Poprzez system szkolnego dziennika elektronicznego trafia właśnie do rodziców uczniów poradnik ,,Dzieci w wirtualnej sieci. Jak chronić dziecko przed zagrożeniami wirtualnego świata?” opracowany i wydany równolegle przez Fundację Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii oraz Fundację Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie. Publikacja została pozytywnie zaopiniowana przez władze oświatowe, bezpłatnie przekazana przez autorów i wydawców, a za pośrednictwem wojewódzkich kuratorów oświaty jest rozpowszechniana w szkołach na terenie całego kraju.

Do rodziców trafia wersja elektroniczna poradnika, którą można pobrać z załączonej do nich wiadomości. W Wielkopolsce rozpowszechnianej publikacji towarzyszy list wielkopolskiego kuratora oświaty Roberta Gawła. Zauważając, że ostatnie miesiące były okresem, przez który dzieci i młodzież, tak ze względu na zdalny system nauczania, jak i popularny sposób spędzania wolnego czasu, przebywały znaczną ilość godzin przed ekranami urządzeń elektronicznych, pisze on m. in.:

- Mając na uwadze, jak duże spustoszenie w psychice i rozwoju emocjonalnym dzieci powoduje nieograniczony dostęp do Internetu i świata wirtualnego za pośrednictwem smartfonów, tabletów i komputerów, a także jak urządzenia te – wprowadzone w świat dziecka bez zasad i wsparcia ze strony dorosłych – otwierają im dostęp do świata hazardu, gier komputerowych, pornografii, przemocy i kolejnych uzależnień dewastujących nieodwracalnie psychikę i mózg młodego człowieka, Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii w Poznaniu opracowała broszurę pt.: ,,Dzieci w wirtualnej sieci”. Fundacja prezentuje w niej nie tylko powyższe zagrożenia, ale też wyposaża rodziców w niezbędną wiedzę i rozwiązania pomocne w wychowaniu swoich dzieci oraz uczenia ich właściwego korzystania z urządzeń elektronicznych. (…)

- Przekazuję ją zatem Państwu z nadzieją, że stanie się dla nas wszystkich źródłem wiedzy oraz wsparciem w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego oraz uzależnień i zagrożeń płynących ze strony wirtualnego środowiska informacyjnego. Wierzę, że zawarte w broszurze informacje pomogą nam lepiej zrozumieć aktualne wyzwania istotne dla świadomego kształtowania procesów wychowawczych – konkluduje wielkopolski kurator oświaty.

O poradniku pisaliśmy obszernie TUTAJ
 
Na temat zagrożeń płynących z wirtualnego świata rozmawialiśmy też z autorką poradnika psycholog Bogną Białecką, prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii. Tekst tego wywiadu można znaleźć TUTAJ.
 
Poradnik ,,Dzieci w wirtualnej sieci” można też bezpłatnie pobrać z naszej strony TUTAJ
 
(wt)

Zdjęcia: FEZiP/IWoRiS, WKO, Pixabay.com