skracanie tygodnia pracy w Polsce jest obecnie niewskazane.

W kolejnej części rozważań dr A. Zych przedstawi swoje spojrzenie na czterodniowy tydzień pracy w kontekście obowiązujących w Polsce przepisów, odniesie się do prorodzinnych rozwiązań na krajowym rynku pracy oraz zastanowi się nad problemem satysfakcji z pracy a koniecznością jej wykonywania
 
dr Adam Zych - absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na wydziale Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz University of Applied Sciences w Kilonii ze specjalizacją Międzynarodowa Ekonomika Przedsiębiorstw. Od 20 lat związany z biznesem, jest współwłaścicielem firmy działającej w branży sportowej oraz właścicielem firmy zajmującej się pośrednictwem handlowym w sektorze osłon słonecznych. Od kilku lat współpracuje z Klubem Jagiellońskim, obecnie jest członkiem Rady KJ. Aktywnie wspiera wiele inicjatyw społecznych i wspólnotowych. Od lat interesuje się społecznym wymiarem przedsiębiorczości oraz zagadnieniami odpowiedzialnego biznesu. Pomysłodawca Fundacji Projekt PL, pełni rolę Prezesa Zarządu tej fundacji. Wraz z żoną Ewą wychowuje czwórkę dzieci, starając się w praktyce wdrażać zachowanie równowagi między życiem rodzinnym, a zawodowym.
 
CZYTAJ TAKŻE:
 
 
 
 
 
Oprac.: wit
Źródło: magazynkontra.pl
Zdjęcia: Pixabay.com, Pexels.com
 
870 Dzialaj z nami
Fixed Bottom Toolbar