Tradycyjna nauka lepsza od zdalnej - raport Rzecznika Praw Dziecka

homeschooling 5121262 1280Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak przedstawił raport, dotyczący oceny i konsekwencji wprowadzenia w szkołach nauki zdalnej. 

Wynika z niego, że o ile sam proces przekazywania i zdobywania wiedzy w nowy sposób nie sprawia większych kłopotów, to izolacja młodzieży przynosi negatywne konsekwencje w sferze relacji rówieśniczych.

Brak bezpośrednich kontaktów wzajemnych stanowi główny problem dla 83% nastoletnich uczniów. Zwracają oni uwagę na osłabienie relacji rówieśniczych i utrudnienia w budowaniu trwałych przyjaźni. Nauka zdalna jest nisko oceniana, jednak bardziej krytyczni w opiniach są rodzice, niż sami uczniowie: 68% uczniów i 79% rodziców twierdzi, że tradycyjny sposób nauczania jest lepszy od zdalnego.

Co ciekawe, zaangażowanie nauczycieli w procesy nauczania zdalnego oceniane są pozytywnie na poziomie 41% zarówno przez uczniów jak i rodziców, a negatywnie na 27% (rodzice) i 29% (uczniowie). Powrotu do tradycyjnego nauczania w szkołach pragnie 47% badanych uczniów, a dalsze 33% dopuszcza nauczenie hybrydowe. Tylko 14% chce uczyć się zdalnie. Odpowiednio, w grupie badanych rodziców, 57% poparło tradycyjny system nauki, 31% było za systemem hybrydowym, a tylko 8% za zdalnym. Szczególnie doskwiera ograniczenie bezpośredniego kontaktu z nauczycielami. Uważa tak 79% uczniów i aż 89% rodziców.

Bardzo dotkliwe okazało się zablokowanie dostępu do szkolnych warsztatów, pracowni i laboratoriów, co nie pozwala na nabywanie praktycznych umiejętności. Taki stan rzeczy krytykuje ponad 60% uczniów i rodziców, a w przypadku przedmiotów zawodowych – odpowiednio aż 84 i 92%.

W zgodnej opinii uczniów i rodziców nauka zdalna negatywnie wpływa na zdrowie, zwłaszcza w sferze psychicznej. Taką opinię wyraziła nieco ponad połowa rodziców i połowa uczniów. Uczniowie słabi i przeciętni odczuli pogorszenie relacji z rodzicami, spowodowane zdalnym nauczaniem, reszta (ponad 60%) nie zauważyła zmian w tej sferze. 

Wadą okazało się też zbyt długie spędzanie czasu przy urządzeniach elektronicznych. Uważa tak 92% rodziców i 82% uczniów. Większość uważa, że maksymalny czas trwania lekcji prowadzonej zdalnie powinien wynosić 30 minut.
Zaletą nauki zdalnej okazał się brak konieczności dojazdów do szkoły, a także elektroniczny sposób przesyłania zadań domowych.

Raport rekomenduje kilka rozwiązań, mających na celu polepszenie sytuacji. Jedno z nich – zniesienie ograniczenia w przemieszczaniu się młodzieży – zostało już wprowadzone.
Inne dotyczą możliwości wprowadzenia bezpośrednich konsultacji ucznia z nauczycielem, zalecają nauczanie hybrydowe, promocję sportowych zajęć pozalekcyjnych, mocniejsze wsparcie psychologiczne czy konieczność kampanii społecznych na rzecz odbudowy relacji między uczniami i relacji w rodzinach.
W opinii Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka, biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonego badania, należy rozważyć możliwość jak najszybszego powrotu dzieci i młodzieży do szkół.

Pełen raport można pobrać TUTAJ.

oprac. Witold Tkaczyk 

Badanie postaw młodzieży i rodziców uczniów wobec nauki zdalnej przeprowadziła na zlecenie Rzecznika pracownia Social Changes w dniach 25-28 grudnia 2020 r. Odbyło się ono za pośrednictwem Internetu i objęło 1174 uczniów w wieku 15-18 lat oraz 1080 ich rodziców.

Źródło: brpd.gov.pl,
Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay.com


Fixed Bottom Toolbar