Egzamin ósmoklasisty już za kilka dni
Zdjęcie: Pexels.com

Egzamin ósmoklasisty już za kilka dni

Zbliżają się nieuchronnie terminy egzaminów końcowych dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych. To ostatnie dni nauki i intensywny czas pracy dla ósmoklasistów. Oprócz zdobycia odpowiedniej wiedzy ważna jest też atmosfera w domu i okazywane nastolatkom wsparcie rodziny i bliskich.
 
Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych mogli już w pewnym stopniu zapoznać się z atmosferą egzaminu oraz sprawdzić stan swojej wiedzy podczas przeprowadzonego wcześniej (niekiedy pod koniec ubiegłego roku kalendarzowego) próbnego egzaminu ósmoklasisty. Taki test pozwolił uświadomić sobie uczniom jak są przygotowani do majowego sprawdzenia stanu ich wiedzy, a w przypadku braków przynajmniej część z nich zmobilizował do intensywniejszej nauki.
 
600 omr 3723132 1280
 

Tegoroczny egzamin ósmoklasisty odbędzie się w następujących terminach:

• 24 maja 2022 (wtorek) godz. 9.00 – język polski
• 25 maja 2022 (środa) godz. 9.00 – matematyka
• 26 maja 2022 (czwartek) godz. 9.00 – język angielski
(lub inny język nowożytny).

Wyznaczono też dodatkowe terminy egzaminu dla uczniów, którzy z jakichś względów nie będą mogli przystąpić do niego w maju. Przewidziane są one w czerwcu:

13 czerwca 2022 (poniedziałek) godz. 9.00 – dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego,
14 czerwca 2022 (wtorek) godz. 9.00 – dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty z matematyki,
15 czerwca (środa) godz. 9.00 – dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego (lub innego języka nowożytnego).


Aby język giętki…

 
600 KADR pexels andy barbour 6683887
 
Czas przeznaczony dla uczniów na egzamin z języka polskiego to 120 minut. Ósmoklasiści otrzymają zarówno zadania otwarte i zamknięte, będą także musieli napisać dłuższą wypowiedź.

Na podstawie analiz zadań egzaminacyjnych z lat ubiegłych można do pewnego stopnia wytypować, jakie pytania znajdą się w tegorocznych arkuszach egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.

W roku 2019 pojawił się fragment „Małego Księcia” autorstwa Antoine de Saint-Exupery’ego, a w 2020 r. tematem było „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza.

Ubiegłoroczni ósmoklasiści musieli zmierzyć się z „Panem Tadeuszem” Adama Mickiewicza. Wszystkie wymienione utwory to lektury obowiązkowe. Nie bez przyczyny więc warto je sobie przypomnieć. Także „Balladyna” Juliusza Słowackiego i „Zemsta” Aleksandra Fredry należą do kanonu najbardziej znanych lektur, warto więc dobrze znać ich treść, problematykę i bohaterów, a także przypomnieć sobie kim byli ich twórcy.

Arkusze egzaminacyjne z ubiegłych lat pokazują, że bardzo często występują wymagana jest wiedza w następującym zakresie:
• określanie czy dana informacja nawiązująca do przytoczonego tekstu jest prawdziwa lub fałszywa,
• znajomość chronologią wydarzeń (odwołanie się do przytoczonego fragmentu lub całości utworu),
• zadania ikonograficzne, w których uczeń musi odwołać się do ilustracji i potwierdzić tym samym znajomość lektur obowiązkowych,
• znajomość zasad ortografii i interpunkcji, a także gramatyki języka polskiego,
• sprawdzenie umiejętność analizowania i zrozumienia tekstu,
• stworzenie dłuższej wypowiedzi pisemnej (najczęściej jest to rozprawka albo opowiadanie, ale pojawiło się także przemówienie).

Warto przypomnieć sobie, jak napisać zaproszenie, ogłoszenie czy opis postaci.


