Po co dziecku ojciec
Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay.com

Po co dziecku ojciec

Dominika Wielkiewicz

Rola ojca i matki, która właściwie rozpoczyna się już momentu, kiedy dowiadujemy się, że będziemy rodzicami, jest jedną z najważniejszych w naszym życiu. Zwykło się mówić, że najbardziej znaczącą rolę w życiu dziecka, szczególnie na początku jego życia, odgrywa mama, a ojciec jest figurą poboczną. Fakt, mężczyzna nie może karmić piersią ani nie przeżyje takich emocji jak kobieta, która przez dziewięć miesięcy nosi w sobie dziecko, a później je rodzi. Jednak udowodniono, że rola ojca jest równie ważna w życiu dziecka i bardzo mocno wpływa na to, w jaki sposób funkcjonuje ono i rozwija się w ciągu swojego życia.


Powrót ojca

Stosunkowo niedługo, bo dopiero od około 30 lat, obserwuje się „powrót ojca”, co oznacza zmiany w zakresie intensyfikacji obecności oraz zainteresowania przez mężczyzn opieką nad dziećmi. Poza rolą opiekuńczą ojciec pełni wiele ważnych funkcji wychowawczych, takich jak dawanie dziecku poczucia bezpieczeństwa oraz pewności siebie.

Zaangażowany i uważny ojciec ma szansę nauczyć potomstwo odwagi i mądrości życiowej, dzięki której dziecko może śmiało i pewnym krokiem pokonywać trudności życiowe. Warto zaznaczyć, że pierwsze struktury osobowości kształtują się już w przedszkolu i dlatego bardzo istotne jest to, jakich dorosłych ma w swoim otoczeniu dziecko. Czy jest to ojciec z pilotem w ręku czy też aktywny tata, który ma głowę pełną pomysłów na spędzanie z dzieckiem wolnego czasu.

Wraz z rozwojem fizycznym i poznawczym dziecka, a także poszukiwaniem przez niego stymulacji w świecie zewnętrznym, coraz większą wagę w jego rozwoju odgrywa ojciec, który stawia dziecku wyzwania. Wiele mówi się o roli zabawy w życiu dziecka i także ojcowie powinni chętnie i z zaangażowaniem podejmować tego typu aktywność, ponieważ to właśnie poprzez zabawę ojciec przekazuje wiedzę i umożliwia dziecku eksplorację i poznawanie otaczającego świata.


Wzorzec relacji

Angażowanie się mężczyzny od pierwszych dni życia dziecka i wykonywanie wszelkich czynności pielęgnacyjnych to początek budowania niezwykle ważnej więzi, której brak skutkuje wieloma problemami w przyszłości. To, co ważne i o czym mężczyźni powinni pamiętać to fakt, iż są oni dla swoich dzieci pierwszym wzorcem relacji damsko-męskich. To właśnie ojciec daje przykład postaw i zachowań niezbędnych w życiu partnerskim, a przede wszystkim od najmłodszych lat uczy szacunku do drugiej osoby, a dla syna jest przykładem jak być dżentelmenem.

Przez obserwację związku rodziców i ich postaw dziecko odbiera pierwszą lekcję komunikacji i tolerancji. Uczy się jak żyć w zgodzie ze sobą przy jednoczesnym poszanowaniu odmienności, praw i godności drugiego człowieka. Ojciec dzieląc swój czas z dzieckiem przekazuje mu inne spojrzenie na świat, rozbudza w nim pasje i zainteresowania, a także staje się ekspertem w pewnych dziedzinach życia, co daje mu wielką szansę stania się autorytetem i przewodnikiem, a to jest fundamentem w budowaniu tożsamości dziecka. Męski wzorzec jest przykładem zachowań i stawiania granic, przy jednoczesnym wsparciu i budowaniu w dziecku przekonania, że da sobie radę, nawet w skomplikowanej sytuacji. Do tego ojciec ma szansę nauczyć dziecko niezwykle trudnej sztuki przegrywania i radzenia sobie z przeciwnościami losu.


Sojusz z nastolatkiem

Choć mężczyznom często niełatwo jest się do tego przyznać, to dzieci wyzwalają w nich wielkie pokłady emocji i uczą ich wyrażania, co jest szczególnie ważne w relacjach ojciec-dziecko. Ich budowanie na prawdziwych i szczerych emocjach przydaje się szczególnie podczas zawierania sojuszu z nastolatkiem, ponieważ właśnie w tym okresie życia dziecka niezwykle ważna jest konfrontacja nastolatka z męskim punktem widzenia i męskim rozwiązywaniem problemów i konfliktów. Dzieci zaangażowanych ojców odczuwają większe poczucie bezpieczeństwa, a także większe poczucie własnej wartości i większą pewność siebie do odkrywania otoczenia, aby potem ich kontakty rówieśnicze były znacznie bardziej otwarte, szczere i pełne.

Świat dzieci pozbawionych dobrych kontaktów z ojcami pełen jest niepotrzebnych emocji, pytań i wątpliwości. Rola ojca jest wielopłaszczyznowa i wymaga od mężczyzny wielu umiejętności i odnalezienia w sobie cech i potencjałów, które będą przyczynkiem do budowania zdrowej relacji z dzieckiem i wychowania człowieka pewnego siebie, otwartego i mającego świadomość, że jest przy nim ojciec, na którego zawsze - bez względu na okoliczności - można liczyć. Czy to łatwe? Nie. Ale czy ktokolwiek powiedział, że takie właśnie będzie…

Autorka jest pedagogiem resocjalizacyjnym oraz opiekuńczo-wychowawczym, bajkoterapeutką, muzykoterapeutką, trenerką umiejętności społecznych. Zajmuje się również tematyką autoagresji i samobójstw wśród dzieci i młodzieży, a także profilaktyką zachowań autodestrukcyjnych oraz szkoleniem dorosłych w tym zakresie.

Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay.com
 
Baner790x105 Zakonczenie artykułu WERSJA 4
Fixed Bottom Toolbar