Znamy wymagania obowiązujące na przyszłorocznym egzaminie maturalnym!
Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay.com

Znamy wymagania obowiązujące na przyszłorocznym egzaminie maturalnym!

Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprezentowało wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminie maturalnym przeprowadzanym w roku 2023 i 2024 dla absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego oraz 5-letniego technikum. Jak podkreśla MEN, wymagania te zostały opracowane przez zespoły ekspertów, którzy w ostatecznej wersji dokumentu uwzględnili również znaczną część uwag przekazanych do CKE i MEiN podczas prekonsultacji propozycji wymagań, przeprowadzonych na przełomie grudnia 2021 r. i stycznia 2022 r.

Jak czytamy w komunikacie, zgodnie z zapowiedzią ministra edukacji i nauki z kwietnia 2021 r. (TUTAJ), w roku 2023 i 2024 egzamin ósmoklasisty oraz egzamin maturalny będą przeprowadzane na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie – jak miało to miejsce do roku 2020 włącznie – na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

– Wymagania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w Formule 2015 dla absolwentów dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych (3-letniego liceum ogólnokształcącego i 4-letniego technikum) zostały opublikowane w 2020 r. i będą obowiązywały również w latach 2023-2024. Zaprezentowane wymagania dotyczą egzaminu maturalnego dla absolwentów szkół ponadpodstawowych, dla których egzamin maturalny w nowej formule (Formule 2023) zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w 2023 r. – podaje resort edukacji.

Wymagania egzaminacyjne na egzaminie maturalnym w 2023 r. do pobrania TUTAJ

Fixed Bottom Toolbar