Matura 2022

Matura 2022 - zasady przeprowadzania egzaminów i szczegółowe terminy

W związku ze zbliżającym się szybkimi krokami egzaminem maturalnym, publikujemy harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego podany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Termin główny to maj 2022 r., dodatkowy – czerwiec 2022 r., a poprawkowy – sierpień 2022 r. Prezentujemy szczegółowy terminarz.

Co czeka zainteresowanych na egzaminie maturalnym w tym roku? Po pierwsze, zadania egzaminacyjne będą sprawdzały wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych z grudnia 2020 r., a nie jak w ubiegłych latach w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Dalej – jak podaje MEiN, obowiązkowa będzie tylko część pisemna egzaminu, tj. język polski, matematyka i wybrany język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, a do egzaminów w części ustnej będą mogli przystąpić zdający, którzy potrzebują wyniku w rekrutacji na studia wyższe za granicą.

Jak czytamy, przystąpienie do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym będzie obowiązkowe (to zmiana w stosunku do 2021 r.); każdy maturzysta będzie mógł przystąpić dodatkowo do egzaminu z nie więcej niż 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych.

– W przypadku egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym zdający będą mieli trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretację tekstu poetyckiego – jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych – podaje resort edukacji. – W przypadku egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym będzie mniej zadań otwartych, a za rozwiązanie wszystkich zadań będzie można otrzymać maksymalnie 45 punktów.

Ponadto, jak czytamy w komunikacie, w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oczekiwanym średnim poziomem biegłości językowej, w tym w zakresie środków językowych w wypowiedziach pisemnych, będzie poziom A2+/B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych (w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

CZYTAJ TAKŻE:

Znamy wymagania obowiązujące na przyszłorocznym egzaminie maturalnym!

Ruszyły konsultacje w MEN. Pobierz maturalne wymagania egzaminacyjne.


ZOBACZ SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO:

Harmonogram egzaminu maturalnego 2022
Harmonogram egzaminu maturalnego 2022
Harmonogram egzaminu maturalnego 2022
Harmonogram egzaminu maturalnego 2022
 
_________________
 
oprac: kjp
źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji i Nauki
zdjęcie: Pixabay
 
Fixed Bottom Toolbar