Z matematyką nie ma żartów

 
600 pexels andrea piacquadio 3768126
 
Czas przeznaczony dla uczniów na egzamin z matematyki to 100 minut. Zakres wiedzy matematycznej nauczanej w szkole podstawowej jest wcale pokaźny, a przedmiot ten jest o tyle wymagający, że w obliczeniach należy wykazać się nie tylko wyobraźnią (także przestrzenna – w geometrii) i szybkością w zrozumieniu zadań, ale także dokładnością, logiką, znajomością wzorów matematycznych i sprawnością dokonywania obliczeń w pamięci. To wszystko sprawia, że część uczniów obawia się tego egzaminu.

Jakiego rodzaju zadań mogą spodziewać się ósmoklasiści na egzaminie z matematyki? Zapewne pojawią się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Z porównania arkuszy z poprzednich lat oraz obowiązkowego zakresu materiału na pewno trzeba powtórzyć sobie takie działy jak:
• działania na liczbach naturalnych,
• działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych,
• wyrażenia algebraiczne i ich przekształcanie,
• kąty, wielokąty, koła i bryły,
• działania na potęgach i pierwiastkach,
• obliczenia geometryczne (pola powierzchni, obwody, objętości figur),
• równania z jedną niewiadomą,
• elementy rachunku prawdopodobieństwa.

W związku z okresem pandemii i nauczaniem zdalnym podstawa programowa nie będzie obejmowała zadań, dotyczących dowodów geometrycznych. Zmniejszone zostały także wymagania dotyczące geometrii przestrzennej oraz działania na pierwiastkach.


Do You speak English?

 
600 pexels andrea piacquadio 3776180
 
Ósmoklasiści będą mieli 90 minut na rozwiązanie zadań egzaminacyjnych z języka angielskiego. Mogą tam się znaleźć – wzorem lat ubiegłych – takie zagadnienia jak:
• czasy gramatyczne,
• rzeczownik,
• przedimek,
• przymiotnik,
• zaimek,
• przysłówek,
• liczebnik,
• składnia,
• słownictwo związane z edukacją, pracą, życiem prywatnym, podróżowaniem, zakupami itd.

Na egzamin z języka angielskiego składają się następujące zadania:
• rozumienie treści ze słuchu,
• znajomość funkcji i środków językowych,
• rozumienie tekstów pisanych,
• wypowiedź pisemna (zwykle jest to wiadomość do kolegi lub koleżanki z Wielkiej Brytanii).


Gdzie znaleźć arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat


Przygotowując się do egzaminu W trakcie przygotowań do egzaminu ósmoklasisty 2022 warto zapoznać się przede wszystkim z przykładowymi arkuszami egzaminacyjnymi z ubiegłych lat. Można je znaleźć na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w zakładce egzamin ósmoklasisty (katalogi: Arkusze i Materiały dodatkowe).

Poniżej odsyłamy od arkuszy egzaminu ósmoklasisty z lat 2019-2021. Warto je przejrzeć przed przystąpieniem do egzaminu:
 

Rodzinne wsparcie dla uczącego się nastolatka

 
600 pexels andrea piacquadio 3769995
 
Atmosfera w rodzinach, w których nastolatek przygotowuje się do egzaminu ósmoklasisty może być od kilku tygodni dość napięta. Wynika to ze wzmożonej nauki, uświadamianiu sobie braków wiedzy do nadrobienia i ogólnie ze świadomości zbliżającego się nieuchronnie egzaminu.

Ważna jest więc atmosfera w domu, stworzenie spokojnych warunków do nauki i okazywanie nastolatkom wsparcia ze strony rodziny oraz bliskich. Trzeba też wykazać wyrozumiałość dla ewentualnych sytuacji konfliktowych, bo młody człowiek nie zawsze dobrze radzi sobie z różnymi napięciami. Rodzice, lub starsze rodzeństwo mogą też ósmoklasiście pomóc w opanowaniu materiału, przepytać go, ale też zadbać o czas wolny, przerwy w nauce, odpowiednie godziny snu, konieczne dla efektywnego procesu nabywania i utrwalania wiedzy.

Oprac.: wit
Źródło: strefaedukacji.pl
Zdjęcia: Pixabay.com, Pexels.com
Fixed Bottom Toolbar