,,Po pierwsze Rodzina!” – rusza druga edycja konkursu

,,Po pierwsze Rodzina!” – rusza druga edycja konkursu

Od 9 kwietnia można składać wnioski do drugiej edycji konkursu ,,Po pierwsze Rodzina!”, który ogłosiło właśnie Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Założenia konkursu i towarzyszące mu idee przedstawili jego organizatorzy podczas briefingu prasowego, który odbył się 7 kwietnia.
 
Do kogo skierowany jest projekt
Jest to projekt dedykowany organizacjom pozarządowym – fundacjom, stowarzyszeniom, organizacjom kościelnym – który pozwoli im realizować zadania w obszarze działań prorodzinnych, stwarzających przyjazne otoczenie rodziny. Organizacje te są najbliżej bezpośrednich adresatów działań, znają ich potrzeby, mogą też kształtować właściwe postawy społeczne wobec rodziny i budować jej pozytywny wizerunek. Wzmacnianie pozytywnego wizerunku rodziny jest wspólnym celem organizacji pozarządowych i instytucji państwowych, zadeklarowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
 
Wiele projektów, dobra współpraca
Ubiegłoroczna pierwsza edycja konkursu wzbudziła duże zainteresowanie. Zgłoszono prawie 350 projektów, z których 38 wybrano do realizacji. Łączna suma dotacji wyniosła wtedy 8,6 mln zł. Wobec dobrze ocenionej przez ministerstwo współpracy organizacji pozarządowych z instytucjami państwowymi oraz efektywności zrealizowanych zadań podjęto decyzję o kontynuacji projektu. W drugiej edycji konkursu organizacje trzeciego sektora mogą otrzymać łącznie środki w wysokości 8,4 mln zł do wykorzystania na realizację zgłoszonych projektów.
 
Jakie działania mogą liczyć na wsparcie
W konkursie dofinansowane zostaną wybrane projekty, koncentrujące się np. na działaniach informacyjno-edukacyjnych oraz szkoleniowych, których celem będą zmiany społeczne skutkujące umieszczeniem dobra rodziny w centrum uwagi społecznej we wszystkich obszarach jej funkcjonowania. Na wsparcie mogą też liczyć projekty wspierające małżeństwa oraz przygotowujące młodzież do sprostania wyzwaniom, jakie niesie założenie i funkcjonowanie rodziny. Małżeństwo i rodzina postrzegane są tu jako najlepsze środowisko do wychowania i prawidłowego ukształtowania dzieci.
 
Inwestycja w rodzinę
Zarówno konkurs ,,Po pierwsze Rodzina!”, jak i wszelkie inne działania rządzących na rzecz wspierania rodzin, są traktowane jako inwestycja mająca w przyszłości przynieść oczekiwane skutki. Wśród dalekosiężnych celów tych działań znajduje się m.in. wpływ na demografię oraz kondycję gospodarczą państwa. Bez zbudowania i utrwalenia pozytywnego wizerunku rodziny, bez szerokiego uświadomienia jej fundamentalnej roli społecznej, założone cele trudniej będzie osiągnąć. Stąd też pomysł na sprzężenie działań państwa, samorządów i organizacji pozarządowych w obszarze działań prorodzinnych, określanych jako ,,szeroka koalicja na rzecz wsparcia rodzin”.
 
Do kiedy wnioski, od kiedy realizacja
Wnioski konkursowe, które można składać do końca kwietnia, zostaną poddane ocenie Komisji Konkursowej, a wyniki ogłoszone zostaną do 21 maja. Organizacje mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów w kwocie od 50 tys. zł do 1.5 mln zł, przy czym nie jest wymagane wniesienie własnego wkładu. Zadania w ramach projektu realizowane będą od 14 lipca do 31 grudnia 2021 r.
 
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć TUTAJ.
 
Źródło: gov.pl, oprac. wt
Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay.com
 
banner 750
Fixed Bottom Toolbar