Elementy polityki prorodzinnej i ich skuteczność

IMG 5580Prezentujemy opracowanie prof. dra hab. Jana Paradysza pt.: „Elementy polityki prorodzinnej i ich skuteczność” w kontekście starzejącego się polskiego społeczeństwa i ONZ-towskiej prognozy, która zakłada, że do końca stulecia ludność Polski zmniejszy się o blisko 40%.

Prof. Paradysz jest demografem i statystykiem, emerytowanym profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autorem lub współautorem szesnastu książek i stu piętnastu artykułów naukowych, a także twórcą prognoz demograficznych dla wielu polskich miast, m.in. dla Krakowa, Poznania, Gorzowa, Międzyrzecza oraz dla aglomeracji krakowskiej i poznańskiej. Był kierownikiem Katedry Statystki i dyrektor Centrum Statystyki Regionalnej przy UE.


Zdjęcie ilustracyjne/fot.P.M.
 
Fixed Bottom Toolbar